ဓမၼေဗာဓိ

သဗၺဒါနံ ဓမၼဒါနံ ဇိနာတိ၊ ခပ္သိမ္းေသာ အလွဴတို႔တြင္ တရားအလွဴသည္ အျမတ္ဆံုးျဖစ္၏။

အဓိပတိပစၥည္း - ၃ (င)

အဓိပတိပစၥည္း - ၃ (င)

အစၧရာဂဏသံဃု႒ံ ၊ ပိသာစ ဂဏေသဝိတံ။
ဝနႏၲံ ေမာဟနံ နာမ ၊ ကထံ ယာၾတ ဘဝိႆတီတိ။
(ေဒဝတာသံယုတၱ-သံ-၁/၃၀-အစၧရာသုတၱ)


အစၧရာဂဏသံယု႒ံ = နတ္သမီးေပါင္း သိန္းေသာင္းမက ေႂကြးေၾကာ္ဆူရာ ေနရာဌာန ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ပိသာစ ဂဏေသဝိတံ = တေစၧ ေျမဘုတ္ ဘီလူးတို႔၏ မီွဝဲရာဌာနႏွင့္ တူထေသာ၊ ေမာဟနံ = နတ္တို႔ကို ေတြေဝမိုက္မဲေစတတ္ေသာ၊ တံဝနံ = ထုိနႏၵဝန္ဥယ်ာဥ္ကို၊ ကထံနာမ = အဘယ္သို႔လွ်င္၊ ယာၾတ = ေက်ာ္လြန္၍ သြားရျခင္းသည္၊ ဘဝိႆတိ = ျဖစ္လတၱံ႕ပါသနည္းဘုရား။

ျမတ္စြာဘုရားကို ေလွ်ာက္တယ္။ "နႏၵဝန္ဥယ်ာဥ္ႀကီးဆိုတာ တစ္ေလာကလံုးမွာ အသာယာဆံုး၊ ၾကည္ႏူးစရာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္တယ္။ နတ္သမီးေပါင္း သိန္းေသာင္းမက ေႂကြးေၾကာ္သီဆုိၿပီးေတာ့ ေနတဲ့ဌာန ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း တပည့္ေတာ္ စိတ္ထဲမွာေတာ့ တေစၧ ေျမဘုတ္ ဘီလူးေတြ ေနရာဌာနလုိ႔ပဲ ထင္ေနပါတယ္ဘုရား။ " သံေဝဂဉာဏ္ေတြ ပါသြားပါတယ္။ "နတ္တို႔ကို အလြန္ ေတြေဝ မုိက္မဲေစတတ္တဲ့၊ တေစၧ ေျမဘုတ္ဘီလူးတုိ႔၏ မီွဝဲရာဌာနလို႔ ထင္ပါတယ္ဘုရား။ ဒါေၾကာင့္ ဒီနႏၵဝန္ဥယ်ာဥ္ထဲက တပည့္ေတာ္ ဘယ္လုိမ်ား ေက်ာ္လြန္ေအာင္ သြားရပါမလဲဘုရား"လုိ႔ ေလွ်ာက္ထားပါတယ္။

ဒီေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားက မိန္႔ၾကားတယ္။

ဥဇုေကာနာမ ေသာမေဂၢါ၊ အဘယာနာမသာဒိသာ။
ရေထာအကူဇေနာနာမ၊ ဓမၼစေကၠဟိ သံယုေတာ။


ဥဇုေကာနာမ = ေျဖာင့္ေျဖာင့္သြားရာ လမ္းမည္သည္၊ ေသာမေဂၢါ = ထုိသင္ရဟန္းဘဝက သြားခဲ့တဲ့ ဝိပႆနာလမ္းပင္တည္း။ အဘယာနာမ = ေဘးမရိွရာ အရပ္ပင္တည္း။ အကူဇေနာ = အသံမျမည္ေသာ၊ ရေထာနာမ = ရထားမည္သည္၊ ဓမၼစေကၠဟိ = ကာယိကဝီရိယ တည္းဟူေသာဘီး၊ ေစတသိကဝီရိယ တည္းဟူေသာ ဘီးတုိ႔ျဖင့္၊ သံယုေတာ = ေကာင္းစြာ ယွဥ္တပ္ထားအပ္ေသာ မဂၢင္ယာဥ္ရထားပင္တည္း။ ဣတိ = ဤသို႔၊ ဘဂဝါ = ျမတ္စြာဘုရားသည္၊ အေဝါစ = က႐ုဏာေရွ႕သြား ပညာအားျဖင့္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါေပသတည္း ... ။
သာဓု ... သာဓု ... သာဓု ။

ဤနႏၵဝန္ဥယ်ာဥ္ႀကီးက ေျဖာင့္ေျဖာင့္ေျပးသြားရမည့္ လမ္းဆိုတာ သင္ရဟန္းဘဝက အားထုတ္ခဲ့တဲ့ ဝိပႆနာလမ္းပဲ။ ဘဝေတြက ေျပာင္းေျပာင္းသြားေတာ့၊ ဘဝေတြက ျခားသြားေတာ့ ေမ့ကုန္တယ္။ ဘယ္လမ္းက သြားရမွန္း မသိေတာ့ဘူး။ တကယ္အေရးက်ေတာ့ အာ႐ံုေတြ လႊမ္းမိုးလာၿပီး ၾကည္ႏူးစရာ၊ အလြန္ျမတ္ႏိုးစရာ အာ႐ံုေတြက လႊမ္းမိုးလာေတာ့ ေမ့ကုန္ပါတယ္။ လမ္းေတြ ေပ်ာက္သြားၿပီ။ ျမတ္စြာဘုရားကို ျပန္ၿပီးေလွ်ာက္ထားရပါတယ္။

ေလွ်ာက္ထားေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားက "ဥဇုေကာနာမ ေသာမေဂၢါ" ဥဇုေကာနာမ = ေျဖာင့္ေျဖာင့္သြားရာ လမ္းမည္သည္၊ ေသာမေဂၢါ = ထုိ သင္ရဟန္းဘဝက ရည္မွန္းခဲ့တဲ့ ဝိပႆနာလမ္းပင္တည္း။ ဝိပႆနာလမ္းကပဲ သင္ေျပးရလိမ့္မယ္တဲ့။ နႏၵဝန္ဥယ်ာဥ္ႀကီးထဲက လြတ္ေျမာက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဘယ္လမ္းက သြားရမလဲ။ ဝိပႆနာလမ္းကပဲ သြားရမယ္။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ နိဗၺာန္သြားရာ၊ လမ္းေျဖာင့္မွာ၊ ဝိပႆနာ ျဖစ္ေပသည္။

သင္ေျပးသြားရမည့္ လမ္းေျဖာင့္ကေတာ့ ဝိပႆနာလမ္းပဲလုိ႔ ျမတ္စြာဘုရားက မိန္႔ၾကားတယ္။

"အဘယာနာမ သာဒိသာ"။ အဘယာနာမ = ေဘးမရိွရာ အရပ္မည္သည္၊ သာဒိသာ = သင္ရဟန္းဘဝက ရည္မွန္းခဲ့တဲ့ နိဗၺာန္ အရပ္ပင္တည္း။

သင္သြားရမည့္ အရပ္ကေတာ့ ေဘးကင္းတဲ့ အရပ္ဆိုတာ နိဗၺာန္အရပ္ပဲတဲ့။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ နိဗၺာန္ရပ္သာ၊ ေဘးကင္းရာ၊ မွန္စြာျဖစ္ေပသည္။

နိဗၺာန္အရပ္သာလွ်င္ ေဘးကင္းရာ ျဖစ္တယ္။ အာ႐ံုအမ်ဳိးမ်ဳိးေတြရဲ႕ ကင္းရာျဖစ္တယ္လုိ႔ ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔ၾကားပါတယ္။

ဝိပႆနာ႐ႈေသာအခါ ကိုယ္၌ျဖစ္ေသာ ဝီရိယ၊ စိတ္၌ျဖစ္ေသာ ဝီရိယ ႏွစ္မ်ဳိးလံုးပါရိွေနပံု

"ရေထာ အကူဇေနာနာမ"အကူဇေနာ = အသံမျမည္ေသာ၊ ရေထာနာမ = ရထားမည္သည္၊ ဓမၼစေကၠဟိ = ကာယိကဝီရိယ တည္းဟူေသာဘီး၊ ေစတသိကဝီရိယ တည္းဟူေသာဘီးတို႔ျဖင့္၊ သံယုေတာ = ေကာင္းစြာ ယွဥ္စပ္တပ္ဆင္ထားေသာ မဂၢင္ရထားပင္တည္း။

သင္ေျပးသြားရမွာေတာ့ မဂၢင္ရထားျဖင့္ ေျပးသြားရလိမ့္မယ္။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ မဂၢင္ရွစ္ျဖာ၊ ယာဥ္ျဖင့္သာ၊ မွန္စြာသြားရသည္။

မဂၢင္ရွစ္ျဖာ ယာဥ္ျဖင့္သာ သြားရလိမ့္မယ္။ အဲဒီ မဂၢင္ယာဥ္မွာလည္း အသံမျမည္တဲ့ ဘီးႏွစ္ဘီး တပ္ထားတယ္။ အဲဒီ အသံမျမည္တဲ့ ဘီးတပ္ထားတဲ့ မဂၢင္ယာဥ္နဲ႔ သြားရလိမ့္မယ္လုိ႔ ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔ၾကားတယ္။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ မဂၢင္ယာဥ္မွာ၊ ဘီးႏွစ္ျဖာ၊ ေကာင္းစြာ တပ္ထားသည္။

အဲဒီယာဥ္မွာ ဘီးႏွစ္ခု တပ္ထားတယ္။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ကာယ စိတၱ၊ ဘီးႏွစ္ဝ၊ လံုးဝသံ မျမည္။

ကာယစိတၱ = ကာယိကဝီရိယ-တည္းဟူေသာ ဘီး၊ ေစတသိကဝီရိယ-တည္းဟူေသာ ဘီးႏွစ္ဘီး တပ္ထားတဲ့ အသံမျမည္တဲ့ မဂၢင္ရထားျဖင့္ သင္သြားရလိမ့္မယ္။ ေယာဂီမ်ား တရားအားထုတ္တဲ့အခါ ကာယိကဝီရိယ၊ ေစတသိကဝီရိယ ႏွစ္မ်ဳိးပါေစရမယ္။ ဒီေတာ့မွ တရားေတြ ျမန္ျမန္ေတြ႕၊ တရားေတြ ျမန္ျမန္တက္၊ တရားထူး တရားျမတ္ေတြ ျမန္ျမန္ရႏိုင္တယ္တဲ့။

ေဖာင္းတယ္ ပိန္တယ္ ထုိင္တယ္ ထိတယ္ မွန္ေနတဲ့အခါ ကာယိက ဝီရိယဆိုတာ ခႏၶာကိုယ္တည့္တည့္ မတ္မတ္ရိွေအာင္၊ ေခါင္းေလးတည့္တည့္ မတ္မတ္ရိွရေအာင္ ေၾကာင့္ၾကစိုက္ထားရပါတယ္။ အဲဒီ ေၾကာင့္ၾကစိုက္ထားရတာ ကိုယ္ကာယမွာ ေၾကာင့္ၾကစိုက္ထားရတဲ့အတြက္ ကာယိကဝီရိယလုိ႔ ေခၚတယ္။ အဲဒီ ဝီရိယလည္း ရိွေစရမယ္။

ေစတသိကဝီရိယဆိုတာ ေပၚရာေပၚရာ အာ႐ံုေလးေတြ ေပၚခိုက္ေပၚခုိက္မွာ မွတ္ႏိုင္ရေအာင္ ေၾကာင့္ၾကစိုက္ထားရတယ္။ ေဖာင္းတာ ေပၚလာလုိ႔ရိွရင္ ေဖာင္းတယ္လုိ႔ မွတ္ႏုိင္ရေအာင္ ေၾကာင့္ၾကစိုက္ရပါတယ္။ ပိန္တာ ေပၚလာလို႔ရိွရင္ မွတ္ႏိုင္ရေအာင္ ေၾကာင့္ၾကစိုက္ရပါတယ္။ ထုိင္တာကိုလည္း သိေအာင္ ေၾကာင့္ၾကစိုက္ရပါတယ္။ ထိတာကိုလည္း သိေအာင္ ေၾကာင့္ၾကစိုက္ရပါတယ္။

နာတာေပၚလာရင္ နာတာကို ပိုင္းပိုင္းျခားျခားသိေအာင္ ေၾကာင့္ၾကစိုက္ရပါတယ္။ အဲဒီလုိ စိတ္ကေနၿပီးေတာ့ ေၾကာင့္ၾကစိုက္ေနတာကို ေစတသိကဝီရိယလုိ႔ ေခၚပါတယ္။ ဝီရိယႏွစ္မ်ဳိးလုံး ရိွရပါတယ္။ ရိွမွပဲ။ ဒီေတာ့မွ မဂၢင္ရထားျဖစ္ၿပီးေတာ့ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို ေရာက္သြားႏိုင္တယ္။ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားတာ ေနရာက်ပါတယ္။ ေယာဂီမ်ား အားထုတ္ေနတာနဲ႔ ကိုက္ညီေနပါတယ္။ အသံေကာ မျမည္ေပဘူး။ အသံမျမည္တဲ့ ဘီးႏွင့္ နိဗၺာန္ကို သြားေနၾကတာ ျဖစ္တယ္။ ျမတ္စြာဘုရား ညႊန္ျပလိုက္ေတာ့ ရဟန္းဘဝက ေရာက္လာတဲ့ နတ္သားႀကီး အလြန္သေဘာက်သြားပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ဆက္လက္ၿပီး ျမတ္စြာဘုရားက မိန္႔ၾကားပါတယ္။

အဓိပတိပစၥည္းတရား (၄)ပါး ရရိွသြား၍ တစ္ဂါထာပုဒ္အဆံုးမွာ နတ္သား ေသာတာပန္ ျဖစ္သြားပံု

ဟိရီ တႆ အပါလေမၺာ၊ သက်ႆ ပရိဝါရဏံ။
ဓမၼာဟံ သာရထႎ ျဗဴမိ၊ သမၼာဒိ႒ိ ပုေရဇဝံ။


ဟိရီ = ဟိရိသည္၊ တႆ = ထိုမဂၢင္ယာဥ္ရထား၏ ၊ အပါလေမၼာ = ေနာက္မီွခံုပင္တည္း။ ဟိရီ ၾသတၱပၸ-ဆိုတာ တရားအားထုတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြမွာ ရိွပါတယ္။ ဟိရီ ၾသတၱပၸေတြဟာ ရထား၊ ေမာ္ေတာ္ကား၊ ယာဥ္ရထားေတြက ေနာက္မီွခံုနဲ႔ တူတယ္။ ေနာက္မီွခံု မရိွလို႔ရိွရင္ လူေတြ ေနာက္ကို လန္လန္က်သြားပါတယ္။ ဒုကၡမ်ားၾကတယ္။ အဲဒီလုိပါပဲ။ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါေတြမွာ သူေတာ္ေကာင္းေတြမွာ ဟိရီ ၾသတၱပၸ မရိွလုိ႔ရိွရင္ သီလပ်က္၊ သီလပ်က္လုိ႔ ရိွရင္ သမာဓိပ်က္၊ သမာဓိပ်က္လုိ႔ရိွရင္ ဝိပႆနာဉာဏ္လည္း မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ဝိပႆနာဉာဏ္မွ မျဖစ္လုိ႔ရိွရင္လည္း မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္သို႔ မေရာက္ႏိုင္ေတာ့ေပဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ဟိရီ ၾသတၱပၸဟာ ေနာက္မီွခံုနဲ႔ တူပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားက အဲဒါလည္း မိမိသႏၲာန္မွာ ရိွေစရမယ္တဲ့။ နတ္ဘဝေရာက္ၿပီးေတာ့ အရွက္အေၾကာက္ မရိွပဲနဲ႔ အေပ်ာ္ႀကီးပဲ လုိက္ေနရင္ေတာ့ ေနရာမက်ေပဘူး။ အဲဒါကို သတိေပးစကား မိန္႔ၾကားပါတယ္။

သတိ = သတိသည္၊ အႆ = ထုိမဂၢင္ယာဥ္ရထား၏ ၊ ပရိဝါရဏံ = အကာအရံတည္း။

သတိတရားကေတာ့ အကာအရံႏွင့္ တူတယ္။ ေမာ္ေတာ္ကား ယာဥ္ရထားေတြမွာ အကာအရံေတြ ရိွပါတယ္။ မိုးဒဏ္ ေလဒဏ္ေတြ ခံႏိုင္ရေအာင္ အကာအရံေတြရိွသလုိ ေယာဂီမ်ား မဂၢင္ရထားႏွင့္ သြားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကလည္း သတိရိွရပါတယ္။ သတိဟာ အကာအရံပဲ ျဖစ္တယ္။ အာ႐ံုအမ်ဳိးမ်ဳိးေတြ ဝင္ၿပီးေတာ့ မေႏွာင့္ယွက္ႏိုင္ရေအာင္ အကာအရံဆိုတဲ့ သတိရိွရပါတယ္။ အာ႐ံုအမ်ဳိးမ်ဳိးေတြ ဝင္လာတာနဲ႔ ႐ႈမွတ္ၾကရေပတယ္။ ျမင္တယ္၊ ၾကားတယ္ စသည္ျဖင့္ မွတ္ရပါတယ္။ အာ႐ံု (၆)ပါး၊ ဒြါရ (၆)ပါးမွာ လာလာတုိက္တဲ့အခါ တိုက္တိုင္း၊ တုိက္တိုင္း ႐ႈမွတ္ေပးလုိက္တာ အကာအရံ ျပဳလုပ္ထားတာနဲ႔ တူပါတယ္။ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟေတြ မျဖစ္ရေအာင္ သတိျဖင့္ ကာရံထားရတယ္။ ရန္သူေတြ မဝင္ႏိုင္ရေအာင္ ေမာ္ေတာ္ကား ရထားေတြမွာ အကာအရံထားသလုိ သတိကေတာ့ အကာအရံပဲ။ အကာအရံ သတိလည္း ရိွရမယ္တဲ့။

ဓမၼာဟံ သာရတႎ ျဗဴမိ၊ သမၼာဒိ႒ိ ပုေရဇဝံ။

သမၼာဒိ႒ိ ပုေရဇဝံ = ဝိပႆနာ သမၼာဒိ႒ိ ေရွ႕သြားရိွေသာ၊ ဓမၼံ = မဂ္သမၼာဒိ႒ိကို၊ သာရထႎ = ယာဥ္ေမာင္းသမားဟူ၍၊ အဟံ = ငါဘုရားသည္၊ ျဗဴမိ = ေဟာၾကားေတာ္မူ၏ ။ ဣတိ = ဤသို႔၊ ဘဂဝါ = ျမတ္စြာဘုရားသည္၊ အေဝါစ = က႐ုဏာေရွ႕သြား ပညာအားျဖင့္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါေပသတည္း...။
သာဓု ... သာဓု ... သာဓု။

သမၼာဒိ႒ိ ပုေရဇဝံ = ဝိပႆနာ သမၼာဒိ႒ိက ေရွ႕သြားျဖစ္တယ္။ ပကတိေသာ ယာဥ္ရထားေတြျဖင့္ တိုင္းျပည္မွာ အလြန္အက်ဳိးမ်ားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးေတြ သြားမယ္ဆိုရင္ ေရွ႕ေျပးေမာ္ေတာ္ကား၊ ေရွ႕ေျပးရထားေတြ လႊတ္ရပါတယ္။ ရန္သူေတြကို ဖယ္ရွားထားေတာ့ ေနာက္ကသြားၾကတဲ့ လူႀကီး-သူႀကီးေတြ အႏၲရယ္ကင္းၿပီးေတာ့ အလိုရိွရာအရပ္သို႔ ေရာက္သြားပါတယ္။ အဲဒီလုိပါပဲ။ ဝိပႆနာက ေရွ႕ေျပးလမ္းရွင္းပဲ ျဖစ္ေပတယ္။ ေလာဘၾကမ္း၊ ေဒါသၾကမ္း၊ ေမာဟၾကမ္းေတြ ဝိပႆနာက ပယ္သတ္ထားရေပတယ္။ လမ္းရွင္းထားေတာ့ မဂ္သမၼာဒိ႒ိက ဘယ္ကုိေရာက္ေအာင္ ပို႔ေပးပါသလဲ။ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာသို႔ ေရာက္ေအာင္ ပို႔ေပးတယ္။ ယာဥ္ေမာင္းသမားႏွင့္ တူေပတယ္။ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားတာ ေနရာက်လုိက္တာ။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ဟိရီတရား၊ ေနာက္မီွကား၊ မျခားတူေပသည္။

ဟိရီဆိုေပမဲ့ ဟိရီႏွင့္ ၾသတၱပၸ ႏွစ္ပါးလံုး ျဖစ္ပါတယ္။ အရွက္အေၾကာက္ ရိွရမယ္။ အရွက္အေၾကာက္ ရိွတာဟာ ေမာ္ေတာ္ကား ယာဥ္ရထားေတြမွာ ေနာက္မီွခံုရိွသလို ခ်မ္းခ်မ္းသာသာနဲ႔ မိမိတို႔ သြားလုိရာ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို ေရာက္သြားဖုိ႔ရာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေယာဂီမ်ား၊ တရားအားထုတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ဟိရီ၊ ၾသတၱပၸေတြနဲ႔ ျပည့္စံုရေပတယ္။ အခု ေယာဂီမ်ား ျပည့္စံုေနတာ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္စရာ ေကာင္းပါတယ္။ ေနာက္မီွခံု ရိွေနသလုိပါပဲ။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ သတိတရား၊ ကာရံမ်ား၊ မျခားတူေပသည္။

သတိကေတာ့ အကာအရံႏွင့္ တူတယ္။ ေမာ္ေတာ္ကား ယာဥ္ရထားေတြမွာ အကာအရံရိွေတာ့ ေဘးရန္အႏၲရယ္ေတြ ကင္းၿပီးေတာ့ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ သြားလုိရာအရပ္ကို သြားႏိုင္သလို သတိျဖင့္ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟေတြကို ကာကြယ္ထားေပတယ္။ အာ႐ံုအမ်ဳိးမ်ဳိးေတြ မဝင္လာရေအာင္ "ျမင္တယ္၊ ျမင္တယ္" "ၾကားတယ္၊ ၾကားတယ္" "နံတယ္၊ နံတယ္" "စားတယ္၊ စားတယ္" "စိတ္ကူးတယ္၊ စိတ္ကူးတယ္" "ၾကံစည္တယ္၊ ၾကံစည္တယ္"လုိ႔ မွတ္ေပးေနတာ အကာအကြယ္ ျပဳေပးေနတာပဲ ျဖစ္တယ္။ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို ခ်မ္းခ်မ္းသာသာနဲ႔ ေရာက္သြားဖုိ႔ရာ ျဖစ္ေပတယ္။

"ဝိပႆနာကား၊ လမ္းရွင္းမ်ား၊ မျခားတူေပသည္"ဟု ဆိုရာ၌ ဝိပႆနာကေတာ့ လမ္းရွင္းတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ တူတယ္။ ေရွ႕ေျပးယာဥ္ရထားနဲ႔ တူတယ္။ ေလာဘၾကမ္း၊ ေဒါသၾကမ္း၊ ေမာဟၾကမ္းေတြ ပယ္သတ္ထားေပတယ္။ မဂ္သမၼာဒိ႒ိ မဂၢင္ယာဥ္ကို နိဗၺာန္ခ်မ္းသာတုိင္ေအာင္ ေမာင္းပို႔ဖို႔ရာ ဝိပႆနာက ေရွ႕ကေနၿပီးေတာ့ လမ္းရွင္းေပးရေပတယ္။

"မဂ္ပညာကား၊ ယာဥ္ေမာင္းသမား၊ မျခားတူေပသည္"ဟု ဆိုရာ၌ မဂ္ပညာကို ဝိပႆနာက လမ္းရွင္းေပးထားေတာ့ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာတုိင္ေအာင္ ယာဥ္ေမာင္းသမားကဲ့သို႔ ေမာင္းၿပီးေတာ့ ပို႔လုိက္တာပဲ။ ေနရာက်ပါတယ္။ အဲဒီ တရားေတာ္ကုိ ေဟာၾကားၿပီးေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားက ဂါထာတစ္ပုဒ္ ဆက္လက္ ေဟာၾကားေတာ္မူပါတယ္။

ယႆ ဧတာဒိသံ ယာနံ၊ ဣတၳိယာ ပုရိႆဝါ။
သ-ေဝ ဧေတန ယာေနန၊ နိဗၺာနေႆဝ သႏၲိေက။


ယႆ ဣတၳိယာဝါ = အၾကင္အမ်ဳိးသမီးအားလည္းေကာင္း၊ ယႆ ပုရိသႆဝါ = အၾကင္အမ်ဳိးသားအားလည္းေကာင္း၊ ဧတာဒိသံယာနံ = ဤမဂၢင္ယာဥ္ရထားသည္၊ အတၳိ = ရိွ၏ ။ သ ေသာ = ထုိအမ်ဳိးေကာင္းသား၊ အမ်ဳိးေကာင္းသမီးသည္၊ ေဝ = စင္စစ္၊ ဧေတန ယာေနန = ဤမဂၢင္ယာဥ္ရထားျဖင့္၊ နိဗၺာနေႆဝ = နိဗၺာန္၏ သာလွ်င္၊ သႏၲိေက = အထံသို႔၊ ဂေတာ = ေရာက္ရ၏ ။ ဣတိ = ဤသို႔၊ ဘဂဝါ = ျမတ္စြာဘုရားသည္၊ အေဝါစ = က႐ုဏာေရွ႕သြား ပညာအားျဖင့္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါေပသတည္း ...။
သာဓု ... သာဓု ... သာဓု ။

ဝိပႆနာက လမ္းရွင္းေပးၿပီး၊ မဂၢသမၼာဒိ႒ိက ယာဥ္ေမာင္းသဖြယ္ မဂၢင္ယာဥ္ကို ေမာင္းၿပီးေတာ့ နိဗၺာန္သို႔ ပို႔လိုက္တယ္။ အဲဒီ ယာဥ္ရထားရိွတဲ့ အမ်ဳိးေကာင္းသား၊ အမ်ဳိးေကာင္းသမီးတုိ႔သည္ ဧကန္မုခ် နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ရေတာ့မယ္။ ဘယ္သူမိန္႔ၾကားပါသလဲ .. ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔ၾကားတာပါ။ မိန္႔ၾကားလုိက္ေတာ့ နတ္သားႀကီး သေဘာေတြ က်ၿပီးေတာ့ ႐ႈမွတ္လုိက္တာ ခ်က္ျခင္း တစ္ခဏအတြင္းမွာပဲ ေသာတာပတၱိမဂ္၊ ေသာတာပတၱိဖုိလ္ ေရာက္သြားၿပီးေတာ့ ေသာတာပန္ ျဖစ္သြားတယ္။

နတ္ျပည္ဆိုတာ ကံအဟုန္ႀကီးမားတဲ့ ဘံုဘဝျဖစ္ေတာ့ ဉာဏ္ေတြက အလြန္ ထက္ျမက္တယ္။ (တစ္ေကြးတစ္ဆန္႔) အတြင္းမွာ တရားထူး တရားျမတ္ေတြ ရသြားႏိုင္တယ္။ ႏွလံုးသြင္း ဆင္ျခင္႐ႈမွတ္လုိက္လုိ႔ရိွရင္ လူ႔ျပည္မွာလုိ တစ္လ၊ ႏွစ္လ၊ သံုးလ အၾကာႀကီး အားမထုတ္ေနရေတာ့ဘူး။ တစ္ဂါထာပုဒ္ အဆံုးမွာပင္ တရားရသြားႏိုင္တယ္။ ေနရာက်ေပတယ္။ လူ႔ျပည္က တရားေတြ ပါသြားဖို႔ရာသာ လုိအပ္ေပတယ္။ တရားပါသြားရင္ေတာ့ တစ္ဂါထာပုဒ္ အဆံုးမွာ တရားထူး တရားျမတ္ေတြ ရသြားႏိုင္ၾကတယ္။

ေယာဂီမ်ားလည္း ယခုလုိ တရားေတြ အားထုတ္ေနတာ ဒါန သီလ သမထေတြ ပြားမ်ားအားထုတ္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ကြယ္လြန္သြားရင္ေတာ့ စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္ မရလုိ႔ရိွရင္ ဘယ္ေရာက္ၾကပါမည္လဲ ... နတ္ျပည္သုိ႔ ေရာက္မွာက မ်ားပါတယ္။ အဲဒီ နတ္ျပည္က်ေတာ့ မေမ့သြားဖို႔ရာ အဓိကပဲ။ အာ႐ံုအမ်ဳိးမ်ဳိးေတြက အလြန္ဆန္းၾကယ္၊ အလြန္ထူးျခား၊ အလြန္ေကာင္းျမတ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ေမ့သြားတတ္ေပတယ္။ ဒီလူ႔ျပည္ကေနၿပီး တရားေတြ ပါသြားေတာ့ မေမ့ေတာ့ေပဘူး။ တစ္ဂါထာပုဒ္ အဆံုးမွာ တရားထူး တရားျမတ္ေတြ ရသြားႏုိင္တယ္။ အခု နတ္သားကို ေထာက္ထားေသာအားျဖင့္ သိရပါတယ္။ တရားပါသြားဖုိ႔ရာသာ အဓိကပါပဲ။

ဒီနတ္သားမွာ အဓိပတိပစၥည္းတရား (၄)ပါး ရရိွသြားတယ္။ လူ႔ျပည္မွာ တရားအားထုတ္တဲ့အခါမွာ တရားထူး တရားျမတ္ေတြ ရေအာင္ အားထုတ္မယ္ဆိုတဲ့ ဆႏၵ ျပင္းျပပါတယ္။ အဲဒါဆႏၵာဓိပတိ ျဖစ္တယ္။ မအိပ္မေန အားထုတ္တဲ့ လု႔ံလဝီရိယက ဝီရိယာဓိပတိ ျဖစ္တယ္။ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ စိတ္ျဖင့္လည္း အားထုတ္တယ္။ နတ္ျပည္ ေရာက္တာေတာင္မွ နတ္သားလုိ႔ မထင္။ ဘာလုိ႔ထင္ေနပါသလဲ ... တရားအားထုတ္ေနတဲ့ ရဟန္းလုိ႔ပဲ ထင္ေနတယ္။ စိတၱာဓိပတိ ထိုက္ပါတယ္။ စိတ္ကလည္း ခုိင္ၿမဲလုိက္တာ ဘဝေျပာင္းသြားေတာင္မွ ဒီစိတ္ပဲ ရိွေနေသးေတာ့ စိတၱာဓိပတိ ထုိက္တယ္။

ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားလုိက္ေတာ့ ဝိပႆနာတရား အားထုတ္လုိက္တဲ့အခါ မဂ္ဉာဏ္ ဖုိလ္ဉာဏ္ေတြ ျဖစ္သြားတာက ဝီမံသာဓိပတိ ထိုက္ေပတယ္။ အဓိပတိတရား (၄)ပါးလုံး အဲဒီလုိပုဂၢိဳလ္ေတြ သႏၲာန္မွာ တရားထူး တရားျမတ္ေတြ ရေအာင္ အားထုတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ သႏၲာန္မွာ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အဓိပတိထုိက္တဲ့ တရားေတြ ျဖစ္လုိ႔ရိွရင္ တရားထူး တရားျမတ္ေတြ ရရိွဖို႔ရာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မိမိတုိ႔ သႏၲာန္မွာလည္း ဝိပႆနာတရား အားထုတ္ေနတဲ့ အခိုက္အတန္႔မွာ အဓိပတိတရားေတြ ရိွေနၾကတယ္ဆိုတာ သိရေတာ့ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္စရာေကာင္းပါတယ္။ တရားထူး တရားျမတ္ ရရိွဖို႔ရာပါပဲ။ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္စရာပါပဲ။

ဤကဲ့သို႔ ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္ ပစၥယနိေဒၵသပါဠိေတာ္လာ အဓိပတိပစၥည္းတရားေတာ္ကို နာၾကားရသျဖင့္ နာၾကားရတဲ့အတိုင္း လုိက္နာက်င့္ၾကံပြားမ်ား အားထုတ္ႏိုင္ၾကၿပီးလွ်င္ မိမိတုိ႔ အလုိရိွအပ္ ေတာင့္တအပ္တဲ့ တရားထူး တရားျမတ္တို႔ကို ဒုကၡခပ္သိမ္း ေအးၿငိမ္းရာ ျဖစ္တဲ့ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို လြယ္ကူေသာအက်င့္ လွ်င္ျမန္စြာ ဆိုက္ေရာက္၍ မ်က္ေမွာက္ ျပဳႏိုင္ၾကပါေစကုန္သတည္း..။

ဆရာေတာ္ဘုရား ေပးသနားေတာ္မူတဲ့ ဆုနဲ႔ ျပည့္စံုရပါလို၏။

သာဓု ... သာဓု ... သာဓု ။


ပစၥည္း=အေၾကာင္း

ပစၥယုပၸန္=အက်ဳိး
နာမ္


ဆႏၵာဓိပတိ


ဝီရိယာဓိပတိ


စိတၱာဓိပတိဝီမံသာဓိပတိ
နာမ္
႐ုပ္

ဆႏၵသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ
တံသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ

ဝီရိယသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ


စိတၱသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ


ဝီမံသသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ


ဆက္ရန္ .. အနႏၲရပစၥည္းသို႔ ...

အျပည့္အစံုသို႔...

အဓိပတိပစၥည္း - ၃ (ဃ)

အဓိပတိပစၥည္း - ၃ (ဃ)

စူဠေသာတာပန္ျဖစ္ပံု

ဣမိနာ ပန ဉာေဏန သမႏၷာဂေတာ
ဝိပႆေကာ ဗုဒၶသာသေန လဒၶႆာေသာ လဒၶပတိေ႒ာ၊
နိယတဂတိေကာ စူဠေသာတာပေႏၷာနာမ ေဟာတိ။ (ဝိသုဒၶိမဂ္)

ဣမိနာ ပန ဉာေဏန = ဤသို႔ အေၾကာင္းႏွင့္ အက်ဳိးကိုသာ ပစၥယပရိဂၢဟဉာဏ္ႏွင့္၊ သမႏၷာဂေတာ = ျပည့္စံုေသာ၊ ဝိပႆေကာ = ဝိပႆနာတရား အားထုတ္ေသာ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္သည္၊ ဗုဒၶသာသေန = ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္ျမတ္၌၊ လဒၶႆာေသာ = ရအပ္ေသာ သက္သာရာရိွသည္ျဖစ္၍၊ လဒၶပတိေ႒ာ = ရအပ္ေသာ ေထာက္ရာတည္ရာရိွသည္ျဖစ္၍၊ နိယတဂတိေကာ = အငယ္စား ေသာတာပန္မည္သည္၊ ေဟာတိ = ျဖစ္၏ ။ ဣတိ = ဤသို႔၊ အ႒ကထာစရိေယာ = အ႒ကထာဆရာသည္၊ သံဝေဏၰတိ = ေကာင္းစြာမေသြ ဖြင့္ျပေတာ္မူခဲ့ပါေပသတည္း ....။
သာဓု ... သာဓု ... သာဓု ။

အေၾကာင္းႏွင့္ အက်ဳိးကိုသိတဲ့ ပစၥယပရိဂၢဟဉာဏ္ကို ေရာက္ေအာင္ ဝိပႆနာတရား ႐ႈမွတ္ပြားမ်ား အားထုတ္လုိတဲ့ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ သာသနာေတာ္မွာ ေထာက္ရာတည္ရာ ရသြားၿပီ ျဖစ္တယ္။ သာသနာနဲ႔ ေတြ႕ရက်ဳိးနပ္သြားပါၿပီ။ လူျဖစ္ရက်ဳိး နပ္သြားၿပီ ျဖစ္တယ္။

"လဒၶႆာေသာ = ရအပ္ေသာ သက္သာရာရိွသည္ျဖစ္၍၊ လဒၶပတိေကာ = ရအပ္ေသာ ေထာက္ရာတည္ရာရိွသည္ျဖစ္၍၊ နိယတဂတိေကာ = ေကာင္းျမတ္ေသာ သုဂတိဘဝၿမဲေသာ"။ သုဂတိဘဝ ၿမဲသြားပါၿပီ။ ေထာက္တည္ရာရသြားၿပီ။ ပုထုဇဥ္ဘဝဆိုတာ ေထာက္ရာတည္ရာ မရိွပါဘူး။ သူတစ္ပါးေတြ ေျပာလို႔ရိွရင္ ဟုတ္သလုိလို၊ ဟုတ္သလုိလုိနဲ႔ ယံုေနတတ္ပါတယ္။

ဝိပႆနာဉာဏ္ မရိွတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြမွာ တစ္ပါးေသာပုဂၢိဳလ္ေတြက အေျပာေကာင္း၊ အေဟာေကာင္းလုိ႔ အေျပာေကာင္း အေဟာေကာင္းတာေတြကို ၾကားရေတာ့ ဟုတ္ေတာ့မလိုလို၊ ဟုတ္ေတာ့မလိုလိုနဲ႔ ေထာက္တည္ရာ မရသလုိ စိတ္ဟာ မခိုင္ၿမဲဘူး။ သက္သာရာလည္း မရဘူး။ အခုေတာ့ အဲဒီလုိ မဟုတ္ေတာ့ေပဘူး။ ေထာက္ရာတည္ရာ ရသြားၿပီ။ ဘယ္ေလာက္ပဲ အေျပာေကာင္း အေဟာေကာင္းတဲ့ ပုဂၢိဳလ္က ေျပာေျပာ ေဟာေဟာ ျမတ္စြာဘုရားေဒသနာနဲ႔ မကိုက္ညီရင္ေတာ့ ယံုကို မယံုေတာ့ေပဘူး။

ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ေတာ္အခါက အယူအဆ ဝါဒအမ်ဳိးမ်ဳိးေတြ၊ တိတၳိအမ်ဳိးမ်ဳိးေတြ ရိွခဲ့ၾကတယ္။ အေဟတုကဒိ႒ိ - ဆိုတာ ရိွခဲ့တယ္။ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါေတြ ခ်မ္းသာတယ္။ ဆင္းရဲတယ္ဆိုတာ အေၾကာင္းမရိွဘူး။ အလုိလုိ ခ်မ္းသာတယ္၊ အလုိလို ဆင္းရဲတယ္ - ဟူ၍ အယူရိွၾကတယ္။ အဲဒီ အယူဝါဒမ်ဳိးေတြကိုလည္း ဘယ္ေလာက္ေျပာေျပာ ဘယ္ေလာက္ေဟာေဟာ မယံုေတာ့ေပဘူး။

ကိုယ့္ခႏၶာမွာ အေၾကာင္းနဲ႔ အက်ဳိးကို ကုိယ္တုိင္ေတြ႕ေနရတယ္။ ကိုယ့္စိတ္က စိတ္ေကာင္း စိတ္ျမတ္ေတြ ျဖစ္ေနလို႔ရိွရင္ ေကာင္းတဲ့ ကိုယ္အမူအရာေတြ၊ ႏႈတ္အမူအရာေတြျဖစ္လုိ႔ ေကာင္းက်ဳိးေတြ ခံစားရတာ ဒီဉာဏ္အဆင့္ေရာက္ေတာ့ ပိုသိရပါတယ္။ စိတ္ဆိုးစိတ္ညံ့ႀကီးေတြ ျဖစ္သြားလုိ႔ရိွရင္ မေကာင္းတဲ့ ကိုယ္အမူအရာေတြ၊ ႏႈတ္အမူအရာေတြျဖစ္လို႔ မေကာင္းတဲ့အက်ဳိးတရားေတြ၊ မေကာင္းတဲ့ အျပစ္ဒဏ္ေတြ ခံရတာ ကိုယ္ကိုယ္တုိင္ ေတြ႕ရလုိ႔ ပိုၿပီးေတာ့ သိတယ္။ ဒီေတာ့ ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲေတြ သုခ ဒုကၡေတြ အလိုလို ျဖစ္တယ္ဆိုတာ မယံုေတာ့ပါဘူး။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေဟာေဟာ ေျပာေျပာ မတုန္လႈပ္ေတာ့ပါဘူး။ ေထာက္ရာတည္ရာ ရသြားၿပီ။ သက္သာရာလည္း ရသြားၿပီ။ အို ... မဟုတ္တဲ့ ဝါဒေတြ ဘာမွ အေလးဂ႐ု မျပဳေတာ့ သက္သာပါတယ္။ သက္သာရာ ရေနၿပီ၊ ေထာက္ရာတည္ရာ ရသြားၿပီ ျဖစ္တယ္။

ေနာက္တစ္ခါ ဝိသမေဟတုဒိ႒ိ - ဆိုတာလည္း ရိွတယ္။ ဝိသမေဟတုဒိ႒ိ-ဆိုတာ အေၾကာင္းႏွင့္ အက်ဳိး မညီမွ်တဲ့ အယူဝါဒ ျဖစ္တယ္။ ဖန္ဆင္းဝါဒလုိ႔ ေခၚတယ္။ လူေတြကို ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါေတြကို ျဗဟၼာ ဗိႆႏိုး ေကာင္းကင္ဘံု ဘုရားစတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက ဖန္ဆင္းထားတယ္လို႔ ယူဆတဲ့ အယူဝါဒ ျဖစ္တယ္။

ဖန္ဆင္းတာက ေမတၱာ၊ က႐ုဏာရွင္ေတြ ျဖစ္ေတာ့ အေကာင္းခ်ည္းပဲ ဖန္ဆင္းလုိက္တာပါပဲ။ လူေတြျဖစ္လာေတာ့ အကုန္လံုး အေကာင္းခ်ည္းပဲ ျဖစ္လာပါသလား ... မျဖစ္လာေပဘူး။ အမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္လာတယ္။ သူတို႔ ဖန္ဆင္းတာကေတာ့ အဖက္ဖက္က ျပည့္စံုေအာင္ ဖန္ဆင္းတာပဲ။ ေမတၱာရွင္ က႐ုဏာရွင္ဆိုေတာ့ မေကာင္းေအာင္ေတာ့ မဖန္ဆင္းေပဘူး။ ေကာင္းေအာင္ ဖန္ဆင္းတယ္။ ဖန္ဆင္းတာက အေၾကာင္း၊ လူေတြ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါေတြ လာျဖစ္တာက အက်ဳိး။ အက်ဳိးတရားေတြက်ေတာ့ အေၾကာင္းက ဖန္ဆင္းတဲ့အတုိင္း မျဖစ္ၾကပါဘူး။

တခ်ဳိ႕ကေတာ့ သိပ္ျပည့္စံုတာပဲ။ ပစၥည္းပစၥယေတြကလည္း ျပည့္စံု၊ စိတ္ေနစိတ္ထားကလည္း ျပည့္စံု၊ ႐ုပ္ရည္ အဆင္းကလည္း ျပည့္စံု။ ဒီလုိ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးလည္း ရိွၾကပါတယ္။

တခ်ဳိ႕တခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေတြက အသင့္အတင့္ပဲ ျပည့္စံုတယ္။ ပစၥည္းပစၥယေတြကလည္း အသင့္အတင့္ပဲ။ စိတ္ေနစိတ္ထားကလည္း အသင့္အတင့္ပဲ။ ႐ုပ္ရည္အဆင္းကလည္း အသင့္အတင့္ပဲ။ အဲဒီလုိ ပုဂၢိဳလ္လည္း ရိွတတ္ပါတယ္။

တခ်ဳိ႕တခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက်ေတာ့ လံုးဝ မျပည့္စံုရွာေပဘူး။ ပစၥည္းပစၥယေတြကလည္း အလြန္ရွားပါး။ စိတ္ေနစိတ္ထားကလည္း မျမင့္ျမတ္ေပဘူး။ ႐ုပ္ရည္အဆင္းကလည္း မတင့္တယ္ေပဘူး။ ဒီလို ပုဂၢိဳလ္ေတြလည္း ရိွတတ္ပါတယ္။ အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ (၃)မ်ဳိး၊ အႏုစိတ္အားျဖင့္ေတာ့ မတူတာေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ အက်ဳိးေတြက်ေတာ့ မတူပါဘူး။ မတူေတာ့ ဒီဝါဒကို ဝိသမေဟတုဒိ႒ိ၊ အေၾကာင္းႏွင့္ အက်ဳိး မညီမွ်တဲ့ ဒိ႒ိတစ္မ်ဳိးပဲလုိ႔ ဆိုရပါတယ္။

အခုလုိ ပစၥယပရိဂၢဟဉာဏ္သို႔ ေရာက္ေတာ့ လံုးဝမယံုၾကည္ေတာ့ေပဘူး။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေျပာေျပာ၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေဟာေဟာ ဖန္ဆင္းတယ္ ဆိုတာ မယံုေတာ့ပါဘူး။ ကိုယ္ကုိယ္တိုင္ အေၾကာင္းႏွင့္ အက်ဳိးကို ျမင္ထားေတာ့ ကုိယ့္စိတ္က ေကာင္းရင္ ေကာင္းတဲ့ ကိုယ္အမူအရာ ႏႈတ္အမူအရာေတြျဖစ္လုိ႔ ေကာင္းက်ဳိးေတြ ခံစားရတာျဖစ္တယ္။

ကိုယ့္စိတ္က မေကာင္းသည့္ စိတ္ဆိုးစိတ္ညံ့ေတြ ျဖစ္သြားတဲ့အခါ မေကာင္းတဲ့ ကိုယ္အမူအရာ ႏႈတ္အမူအရာေတြ ျဖစ္လုိ႔ မေကာင္းတဲ့ အျပစ္ဒဏ္ေတြ ခံရတာ၊ ကိုယ္ကုိယ္တုိင္ ေတြ႕ရပါတယ္။

ယခုလုိ လူျဖစ္လာရတာ၊ ေကာင္းက်ဳိးေတြနဲ႔ ေတြ႕ရတာလည္း ဘဝါဘဝက ေကာင္းတဲ့ ကုသိုလ္ကံေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့လုိ႔ဆုိတာ မွန္းဆၿပီးေတာ့ သိႏိုင္ပါတယ္။

ဘယ္ေလာက္ပဲေဟာေဟာ၊ ဘယ္ေလာက္ပဲေျပာေျပာ ဖန္ဆင္းတယ္ဆိုတာ မယံုေတာ့ပါဘူး။ သာသနာေတာ္မွာ ေထာက္ရာ တည္ရာ ရသြားပါၿပီ။ အဲဒီလုိ တုန္တုန္လႈပ္လႈပ္ကို မရိွေတာ့ဘူး။ ဒီလုိ ပစၥယပရိဂၢဟဉာဏ္သို႔ မေရာက္ေသးဘူး၊ အေၾကာင္းႏွင့္ အက်ဳိးကို ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ မသိေသးဘူးဆိုရင္ သူတို႔ေျပာတာ ဟုတ္မ်ားဟုတ္ေနမလား၊ ဟုတ္မ်ားဟုတ္ေနမလားနဲ႔ တုန္တုန္လႈပ္လႈပ္ ျဖစ္ေနေတာ့ သက္သာပါရဲ႕လား ... မသက္သာေပဘူး။ အခုေတာ့ ေထာက္ရာတည္ရာ ရသြားၿပီ၊ သက္သာရာ ရသြားၿပီ ျဖစ္တယ္။

"လဒၶႆာေသာ = ရအပ္ေသာ သက္သာရာရိွသည္ ျဖစ္၍၊ လဒၶပတိေ႒ာ = ရအပ္ေသာ ေထာက္ရာ တည္ရာရိွသည္ ျဖစ္၍၊ နိယတဂတိေကာ = ေကာင္းျမတ္ေသာ သုဂတိဘဝၿမဲေသာ၊ စူဠေသာတာပေႏၷာနာမ = အငယ္စား ေသာတာပန္မည္သည္၊ ေဟာတိ = ျဖစ္၏ ။" အငယ္စား ေသာတာပန္ ျဖစ္သြားၿပီ။ အေၾကာင္းႏွင့္ အက်ဳိးကို သိထားေတာ့ ေကာင္းတဲ့အေၾကာင္းကုိပဲ ျပဳလုပ္မယ္။ မေကာင္းတဲ့ အေၾကာင္းကုိ မျပဳလုပ္ေတာ့ဘူး။ မေကာင္းတဲ့ အေၾကာင္းေတြကို ေရွာင္ႏိုင္သမွ် ေရွာင္ေတာ့ ကုသိုလ္တရားေတြက တိုးပြား၊ အကုသိုလ္တရားေတြက နည္းပါးေတာ့ ထုိပုဂၢိဳလ္ အပါယ္ငရဲ မက်ႏိုင္ေတာ့ေပဘူး။ စူဠေသာတာပန္ ျဖစ္သြားၿပီ။

"လဒၶႆာေသာ = ရအပ္ေသာ သက္သာရာရိွသည္ ျဖစ္၍၊ လဒၶပတိေ႒ာ = ရအပ္ေသာ ေထာက္ရာတည္ရာရိွသည္ ျဖစ္၍" ေထာက္ရာတည္ရာ သာသနာေတာ္မွာ ရသြားၿပီလုိ႔ အ႒ကထာဆရာေတြ ဖြင့္ျပတာ တကယ္တမ္း ေထာက္ရာတည္ရာေတြကေတာ့ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ေတြမွ ေထာက္ရာတည္ရာ ျဖစ္တယ္။ သာသနာေတာ္မွာ၊ သံသရာမွာ ေထာက္ရာတည္ရာ ရတာျဖစ္တယ္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ပစၥယပရိဂၢဟဉာဏ္ကို ေထာက္ရာတည္ရာ ရၿပီဟု အ႒ကထာဆရာေတြက ဖြင့္ျပရသလဲဆိုေတာ့ အက်ဳိး၏ အမည္ကို အေၾကာင္းမွာ တင္စားၿပီး ဖြင့္ျပတာ ျဖစ္တယ္။

ပစၥယပရိဂၢဟဉာဏ္ရၿပီးတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ဆက္ကာ ဆက္ကာ အားထုတ္လုိက္တဲ့အခါ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္သို႔လည္း ေရာက္ေတာ့မွာ ဧကန္စင္စစ္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အက်ဳိးျဖစ္သည့္၊ ေထာက္ရာတည္ရာ အစစ္ျဖစ္တဲ့ မဂ္ဉာဏ္ ဖုိလ္ဉာဏ္တို႔ရဲ႕ အမည္ကို အေၾကာင္းပစၥယပရိဂၢဟဉာဏ္မွာ တင္စားၿပီးေတာ့ ပစၥယပရိဂၢဟဉာဏ္ကိုပဲ ေထာက္ရာတည္ရာ ရၿပီလုိ႔ ဖလူပစာအားျဖင့္ မိန္႔ၾကားတဲ့ စကားျဖစ္တယ္။ ေနရာက်ပါတယ္။ အားရိွစရာပါပဲ။ မဂ္ဉာဏ္ ဖုိလ္ဉာဏ္ေရာက္ဖုိ႔ရာ ေသခ်ာသေလာက္ ျဖစ္ေနၿပီဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ ျဖစ္တယ္။

ပစၥယပရိဂၢဟဉာဏ္ၿပီးေတာ့ သမၼသနဉာဏ္ေရာက္၊ ဥဒယဗၺယဉာဏ္ေရာက္၊ ဘဂၤဉာဏ္၊ ဘဝဉာဏ္၊ အာဒီနဝဉာဏ္၊ နိဗၺိဒါဉာဏ္၊ မုဥၥိတုကမ်တာဉာဏ္၊ ပဋိသခၤါဉာဏ္၊ သခၤါ႐ုေပကၡဉာဏ္ေရာက္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ၊ ေယာဂီမ်ား ေကာင္းမႈေတြျပဳတုိင္း ျပဳတိုင္း ဆုေတာင္းခဲ့တဲ့ မဂ္ဉာဏ္၊ ဖိုလ္ဉာဏ္ကို ေရာက္သြားတယ္။ အပၸါယ္တံခါးပိတ္ နိဗၺာန္ကို ျမင္သြားပါတယ္။ ဘယ္တရားအားထုတ္လုိ႔ ျမင္သြားတာပါသလဲ ... ဝိပႆနာတရားအားထုတ္လုိ႔ ျမင္သြားပါေပတယ္။ အဓိပတိထုိက္တဲ့ သတိပ႒ာန္ဝိပႆနာတရားကို အားထုတ္လုိ႔ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳေသာအားျဖင့္ ေရာက္သြားပါတယ္။ တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာ အက်င့္လမ္းစဥ္ ျဖစ္တယ္။

ျမတ္စြာဘုရားက -
"ဉာယႆ အဓိဂမာယ နိဗၺာနႆ သစၧိကိရိယာယ
ယဒိဒံ စတၱာေရာ သတိပ႒ာန"

ယဒိဒံ = ေယဣေမ စတၱာေရာ သတိပ႒ာနာ = အၾကင္ ကာယ၊ ေဝဒနာ၊ စိတၱ၊ ဓမၼ-တည္းဟူေသာ သတိပ႒ာန္တရားေလးပါးတို႔သည္၊ သႏၲိ = ရိွၾကကုန္၏ ။ အယံ = ဤကာယ၊ ေဝဒနာ၊ စိတၱ၊ ဓမၼ-တည္းဟူေသာ သတိပ႒ာန္တရားေလးပါး အက်င့္လမ္းစဥ္သည္၊ ဉာယႆ = အပါယ္တံခါးကို ပိတ္ေစတတ္ေသာ အရိယာမဂ္ အရိယာဖုိလ္ကို၊ အဓိဂမာယ = ရေစျခင္းငွာ၊ ဧကာယေနာ မေဂၢါ = ႏွစ္ေၾကာင္းမကြဲ တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာ အက်င့္လမ္းစဥ္ေပတည္း။ နိဗၺာနႆ = နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို၊ သစၧိကိရိယာယ = မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းငွာ၊ ဧကာယေနာ မေဂၢါ = ႏွစ္ေၾကာင္းမကြဲ တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာ အက်င့္လမ္းစဥ္ေပတည္း။ ဣတိ = ဤသို႔၊ ဘဂဝါ = ျမတ္စြာဘုရားသည္၊ အေဝါစ = က႐ုဏာေရွ႕႕သြား ပညာအားျဖင့္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါေပသတည္း ... ။
သာဓု ... သာဓု ... သာဓု ။

ယခုေယာဂီတို႔ က်င့္ၾကံ အားထုတ္ေနတဲ့ ကာယ၊ ေဝဒနာ၊ စိတၱ၊ ဓမၼ-တည္းဟူေသာ သတိပ႒ာန္တရားေလးပါး အက်င့္လမ္းစဥ္သည္ အပါယ္တံခါး ပိတ္ေစႏုိင္တဲ့ အရိယာမဂ္ေတြ ရဖုိ႔ရာ တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာ အက်င့္လမ္းစဥ္ ျဖစ္တယ္။ ေကာင္းမႈေတြ ျပဳတိုင္း ျပဳတိုင္း ဆုေတာင္းခဲ့တဲ့ ဒုကၡခပ္သိမ္း ေအးၿငိမ္းရာျဖစ္သည့္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာသို႔ ေရာက္ဖုိ႔ရာလည္း တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာ အက်င့္လမ္းစဥ္ ျဖစ္တယ္။ လမ္းကြဲ လမ္းမႊာ မရိွေတာ့ပါဘူး။

သတိပ႒ာန္ဝိပႆနာတရားေတြ အားထုတ္ေနလို႔ အပါယ္သံသရာမွ လြတ္မွလြတ္ပါ့မလား၊ အပါယ္ဘံုဘဝမ်ား ျပန္ေရာက္သြားရဦးမလား၊ စိတ္ထဲမွာကို သံသယ မရိွပါနဲ႔ေတာ့။ သတိပ႒ာန္ဝိပႆနာတရား အားထုတ္ေနရတာ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာသို႔ ေရာက္မွေရာက္ႏုိင္ပါ့မလား၊ လူ႔ျပည္ နတ္ျပည္ ျဗဟၼာျပည္သို႔မ်ား ျပန္ၿပီးေတာ့ ေရာက္ေနဦးမလား၊ စိတ္ထဲမွာ ယံုမွား သံသယ မရိွပါနဲ႔ေတာ့တဲ့။ တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာ အက်င့္လမ္းစဥ္ ဘယ္သူမိန္႔ၾကားတာပါလဲ၊ ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔ၾကားတာျဖစ္တယ္။ တစ္ခြန္းတည္းေသာ စကားျဖစ္တယ္။ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ အားထုတ္ေပေတာ့။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ အရိယာမဂ္ေတြ၊ ရလုိေပ၊ က်င့္ေလသတိပ႒ာန္။
နိဗၺာန္မေသြ၊ ေရာက္လုိေပ၊ က်င့္ေလသတိပ႒ာန္။

ေယာဂီတို႔သည္ ယံုၾကည္အားကိုးလုိ႔ အခ်ိန္ရသမွ် သတိပ႒ာန္ဝိပႆနာတရားေတြ က်င့္ၾကံအားထုတ္ေနတာျဖစ္တယ္။ အလြန္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္စရာ ေကာင္းပါတယ္။ အဓိပတိထိုက္တဲ့တရားေတြ က်င့္ၾကံ အားထုတ္ေနရတာ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္စရာ ေကာင္းပါတယ္။ အဲဒီလုိ အားထုတ္လုိ႔ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို ေရာက္သြားတဲ့ သာဓကေလးတစ္ခုကို ေဟာၾကားၿပီးေတာ့ တရားအဆံုးသတ္ပါ့မယ္။

လူ႔ျပည္က စိတၱာဓိပတိထုိက္ေနတဲ့စိတ္ နတ္ျပည္ထိေအာင္ ပါသြားပံု

တစ္ခ်ိန္ေသာအခါ ျမတ္စြာဘုရား သာဝတၳိျပည္ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္မွာ သီတင္းသံုးေနတယ္။ သာဝတၳိျပည္သား အမ်ဳိးေကာင္းသားတစ္ေယာက္ သံသရာရဲ႕ အျပစ္ေတြ ျမင္ၿပီးေတာ့၊ လူ႔ေဘာင္လူ႔ေလာကရဲ႕ အျပစ္ေတြျမင္ၿပီးေတာ့ သာသနာ့ေဘာင္ဝင္၍၊ ရဟန္းတရားေတြ အားထုတ္ဖုိ႔ရာ ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္ေတြ သင္ၾကားတယ္။ တတ္ေျမာက္သြား၍ ငါးဝါရတဲ့အခါ ေတာထြက္ၿပီးေတာ့ တရားအားထုတ္တယ္။ ျမတ္စြာဘုရားထံက ကမၼ႒ာန္းတရားေတြ ေတာင္းယူၿပီးေတာ့ တရားအားထုတ္တယ္။

ျမတ္စြာဘုရားက ဣရိယာပုထ္ေလးပါး - သြားျခင္းဣရိယာပုထ္၊ ရပ္ျခင္းဣရိယာပုထ္၊ ထိုင္ျခင္းဣရိယာပုထ္၊ ေလ်ာင္းျခင္းဣရိယာပုထ္ႏွင့္ အားထုတ္ရမယ္လုိ႔ မွာၾကားလုိက္တယ္။ အားထုတ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ေလ်ာင္းတဲ့ဣရိယာပုထ္နဲ႔ အားထုတ္ရင္ တရားေတြ အေတြ႔ေႏွးတယ္။ တရားေတြ အတက္ေႏွးတယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ရဟန္းေတာ္က ေလ်ာင္းျခင္း (အိပ္ျခင္း) ဣရိယာပုထ္ကို မထားေတာ့ဘူး။ က်န္တဲ့ ဣရိယာပုထ္ေတြနဲ႔ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား အားထုတ္တယ္။ မအိပ္ပဲနဲ႔ အားထုတ္ေတာ့ အားအင္ေတြ ကုန္ခန္းၿပီး တစ္ေန႔ေသာအခါ ေလျဖတ္ၿပီးေတာ့ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားတယ္။

ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားေတာ့ ဘယ္ေရာက္သြားသလဲဆိုေတာ့ နတ္ျပည္ေရာက္သြားတယ္။ တာဝတႎသာ ေရာက္သြားတယ္။ တာဝတႎသာနတ္ျပည္ ေရာက္သြားၿပီး သူ႔နတ္ဗိမာန္ထဲမွာ နတ္သားႀကီး သြားျဖစ္ေနတယ္။ နတ္သားသြားျဖစ္ေနတာ သူမသိပါဘူး။ နတ္သမီးတစ္ေထာင္လာၿပီး နတ္တူရိယာေတြ ကိုင္ၿပီး လာဝန္းရံေတာ့ လူ႔ဘဝ၊ ရဟန္းဘဝမွာပဲ ရိွေနေသးတယ္လုိ႔ ထင္ၿပီးေတာ့ နတ္ရဲ႕ အေပၚ႐ံုကို သကၤန္းလုိ ျပင္ျခံဳတယ္။ စကၡဳေႁႏၵကို အထူးခ်ထားလုိက္တယ္။

အမ်ဳိးသမီးေတြ ေက်ာင္းစဥ္လွည့္လည္ၿပီး လုိက္ၾကည့္ေနၾကတယ္ ထင္တာနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ကမၼ႒ာန္းအမွတ္ေတြ ပ်က္သြားမွာစိုးတာနဲ႔ နတ္ရဲ႕ ကိုယ္႐ံုႀကီးကို သကၤန္းလုိျခံဳ၊ စကၡဳေႁႏၵကို ပိုၿပီးေတာ့ ခ်ထားတယ္။ နတ္သမီးေတြက သိသြားတယ္။ အင္း... ဒီနတ္သားႀကီးကေတာ့ ရဟန္းဘဝက ေရာက္လာတာပဲ။ သိေအာင္ေတာ့ ေျပာမွ ျဖစ္ေတာ့မယ္။

"အေမာင္နတ္သား ... နတ္ျပည္ဆိုတာ ရဟန္းတရားအားထုတ္ဖို႔ရာ ေနရာမဟုတ္ပါဘူး။ နတ္ရဲ႕စည္းစိမ္ေတြကို ခံစားစံစားဖုိ႔ရာ ေနရာျဖစ္ပါတယ္။" "အုိ ... ဒီအမ်ဳိးသမီးေတြ ဘာေတြေျပာေနတာလဲ၊ အေႏွာင့္အယွက္ေတြ ျဖစ္တယ္"လုိ႔ ထင္ၿပီးေတာ့ စကၡဳေႁႏၵကို ပိုၿပီး ခ်ထားလုိက္တယ္တဲ့။

နတ္ျပည္ေရာက္သြားတာေတာင္မွ ရဟန္းရဲ႕စိတ္၊ တရားအားထုတ္တဲ့ စိတ္ေတြ မေပ်ာက္ပါဘူး။ စိတၱာဓိပတိ ထုိက္ေနပါတယ္။ မအိပ္မေန အားထုတ္တာ ဆႏၵျပင္းျပပါတယ္။ ဆႏၵာဓိပတိ ထုိက္ေနပါတယ္။ စိတၱာဓိပတိ - ဘဝေျပာင္းသြား၊ နတ္ျဖစ္သြားတာေတာင္မွ ဒီစိတ္ဟာ ေဆာင္တည္ထားတာ ရိွေနပါတယ္။ ေယာဂီမ်ားလည္း ဒီလုိပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ နတ္သမီးေတြကို ျမင္ရေပမယ့္ မျမင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္လုိ ျဖစ္သြားပါတယ္။ နတ္သမီးေတြလိုေတာ့ မသိပါဘူး။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ မ်က္စိအျမင္၊ ေကာင္းသူပင္၊ မျမင္ကန္းပမာ။

နတ္သမီးေတြပဲလုိ႔ မသိဘူး၊ ကန္းေနတဲ့သူနဲ႔ တူေနပါတယ္။ လူ႔ျပည္က ေဆာက္တည္သြားတဲ့စိတ္၊ စိတၱာဓိပတိ ထုိက္ေနပါတယ္။ ိ"အေမာင္နတ္သား ... နတ္ျပည္ဆိုတာ ရဟန္းတရားအားထုတ္ဖို႔ရာ ေနရာမဟုတ္ပါဘူး။ နတ္ရဲ႕စည္းစိမ္ေတြကို ခံစားစံစားဖုိ႔ရာ ေနရာျဖစ္ပါတယ္။" ဆိုတာလည္း ၾကားမွၾကားရဲ႕လား။ ကြဲကြဲျပားျပား မၾကားဘူးတဲ့။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ နားအၾကားတြင္၊ ေကာင္းသူပင္၊ နားလွ်င္ ပင္းပမာ။

လူ႔ျပည္က စိတၱာဓိပတိထိုက္ေနတဲ့စိတ္ နတ္ျပည္ထိေအာင္ ပါသြားပါတယ္။ ေယာဂီမ်ားလည္း ပါသြားေအာင္ ႀကိဳးစားရပါမယ္။ နတ္သမီးေတြက မျဖစ္ေခ်ဘူး၊ ဒီအတိုင္းေတာ့ နားမလည္ဘူး။ တူရိယာေတြနဲ႔ တီးၾက၊ မႈတ္ၾက၊ ကၾက အဲဒီလုိ လုပ္ျပန္ေတာ့လည္း ပိုၿပီးေတာ့ စကၡဳေႁႏၵ ခ်ျပန္တယ္တဲ့။

ဒီေတာ့ မျဖစ္ေခ်ေတာ့ဘူး၊ သိေအာင္ေတာ့ လုပ္ရမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ကုိယ္လုံးေပၚမွန္ႀကီးကို ယူသြားၿပီးေတာ့ နတ္သားေရွ႕မွာ သြားခ်ေပးလုိက္တယ္။ ၾကည့္လုိက္တဲ့အခါက်မွ အုိ ... နတ္သားႀကီး ျဖစ္ေနပါပေကာ- ရဟန္းလည္း မဟုတ္ေတာ့ေပဘူး။ စိတ္ဓာတ္ေတြ အလြန္က်ဆင္းသြားတယ္။ နိဗၺာန္ကို လုိခ်င္လုိ႔ သတိပ႒ာန္ဝိပႆာနာတရားေတြ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား အားထုတ္တာ ဘာေၾကာင့္ နတ္ျပည္ေရာက္လာတာပါသလဲဟု အလြန္စိတ္ဓာတ္ေတြ က်သြားပါတယ္တဲ့။

ေရႊတံဆိပ္လုိခ်င္လုိ႔ လက္ေဝွ႔ပြဲ ဝင္ၿပီးေတာ့ လက္ေဝွ႔ထုိးလုိက္တာ ရေတာ့ မုန္လာဥတစ္စည္း ရသေလာက္ပဲ။ အဲဒီလုိ ျဖစ္သြားတယ္။ ဗိမာန္ထဲလည္း မဝင္ေတာ့ေပဘူး။ ျမတ္စြာဘုရားရိွရာသို႔ နတ္ျပည္မွ ဆင္းလာခဲ့တယ္။ ျမတ္စြာဘုရားထံ ေရာက္လာတဲ့အခါ ျမတ္စြာဘုရားကို ေလွ်ာက္ထားပါတယ္။

ဆက္ရန္ ... အဓိပတိ - ၃ (င) သို႔

အျပည့္အစံုသို႔...

အဓိပတိပစၥည္း - ၃ (ဂ)

အဓိပတိပစၥည္း - ၃ (ဂ)

ဝိပႆနာအရာတြင္ ပရမတ္ကုိ ႐ႈပံု

ဝိပႆနာအရာတြင္ ပရမတ္ကို မွတ္ရပါတယ္။ ပညတ္ကို မွတ္တာမ်ားေနရင္ သမထဆန္ေနလုိ႔ တရားသာမွတ္လို႔ ေကာင္းေနတယ္။ တရားအေတြ႕ ေႏွးေနတတ္ပါတယ္။ ဝိပႆနာတရားအားထုတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္တုိင္း ပုဂၢိဳလ္တုိင္း တရားအေတြ႕ မေႏွးခ်င္ၾကေပဘူး။ ျမန္ျမန္ေတြ႕ခ်င္ၾကေပတယ္။ ပညတ္ပံုသဏၭာန္ျဒပ္ေတြကိုေတာ့ ခြာႏိုင္သမွ်ခြာ၊ ပရမတ္သေဘာကိုေတာ့ သိႏိုင္သမွ် သိေအာင္ စူးစိုက္ရပါတယ္။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ပညတ္ကိုခြာ၊ ပရမတ္သာ၊ မွန္စြာ႐ႈရမည္ ။

ပညတ္ပံုသဏၭာန္ျဖစ္တဲ့ ဝမ္းဗိုက္ပံုသဏၭာန္ျဒပ္ႀကီးကိုေတာ့ ခြာႏိုင္သမွ်ခြာ၊ ေဖာင္းတဲ့အခါ ေတာင့္တင္း တြန္းကန္တဲ့သေဘာ၊ ပိန္တဲ့အခါ ေလ်ာ့သြားတဲ့သေဘာေတြကို သိႏိုင္သမွ်သိေအာင္ စူးစိုက္ရပါတယ္။

ႂကြတယ္လို႔ မွတ္တဲ့အခါမွာလည္း ေျခေထာက္ပံုသဏၭာန္ျဒပ္ႀကီးကို ခြာႏိုင္သမွ်ခြာ၊ အေပၚသို႔ တစ္ေရႊ႕ၿပီးတစ္ေရႊ႕၊ ေရႊ႕တက္သြားတဲ့သေဘာကို သိႏိုင္သမွ်သိေအာင္ စူးစိုက္ရပါတယ္။ လွမ္းတယ္လုိ႔ မွတ္တဲ့အခါမွာ ေျခေထာက္ပံုသဏၭာန္ျဒပ္ႀကီးကို ခြာႏိုင္သမွ်ခြာ၊ ေရွ႕သို႔ တစ္ေရြ႕ၿပီးတစ္ေရြ႕၊ ေရြ႕သြားတဲ့သေဘာကို သိႏိုင္သမွ်သိေအာင္ စူးစိုက္ရပါတယ္။ ခ်တယ္လုိ႔ မွတ္တဲ့အခါမွာလည္း ေျခေထာက္ပံုသဏၭာန္ျဒပ္ႀကီးကုိ ခြာႏိုင္သမွ်ခြာ၊ ေအာက္သို႔ တစ္ေရြ႕ၿပီးတစ္ေရြ႕၊ ေရြ႕က်သြားတဲ့သေဘာကို သိႏုိင္သမွ်သိေအာင္ စူးစိုက္ရပါတယ္။

ေျခေထာက္ပံုသဏၭာန္ျဒပ္ႀကီးက ပညတ္ပဲ။ ဝိပႆနာ႐ႈဖို႔ရာ မဟုတ္ဘူး။ ေရြ႕ေနတဲ့သေဘာက ပရမတ္ပဲ။ သူ႕ကုိေတာ့ သိႏိုင္သမွ်သိေအာင္ စူးစိုက္ရပါတယ္။ ႂကြတယ္လုိ႔ မွတ္တဲ့အခါ ေျခေထာက္ပံုသဏၭာန္ျဒပ္ႀကီးကိုလည္း ခြာလုိ႔ရသြားၿပီ၊ အေပၚကို တစ္ေရြ႕ၿပီးတစ္ေရြ႕၊ ေရြ႕တက္တဲ့ သေဘာေလးကိုလည္း သိေအာင္ စူးစိုက္လုိ႔ ရသြားၿပီ၊ အဆင့္ဆင့္ေရြ႕ေနတဲ့အစဥ္ သႏၲတိပစၥဳပၸန္ကိုလည္း မီေအာင္ မွတ္တတ္သြားၿပီဆုိရင္၊ အေပၚကို ေရြ႕ေရြ႕ၿပီးတက္သြားတာကို သိၿပီးတဲ့အျပင္ ေပါ့ေပါ့ၿပီး တက္သြားတာကို္လည္း ေတြ႕ရလိမ့္မယ္။

လွမ္းတယ္လုိ႔ မွတ္တဲ့အခါမွာလည္း ေျခေထာက္ပံုသဏၭာန္ျဒပ္ႀကီးကိုလည္း ခြာလို႔ရသြားၿပီ၊ ေရြ႕ေနတဲ့သေဘာေလးကိုလည္း သိေအာင္ စူးစိုက္လို႔ ရသြားၿပီ၊ ေရြ႕ေနတဲ့အစဥ္ သႏၲတိပစၥဳပၸန္ကို မီေအာင္ မွတ္တတ္သြားျပီးဆိုရင္၊ ေရွ႕ကို ေရြ႕ေရြ႕သြားတာကို သိၿပီးတဲ့အျပင္ ေပါ့ေပါ့ၿပီး ေရြ႕သြားတာကို ေတြ႕ရလိမ္႔မယ္။

ခ်တယ္လုိ႔ မွတ္တဲ့အခါမွာလည္း ေျခေထာက္ပံုသဏၭာန္ႀကီးကို ခြာလို႔လည္း ရသြားၿပီ။ ေအာက္ကို ေရြ႕က်သြားတဲ့ သေဘာကိုလည္း သိေအာင္ စူးစိုက္လုိ႔ရသြားၿပီ၊ ေရြ႕ေနတဲ့အစဥ္ သႏၲတိပစၥဳပၸန္ကိုလည္း မီေအာင္ မွတ္တတ္သြားၿပီဆိုရင္၊ ေအာက္ကို ေရြ႕က်သြားတာကို သိၿပီးတဲ့အျပင္ ေလးေလးၿပီက်သြားတာကို ေယာဂီမ်ားကိုယ္တုိင္ ေတြ႕ရပါတယ္။ တရား စေတြ႕သြားၿပီ ျဖစ္တယ္။ ဝိပႆနာတရား အားထုတ္တဲ့အခါမွာ တရားစေတြ႕ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ တရားေတြ ေတ႕ြသြားၿပီးရင္ တရားတက္ဖို႔ရာ သိပ္မခက္ေတာ့ပါဘူး။ ေယာဂီမွာ စိတ္အားေတြ ထက္သန္ၿပီးေတာ့ တရားေတြ တက္သြားႏိုင္ပါတယ္။

ဓေမၼာစ မဂၤေလာ ေလာေက၊ ဓေမၼာ ဂမ႓ီေရာ ဒုဒၵေသာ။
ဓမၼံ သရဏ မာဂမၼ၊ သဗၺဒုကၡာ ပမုစၥတိ။

ဓေမၼာစ = တရားေတာ္သည္လည္းေကာင္း၊ ေလာေက = ေလာက၌၊ မဂၤေလာ = မေကာင္းက်ဳိးေတြေပ်ာက္ ေကာင္းက်ဳိးေတြေရာက္ေစတတ္ေသာ မဂၤလာတစ္ပါးပါတည္း။ ဓေမၼာ = တရားေတာ္သည္၊ ဂမ႓ီေရာ = နက္နဲ၏ ၊ ဒုဒၵေသာ = ျမင္ႏိုင္ခဲ၏ ။ ဓမၼံ = နက္နဲေသာ ျမင္ႏိုင္ခဲေသာတရားကို၊ သရဏံ = ႐ႈမွတ္ေသာအားျဖင့္ ကုိးကြယ္ရာကို၊ အာဂမၼ = အေၾကာင္းျပဳ၍၊ သဗၺဒုကၡာ = အလံုးစံုေသာ ဆင္းရဲဟူသမွ်မွ၊ ပမုစၥတိ = လြတ္ရ၏ ။ ဣတိ = ဤသို႔၊ ဘဂဝါ = ျမတ္စြာဘုရားသည္၊ အေဝါစ = က႐ုဏာေရွ႕သြား ပညာအားျဖင့္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါေပသတည္း ... ။
သာဓု ... သာဓု ... သာဓု ။

တရားေတာ္ဟာ ေယာဂီမ်ားအတြက္ မေကာင္းက်ဳိးေတြေပ်ာက္ၿပီး ေကာင္းက်ဳိးအမ်ဳိးမ်ဳိးေတြ ေရာက္ေစႏိုင္တဲ့ မဂၤလာတစ္ပါး ျဖစ္တယ္။ တရားေတာ္ဆိုတာ အလြန္ခက္ခဲ နက္နဲသိမ္ေမြ႕ပါတယ္။ အဲဒီ ခက္ခဲနက္နဲတဲ့တရားကို ျမင္ေအာင္ ႐ႈႏိုင္ၿပီဆိုရင္ "သဗၺဒုကၡာ ပမုစၥတိ" ေယာဂီမ်ားအတြက္ အလံုးစံုေသာဒုကၡမွ လြတ္ေျမာက္သြားဖို႔ရာ ျဖစ္တယ္။

ေတေဇာႏွင့္ ဝါေယာဓာတ္ တို႔၏ သေဘာကို ေတြ႕ရပံု

တရားေတြ စေတြ႕သြားၿပီ ျဖစ္တယ္။ ေပါ့ေပါ့ၿပီးေတာ့ တက္သြားတာ၊ ေပါ့ေပါ့ၿပီးေတာ့ ေရြ႕သြားတာ၊ ေလးေလးၿပီးေတာ့ က်သြားတာ တရားစေတြ႕တာပဲ ျဖစ္တယ္။ ဘယ္တရားေတြကို ေတြ႕ရသလဲဆိုေတာ့ ေပါ့ေပါ့ၿပီးေတာ့ အေပၚကို တက္သြားတာ၊ ေပါ့ေပါ့ၿပီးေတာ့ ေရွ႕ကို ေရြ႕သြားတာကို ေတြ႕ရတာက ေတေဇာနဲ႔ ဝါေယာရဲ႕ သေဘာကို ေတြ႕ရတာျဖစ္တယ္။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ေတ ႏွင့္ ဝါမွာ၊ ဓာတ္ႏွစ္ျဖာ၊ ေပါ့တာ ထင္ရွားသည္။

ေတ-က ေတေဇာ၊ ဝါ-က ဝါေယာ။ ေတေဇာဓာတ္-က အခုိးဓာတ္၊ မီးဓာတ္၊ ေပါ့တယ္ အေပၚကိုပဲ ေရြ႕တက္ လြင့္တက္တယ္။ ဝါေယာဓာတ္က ေလဓာတ္၊ အေပါ့ဓာတ္။ ဤအေပါ့ဓာတ္ႏွစ္ပါးကို ေတြ႕ရတာျဖစ္တယ္။ ေယာဂီတို႔ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္မွာ ထင္ရွားစြာ ျဖစ္ေနတဲ့ ႐ုပ္တရားေတြ ျဖစ္တယ္။

ပထဝီႏွင့္ အာေပါဓာတ္ တို႔၏ သေဘာကို ေတြ႕ရပံု

ခ်လုိက္တဲ့အခါ ေလးေလးၿပီးက်တာကို ေတြ႕ရတာက ပထဝီနဲ႔ အာေပါရဲ႕ သေဘာကို ေတြ႕ရတာ ျဖစ္တယ္။ ပထဝီ-က ေျမဓာတ္၊ အေလးဓာတ္။ အာေပါ-က ေရဓာတ္၊ အေလးဓာတ္။ ဒီဓာတ္ႏွစ္ပါးကို ေတြ႕ရတာ ျဖစ္တယ္။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ပ ႏွင့္ အာမွာ၊ ဓာတ္ႏွစ္ျဖာ၊ ေလးတာထင္႐ွားသည္။

တရား စေတြ႕ရပါတယ္။ တရားေတြ ေတြ႕သြားလုိ႔ရိွရင္ တရားရဖုိ႔ရာ မခဲယဥ္းေတာ့ပါဘူး။ မိမိ၏ ပါရမီအားေလ်ာ္စြာ ရသြားႏုိင္ၾကပါတယ္။

ဆင့္ကာ ဆင့္ကာ ႐ႈမွတ္လုိ႔ နာမ႐ူပပရိေစၧဒဉာဏ္ မွစၿပီး ပစၥယပရိဂၢဟဉာဏ္ ေရာက္သြားတဲ့အခါ အဓိပတိပစၥည္းေတြ၊ အဓိပတိပစၥယုပၸန္တရားေတြကို ဝိပႆနာတရား႐ႈလုိ႔ ရသြားပါၿပီ။ ပစၥယပရိဂၢဟဉာဏ္ကို ေရာက္သည္ရွိေသာ္ ေဖာင္းတယ္ ပိန္တယ္ ထိုင္တယ္ ထိတယ္လုိ႔ မွတ္ေနတဲ့အခါ ေယာဂီက သိသိလာတယ္။ ေဖာင္းတာ ပိန္တာေတြက ေပၚေပးေနလို႔ မွတ္သိစိတ္ေတြက ျဖစ္ေနရတာပဲ။ ထုိင္တာ ထိတာေတြက ရိွေနလုိ႔ မွတ္သိစိတ္ေတြက ျဖစ္ေနရတာပဲ။ ေဖာင္းတာ ပိန္တာ ထိုင္တာ ထိတာေတြက အေၾကာင္းပဲ။ မွတ္သိစိတ္က အက်ဳိးပဲ။

ဝိပႆနာဉာဏ္ေတြ ရင့္က်က္လာေတာ့ ေဖာင္းတာ ပိန္တာေတြကလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ေဖာင္းတာ ပိန္တာ ျဖစ္တယ္။ ေက်ာဘက္မ်ာ ကပ္ၿပီးေတာ့ ေဖာင္းတာ ပိန္တာ ျဖစ္တယ္။ ေဘးဘက္မွာလည္း ကပ္ၿပီးေတာ့ ေဖာင္းတာ ပိန္တာ ျဖစ္တယ္။ ငယ္ထိပ္မွာသြားၿပီးေတာ့လည္း ေဖာင္း ပိန္ေတြ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ အဲဒီလုိ ျဖစ္ေနေတာ့ ေဖာင္း ပိန္ေတြ ေရႊ႕သြားတိုင္း မွတ္သိစိတ္က လုိက္ၿပီးေတာ့ မွတ္ရပါတယ္။ ေအာ္ ... ေဖာင္း ပိန္ေရႊ႕သြားတုိင္း မွတ္သိစိတ္က လုိက္ၿပီး မွတ္သိေနရတာပဲ။ ေဖာင္းေနတာ ပိန္ေနတာက အေၾကာင္းပါလား၊ မွတ္သိစိတ္က အက်ဳိးပါလား။ သိသြားပါတယ္။

ေနာက္ေတာ့ တစ္ဆင့္ သိမ္ေမြ႕သြားတဲ့အခါ ေဖာင္းတာ ပိန္တာေတြ မွတ္လုိ႔ မရေတာ့ဘူး။ "ေဖာင္းတာလည္း မရိွေတာ့ဘူး။ ပိန္တာလည္း မရိွေတာ့ဘူးဘုရား၊ ဘယ္လုိမ်ား မွတ္ရပါ့မလဲဘုရား"ဟု ေလွ်ာက္ၾကတယ္။ "ထုိင္တယ္ ထိတယ္" မွတ္ရမယ္။ ေဖာင္းတာ ပိန္တာေတြ မရိွေတာ့ "ေဖာင္းတယ္ ပိန္တယ္"လုိ႔မွတ္တဲ့ မွတ္သိစိတ္လည္း မရိွေတာ့ဘူး။ ေဖာင္းတာ ပိန္တာေတြက အေၾကာင္း၊ မွတ္သိစိတ္က အက်ဳိးဆိုတာ ထင္ရွားပါတယ္။

အဲဒီဉာဏ္ေရာက္သြားေတာ့ ေယာဂီက အမွတ္ေတြလည္း စိတ္လုိ႔ရသြားၿပီ ျဖစ္တယ္။ ကမၼ႒ာန္းဆရာမ်ားကေတာ့ မိမိရဲ႕ တာဝန္အရ တရားစဝင္ကတည္းက "ေယာဂီ - အေထြေထြ အေသးစိတ္မ်ားလည္း မွတ္ႏိုင္သမွ် မွတ္ပါ။ ဒီေတာ့မွ တရားျမန္ျမန္တက္မယ္။"လုိ႔ သတိေပးစကား မိန္႔ၾကားရပါတယ္။ မိန္႔ၾကားပင္ မိန္႔ၾကားျငားေသာ္လည္း တရားလာေလွ်ာက္တဲ့အခါ "ေယာဂီ ... အေထြေထြ အမွတ္ေတြ မွတ္လုိ႔ရၿပီလား" "မရေသးပါဘုရား"ဟု ေလွ်ာက္ထားတယ္။ နာမ႐ူပပရိေစၧဒဉာဏ္မွာ မရေသးဘူး။ မွတ္အားက နည္းေနေသးတယ္။ သမာဓိဉာဏ္ အားနည္းေတာ့ မွတ္လုိ႔ မရေသးဘူး။ ေနာက္တစ္ဆင့္တက္ၿပီး မွတ္လိုက္တဲ့အခါ ပစၥယပရိဂၢဟဉာဏ္သို႔ ေရာက္သြားတယ္။ အခုေျပာခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းႏွင့္ အက်ဳိးသိတဲ့ဉာဏ္သို႔ ေရာက္သြားတဲ့အခါ ေယာဂီ အထူးသတိထားလို႔ရိွရင္ အေၾကာင္းႏွင့္ အက်ဳိးေတြ ကြဲေနေတာ့ ဘယ္လုိေနရာေတြမွာ ပိုထင္ရွားလဲဆိုရင္ ဣရိယာပုထ္ေလးပါးမွာ ပိုထင္ရွားတယ္။

ယခုလုိ တရားထုိင္ရာက ထရေတာ့မယ္ဆိုရင္ အျမန္မထလုိက္ပါပဲနဲ႔ မ်က္စိကို မိွတ္ထားၿပီး စိတ္က အာ႐ံုျပဳၾကည့္လိုက္ရင္ ထခ်င္တဲ့စိတ္ ျဖစ္ေနတာ ထင္ရွားေနပါတယ္။ အထူးသတိထားရင္ေတာ့ ထင္ရွားတယ္။ သာမန္ သတိထားရင္ေတာ့ မထင္ရွားဘူး။ အမွတ္မပါပဲနဲ႔ ထခဲ့တဲ့ အႀကိမ္ေပါင္းက ေျမာက္မ်ားစြာ ျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သာမန္သတိထားရင္ေတာ့ မထင္ရွားေပဘူး။ အထူးသတိထားရင္ေတာ့ ထင္ရွားေပတယ္။ "ထခ်င္တယ္၊ ထခ်င္တယ္"ဟု ေရွးဦးစြာ မွတ္ရတယ္။

ထုိ႔ေနာက္မွ ထခ်င္တဲ့ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ေလေတြက တြန္းကန္လုိ႔ ခႏၶာကိုယ္ အေပၚသို႔ ေရြ႕ေရြ႕တက္သြားတာကို "ထတယ္၊ ထတယ္"လုိ႔ ႐ႈမွတ္ရေပတယ္။ လက္ေထာက္ေတာ့ "ေထာက္တယ္၊ ေထာက္တယ္"လုိ႔ မွတ္ရပါတယ္။ အားေတြ ျပည့္သြားတဲ့အခါ ခႏၶာကိုယ္အမူအရာ အေပၚကို ေရြ႕ေရြ႕တက္သြားတာကိုေတာ့ ျမန္မာေဝါဟာရျဖင့္ ဘယ္လုိ ေခၚသလဲ။ "ထတယ္"လုိ႔ ေခၚတယ္။ ေခါင္း ကိုယ္ ေျခ လက္ပံု သဏၭာန္မ်ားကိုေတာ့ ခြာႏိုင္သမွ်ခြာ၊ အေပၚသို႔ ေရြ႕ေရြ႕တက္သြားတဲ့ သေဘာကိုေတာ့ သိႏုိင္သမွ် သိေအာင္ စူးစိုက္ရပါတယ္။ စူးစိုက္လုိ႔ရသြားၿပီ၊ ေရြ႕ေနတဲ့ အစဥ္ေလးကိုလည္း မီေအာင္ မွတ္ႏုိင္သြားၿပီဆိုရင္ "ထတယ္၊ ထတယ္လုိ႔ မွတ္လိုက္တဲ့အခါ အေပၚကို ေရြ႕ေရြ႕ၿပီး တက္သြားတာကို သိၿပီးတဲ့အျပင္ ေပါ့ေပါ့ၿပီး တက္သြားတာကို ေတြ႕သိရပါတယ္။ ထခ်င္တဲ့ စိတ္ေၾကာင့္ ထရတာပဲလုိ႔ သိသြားပါတယ္။ ထခ်င္တဲ့ စိတ္ေၾကာင့္ ထရတာပဲလုိ႔ သိသြားပါတယ္။

ထရာကေန သြားရေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ အျမန္မသြားလိုက္ပဲနဲ႔ ေခတၱရပ္ၿပီးေတာ့ မ်က္စိေလးမိွတ္ၿပီး မိမိစိတ္ကို အာ႐ံုျပဳၾကည့္တဲ့အခါ သြားခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြ ထင္ရွားေနတတ္ပါတယ္။ ထင္ရွားေနေတာ့ "သြားခ်င္တယ္၊ သြားခ်င္တယ္"လို႔ ႐ႈမွတ္ရပါတယ္။ ထုိ႔ေနာက္မွ သြားခ်င္တဲ့ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ေလေတြက တြန္းကန္ေနလို႔ သြားတဲ့ ကုိယ္အမူအရာေတြ ျဖစ္လာမွ "ဘယ္လွမ္းတယ္၊ ညာလွမ္းတယ္၊ ႂကြတယ္၊ ခ်တယ္၊ ႂကြတယ္၊ လွမ္းတယ္၊ ခ်တယ္"ဟု မွတ္ၿပီး သြားရပါတယ္။ သြားခ်င္တဲ့ စိတ္ေၾကာင့္ သြားရတာပဲလုိ႔ ေယာဂီ သိသြားပါတယ္။ အမွတ္လည္း စိတ္လို႔ရသြားၿပီ ျဖစ္တယ္။

သြားရာကေန၊ စႀကႍေလွ်ာက္ရာကေန ရပ္ရေတာ့မယ္ဆိုရင္ အမွတ္သတိက ရိွေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အထူးသတိထားလုိက္မယ္ဆိုရင္ စႀကႍဆံုးခါနီးမွာ ေလး-ငါးလွမ္း၊ သံုး-ေလးလွမ္းကစၿပီး ရပ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြ ျဖစ္ေနတာ ထင္ရွားေနတတ္ပါတယ္။ ထင္ရွားေနေတာ့ ေရွးဦးစြာ "ရပ္ခ်င္တယ္၊ ရပ္ခ်င္တယ္"လုိ႔ မွတ္ရတယ္။ ထို႔ေနာက္ ရပ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ ေလေတြက တြန္းကန္လုိက္လို႔ ရပ္တဲ့ ကုိယ္အမူအရာ ျဖစ္လာမွ "ရပ္တယ္၊ ရပ္တယ္"လို႔ မွတ္ရတယ္။ ရပ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ေၾကာင့္ ရပ္ရတာပဲ။ သိသြားပါတယ္။ ရပ္ခ်င္တဲ့ စိတ္က အေၾကာင္း ရပ္တဲ့ အမူအရာမ်ားက အက်ဳိးတရားလို႔ သိသြားပါတယ္။

ရပ္ရာကေန ထိုင္ရေတာ့မယ္အခါမွာလည္း အထူးသတိထားလို႔ရိွရင္ ထုိင္ခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြ ထင္ရွားေနလုိ႔ "ထိုင္ခ်င္တယ္၊ ထုိင္ခ်င္တယ္" ဟု မွတ္ရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ထုိင္ခ်င္တဲ့စိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ ေလေတြက တြန္းကန္ခ်လိုက္လုိ႔ ထုိင္တဲ့ ကိုယ္အမူအရာ ျဖစ္လာမွ "ထိုင္တယ္၊ ထုိင္တယ္"လို႔ မွတ္ရတယ္။ မွတ္တဲ့အခါမွာလည္း ေခါင္း ကုိယ္ ေျခ လက္ ပံုသဏၭာန္မ်ားကိုေတာ့ ခြာႏိုင္သမွ်ခြာ၊ ေအာက္သို႔ တစ္ေရြ႕ၿပီးတစ္ေရြ႕၊ ေရြ႕ေရြ႕က်သြားတဲ့ သေဘာကို သိႏိုင္သမွ် သိေအာင္ စူးစိုက္ရပါတယ္။ ေခါင္း ကိုယ္ ေျခ လက္ ပံုသဏၭာန္ေတြက ပညတ္ေတြ ျဖစ္တယ္။ ဝိပႆနာ႐ႈဖုိ႔ရာ မဟုတ္ဘူး။ တစ္ေရြ႕ၿပီး တစ္ေရြ႕ ေအာက္သို႔ ေရြ႕က်သြားတဲ့ သေဘာေလးကေတာ့ ပရမတ္ပဲ။ သူ႔ကိုေတာ့ သိႏိုင္သမွ် သိေအာင္ စူးစိုက္ရတယ္။ ေရြ႕ေနတဲ့အစဥ္ေလးေတြကိုလည္း မီေအာင္ မွတ္တတ္လာၿပီဆိုရင္ ထိုင္ခ်လုိက္တဲ့အခါ ေလးေလးၿပီးေတာ့ က်သြားတာ ကိုယ္တိုင္ ေတြ႔ရပါတယ္။ ထုိင္ခ်င္တဲ့ စိတ္က အေၾကာင္း။ ထုိင္တဲ့ ကိုယ္အမူအရာမ်ားက အက်ဳိးတရား ျဖစ္တယ္။

ထိုင္ရာကေန ေလ်ာင္းခ်ရေတာ့မယ္ ဆိုရင္လည္း အထူးသတိထားလုိက္တဲ့အခါ ေလ်ာင္းခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြက ေရွးဦးစြာ ျဖစ္ေနလုိ႔ "ေလ်ာင္းခ်င္တယ္၊ ေလ်ာင္းခ်င္တယ္"ဟု မွတ္ရတယ္။ ေနာက္ၿပီးမွ ေလ်ာင္းခ်င္တဲ့ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ေလေတြက တြန္းခ်လိုက္လုိ႔ ခႏၶာကိုယ္အမူအရာ ေလ်ာင္းက်သြားတဲ့အခါက်မွ "ေလ်ာင္းတယ္၊ ေလ်ာင္းတယ္"ဟု မွတ္ရတယ္။ ေလ်ာင္းခ်င္တဲ့ စိတ္က အေၾကာင္း၊ ေလ်ာင္းေနတဲ့ ကုိယ္အမူအရာမ်ားက အက်ဳိးျဖစ္တယ္။

ပစၥယပရိဂၢဟဉာဏ္တြင္ စိတၱာဓိပတိႏွင့္ ဆႏၵာဓိပတိ တို႔ကို ႐ႈမွတ္လို႔ရပံု

ပစၥယပရိဂၢဟဉာဏ္ေရာက္ေတာ့ မွတ္လို႔ရလာပါတယ္။ ထခ်င္တဲ့ စိတ္နဲ႔ ထခ်င္တဲ့ဆႏၵက စိတၱာဓိပတိနဲ႔ ဆႏၵာဓိပတိတို႔ ျဖစ္ၾကတယ္။ အဓိပတိပစၥည္းႏွစ္ပါး ေတြ႕ရပါတယ္။ ထတဲ့ ကိုယ္အမူအရာမ်ားက ဆႏၵေၾကာင့္ စိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စိတၱဇ႐ုပ္ေတြပဲ ျဖစ္တယ္။ "စိတၱသမု႒ာနာနံ ရူပါနံ" ပါလာပါတယ္။ အဓိပတိ ပစၥယုပၸန္တရားေတြကို မွတ္ေနရတာပဲ ျဖစ္တယ္။ ပစၥည္းကိုလည္း မွတ္ရတယ္။ ပစၥယုပၸန္ကိုလည္း မွတ္ရတယ္။

အဓိပတိပစၥည္းကိုလည္း မွတ္လုိ႔ရတယ္။ "ထခ်င္တယ္၊ ထခ်င္တယ္"ဆိုတာ ဆႏၵႏွင့္ စိတၱႏွစ္ခုကို မွတ္လို႔ရေနတာ ျဖစ္တယ္။ ထတဲ့ ကိုယ္အမူအရာတုိ႔သည္ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔ ျဖစ္ၾကတယ္။ ဆႏၵ စိတၱေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ "စိတၱသမု႒ာနာနံ"အရ တစ္ေရြ႕ၿပီးတစ္ေရြ႕ ခႏၶာကိုယ္အမူအရာ အေပၚကို ေရြ႕ေရြ႕တက္သြားတာ စိတၱဇ႐ုပ္မ်ားပဲ ျဖစ္တယ္။ သာဓိပတိ စိတၱဇ႐ုပ္ကို မွတ္လုိ႔ ရသြားပါတယ္။ ဆႏၵ စိတၱ ပစၥည္းတရားကိုလည္း မွတ္လုိ႔ရပါတယ္။ စိတၱဇ႐ုပ္ကိုလည္း မွတ္လို႔ရပါတယ္။

ထုိ႔ေနာက္ ရပ္ရာမွ သြားရေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ သြားခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြ၊ သြားလိုတဲ့ ဆႏၵေတြကို "သြားခ်င္တယ္၊ သြားခ်င္တယ္"လို႔ မွတ္ရတာက ဆႏၵာဓိပတိ စိတၱာဓိပတိ ပစၥည္းတရားေတြကို မွတ္ေနရတာ ျဖစ္တယ္။ ကိုယ္အမူအရာ ေပၚလာေတာ့ "သြားတယ္၊ သြားတယ္"လုိ႔ မွတ္တာက သာဓိပတိစိတၱဇ႐ုပ္ကို မွတ္တာျဖစ္တယ္။

သြားရာကေန ရပ္ရေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ ရပ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြ၊ ရပ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵေတြ ထင္ရွားေနေတာ့ အဲဒီ "ရပ္ခ်င္တယ္၊ ရပ္ခ်င္တယ္" ဆိုတာက အဓိပတိပစၥည္းလား .. ပစၥယုပၸန္တရားလား ... ပစၥည္းတရားေတြျဖစ္တယ္။ ပစၥယုပၸန္တရား မဟုတ္ေပဘူး။ ရပ္တဲ့ ကိုယ္အမူအရာမ်ားက ပစၥည္းတရားလား ... ပစၥယုပၸန္တရားလား... ပစၥယုပၸန္တရား ျဖစ္တယ္။ "ရပ္တယ္၊ ရပ္တယ္"လုိ႔ မွတ္ေနရပါတယ္။

ပ႒ာန္းတရားေတြကို မိမိခႏၶာကိုယ္မွာ ေတြ႕ေနရတာ၊ ႐ႈေနရတာ ေနရာက်ပါတယ္။ အခုလို ႐ႈမွတ္ေနရင္ ေယာဂီမ်ား ဘယ္ကို ေရာက္သြားမယ္ ထင္ပါသလဲ ... ျမတ္စြာဘုရား တရားေဒသနာေတာ္အတုိင္း မွတ္ေနရေတာ့ နိဗၺာန္ပဲ ေရာက္သြားမွာဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္။

ရပ္ရာမွ ထုိင္ရေတာ့မယ္ဆိုတာ ပစၥယပရိဂၢဟဉာဏ္ ေရာက္ေနတဲ့ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္ အထူးသတိထားလိုက္တဲ့အခါ ထုိင္ခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြ ေရွးဦးစြာ ထင္ရွားေနပါတယ္။ ထုိင္ခ်င္တဲ့ စိတ္ႏွင့္ ထိုင္ခ်င္တဲ့ဆႏၵဟာ အဓိပတိပစၥည္းတရားလား .. ပစၥယုပၸန္တရားလား .... ပစၥည္းတရား ျဖစ္တယ္။ ပစၥည္းတရားကို "ထိုင္ခ်င္တယ္၊ ထိုင္ခ်င္တယ္"လို႔ မွတ္ရပါတယ္။ ဆႏၵစိတၱေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ကိုယ္အမူအရာမ်ားမွာ သာဓိပတိစိတၱဇ႐ုပ္ေတြပဲ ျဖစ္တယ္။

"တံသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ"ဆိုတဲ့ စိတၱဇ႐ုပ္ေတြပဲ ျဖစ္တယ္။ "ထိုင္တယ္၊ ထုိင္တယ္"လုိ႔ မွတ္ရတာက အဓိပတိပစၥည္းတရားလား၊ ပစၥယုပၸန္တရားလား ... ပစၥယုပၸန္တရားပါ။ ပ႒ာန္းေတြ ရြတ္ဖတ္ေနရတာ ယခုမွပဲ ကိုယ့္ခႏၶာနထဲမွာ ပ႒ာန္းေတြ ျပန္ေတြ႕ေနရပါတယ္။ အို .. ေနရာက်လုိက္တာ၊ ဒီလုိ သိၿပီးေတာ့ ရြတ္ဆိုရရင္ ပိုေနရာက်ပါတယ္။ ကိုယ့္ခႏၶာ ကိုယ္ထဲမွာ ရိွတဲ့ ပစၥည္း၊ ပစၥယုပၸန္ေတြကိုပဲ ရြတ္ဆိုေနရတာပဲ ျဖစ္တယ္။

ထုိင္ခ်င္တဲ့စိတ္၊ ထိုင္ခ်င္တဲ့ဆႏၵက အဓိပတိပစၥည္းတရား ျဖစ္တယ္။ ထုိင္တဲ့အမူအရာ ႐ုပ္မ်ားက အဓိပတိပစၥယုပၸန္တရား ျဖစ္တယ္။ အေၾကာင္းနဲ႔ အက်ဳိးပဲ ျဖစ္တယ္။ ထုိင္ခ်င္တဲ့ စိတ္၊ ထိုင္ခ်င္တဲ့ဆႏၵတို႔ေၾကာင့္ ထုိင္တဲ့ ကိုယ္အမူအရာမ်ား ျဖစ္လာပါတယ္။ ထုိင္ခ်င္တဲ့စိတ္၊ ထိုင္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵတို႔က အေၾကာင္းပစၥည္းတရား ျဖစ္တယ္။ ထုိင္တဲ့ ႐ုပ္အမူအရာမ်ားက အက်ဳိးပစၥယုပၸန္တရား ျဖစ္တယ္။ ေတာ္ေတာ္ေတာ့ ထင္ရွားသြားၿပီ။

ေလ်ာင္းတဲ့အမူအရာေလးမွာ ရွင္းျပပါဦးမယ္။ ေယာဂီမ်ား ေလ်ာင္းခ်ေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ အထူးသတိထားေနရင္ ေလ်ာင္းခ်င္တဲ့ စိတ္ဆႏၵ ျဖစ္လာပါတယ္။ "ေလ်ာင္းခ်င္တယ္၊ ေလ်ာင္းခ်င္တယ္" မွတ္ရပါတယ္။ အဓိပတိ ပစၥည္းတရားကို မွတ္တာလား .. ပစၥယုပၸန္တရားကို မွတ္တာလား ..... ပစၥည္းတရားကို မွတ္တာပါ။ ေလ်ာင္းတဲ့ စိတ္ဆႏၵေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ ေလေတြက တြန္းခ်လိုက္လုိ႔ ေလ်ာင္းတဲ့ ကိုယ္အမူအရာ ႐ုပ္တရားေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ျဖစ္လာတဲ့အခါက်မွ "ေလ်ာင္းတယ္၊ ေလ်ာင္းတယ္"လို႔ မွတ္ရတယ္။ အဓိပတိပစၥည္းတရားကို ပစၥည္းတရားကို မွတ္တာလား ... ပစၥယုပၸန္တရားကို မွတ္တာလား ... ပစၥယုပၸန္တရားကို မွတ္တာပါ။ ကဲြျပားသြားပါတယ္။ မိမိ ခႏၶာကုိယ္ထဲမွာ အဓိပတိပစၥည္း၊ ပစၥယုပၸန္တရားေတြ ေက်းဇူးျပဳေနတာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္စရာ ေကာင္းပါတယ္။ ဒီလုိသိၿပီး ရြတ္ဆိုရရင္ အက်ဳိးမ်ားပါတယ္။

ဆက္ရန္ ... အဓိပတိ ၃(ဃ) သို႔ ....

အျပည့္အစံုသို႔...

အဓိပတိပစၥည္း - ၃ (ခ)

အဓိပတိပစၥည္း - ၃ (ခ)

ဝီမံသာဓိပတိ ျဖစ္ပံု

ျဖစ္ေလရာ ဘဝတိုင္း ဘဝတုိင္းမွာ ဝီမံသဆိုတဲ့ ပညာပါရမီကိုလည္း ျဖည့္ခဲ့ရတယ္။ ဝီမံသာဓိပတိ ထိုက္ေနပါတယ္။ ဘုရားအေလာင္းသႏၲာန္မွာေတာ့ သိပ္ၿပီး ထင္ရွားပါတယ္။ ထူးကဲတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ သႏၲာန္မွာလည္း ထင္ရွားပါတယ္။

ေယာဂီတို႔ရဲ႕ သႏၲာန္မွာလည္း အဓိပတိတရားေတြ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ဘယ္လုိဘယ္အခ်ိန္အခါမွာ ျဖစ္သလဲဆိုေတာ့ ဝိပႆနာတရား အားထုတ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ျဖစ္တာမ်ားၾကေပတယ္။ ဝိပႆနာတရားအားထုတ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ တရားေတြ မေတြ႕ေတြ႕ေအာင္ အားထုတ္မယ္ဆိုတာ ဆႏၵပဲ ျဖစ္တယ္။ ဆႏၵာဓိပတိထုိက္ပါတယ္။

ရိပ္သာထဲကို ေရာက္လာၿပီးတဲ့အခါ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား အားထုတ္တယ္။ မျပတ္မလတ္ေအာက္ ထိုင္မွတ္လိုက္၊ စႀကႍမွတ္လုိက္၊ အေထြေထြမွတ္လုိက္နဲ႔ အိပ္တဲ့အခ်ိန္ပဲ နားခ်ိန္ရိွတယ္။ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား အားထုတ္ေနတာ ဝီရိယာဓိပတိ ျဖစ္ေပတယ္။ တခ်ဳိ႕ပုဂၢိဳလ္ေတြ မအိပ္မေန အားထုတ္တယ္။ တစ္ညလံုးပဲ အဓိ႒ာန္ၿပီး အားထုတ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြလည္း ရိွၾကတယ္။ ဝီရိယာဓိပတိ ထိုက္ပါတယ္။

စိတၱာဓိပတိလည္း ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဝိပႆနာဉာဏ္စဥ္ေတြက အမ်ဳိးမ်ဳိး ရိွၾကပါတယ္။ ေကာင္းတဲ့ဉာဏ္စဥ္၊ ဆိုးတဲ့ဉာဏ္စဥ္ေတြ ရိွေပတယ္။ ဆိုးတဲ့ဉာဏ္စဥ္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ပင္ေတြ႕ရျငားေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ပုဂၢိဳလ္ေတြ စိတ္ဓာတ္ေတြ မက်ဘူး။ ရကုိ ရရမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ရိွပါတယ္။ စိတၱာဓိပတိ ထုိက္ေပတယ္။

အခ်ဳိ႕အခ်ဳိ႕ေသာ ေယာဂီမ်ားကေတာ့ ဆိုးတဲ့ဉာဏ္စဥ္ေတြ ေရာက္သြားတဲ့အခါ စိတ္ဓာတ္ေတြ က်ဆင္းသြားတယ္။ ဆရားသမားေတြက စိတၱာဓိပတိထိုက္ေအာင္ ျပန္ေဟာေပးရပါတယ္။ နာမ႐ူပပရိေစၧဒဉာဏ္ - ပထမဉာဏ္မွာေတာ့ မဆိုးေသးပါဘူး။ ပစၥယပရိဂၢဟဉာဏ္ - ဒုတိယဉာဏ္မွာလည္း မဆိုးေသးပါဘူး။

သမၼသနဉာဏ္ - တတိယဉာဏ္သို႔ ေရာက္လာတဲ့အခါ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱပဲလုိ႔ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ၿပီး သိတဲ့ဉာဏ္မွာ နာတာ က်င္တာ တင္းတာ ကိုက္တာ ခဲတာ မူးတာ ယားတာ ေအာ့အန္ခ်င္တာ ေလးေနတာ ဖိေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အနည္းနဲ႔ အမ်ား ေယာဂီမ်ားမွာ ေတြ႕ရပါတယ္။ တခ်ဳိ႕တခ်ဳိ႕ေသာ ေယာဂီက်ေတာ့ နဂိုကလည္း သမာဓိဉာဏ္ အေျခခံ မရိွခဲ့ေတာ့ ဒီဉာဏ္သို႔ ေရာက္တဲ့အခါ သိပ္ၿပီး ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ရတယ္။ မူးေနတာေတြ ၾကပ္ေနတာေတြ တင္းေနတာေတြ ေတြ႕ရတယ္။

နာတာ က်င္တာ ေအာင့္တာေတြေၾကာင့္ ထုိင္လို႔မွ မၾကာေသးဘူး။ ၁၀-မိနစ္၊ ၁၅-မိနစ္၊ မိနစ္-၂၀ ေရာက္လာရင္ပဲ ေရႊ႕ေျပာင္းခ်င္လွၿပီ။ မေရႊ႕ပဲလည္း မေနႏိုင္ဘူး၊ နာတာေတြကိုလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးခံေနရ၍ စိတ္ဆင္းရဲ ကိုယ္ဆင္းရဲ ျဖစ္ျဖစ္ေနေတာ့ ဒီခႏၵာကိုယ္ႀကီးဟာ ဆင္းရဲ အစုအေဝးႀကီးပါလား။ ဆင္းရဲဆိုတာ ဗမာလုိျဖစ္တယ္။ ပါဠိလိုက်ေတာ့ .. ဒုကၡပါ။

ဒီဒုကၡေဝဒနာေတြကလည္း မျမဲဘူး၊ ဒီတစ္ခဏအတြင္းမွာပင္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာင္းလဲေနတာ မျမဲလုိ႔ပါ။ ဒီေဝဒနာေတြကလည္း မျမဲပါလားလို႔ သိတယ္။ မျမဲပါလားဆိုတာ ျမန္မာလုိ ျဖစ္တယ္။ ပါဠိလုိက်ေတာ့ ... အနိစၥပါ။ ဒီဉာဏ္စဥ္မွာေတာ့ ဒုကၡက ပိုထင္ရွားတယ္။ အနိစၥက ေနာက္မွပဲ သိရတယ္။ မျမဲပါလားလို႔ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ၿပီး သိရတယ္။

ဒီလုိ ဆင္းရဲဒုကၡေတြ ခံခ်င္လို႔ ဝိပႆနာတရားေတြ လာအားထုတ္တာလားဆိုေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာနဲ႔ တရားေတြ ျမန္ျမန္ေတြ႕၊ တရားေတြ ျမန္ျမန္တက္ေအာင္ လာအားထုတ္တာ။ အခုေတာ့ ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တိုင္း ျဖစ္လုိ႔ မရပါလား.. ဆိုးလွခ်ည္းလား ... ကိုယ္အစိုးမရပါလား။ ကိုယ္အစိုးမရပါလားဆိုတာ ျမန္မာလုိ ျဖစ္တယ္။ ပါဠိလိုက်ေတာ့ အနတၱပါ။ အနတၱကို သံုးသပ္ဆင္ျခင္ၿပီးေတာ့ သိတယ္။

သမၼသနဉာဏ္ ဆိုးအားႀကီးေတာ့ ေယာဂီေတြ စိတ္ဓာတ္ေတြ က်သြားတယ္။ အဲဒီအခါ တရားအားမထုတ္ခ်င္ေလာက္ေအာင္ စိတ္ဆင္းရာ ကိုယ္ဆင္းရဲေတြ ျဖစ္လာတတ္တယ္။ ျမတ္စြာဘုရား တရားေတာ္ေတြဆိုတာ အဆင့္ဆင့္ ခ်မ္းသာခြင့္ရတယ္-ဟု ဆိုတယ္။ အခုေတာ့ ေရွ႕နားမွာတုန္းက နာမ႐ူပပရိေစၧဒဉာဏ္မွာ ခ်မ္းသာသလုိလို၊ ပစၥယပရိဂၢဟဉာဏ္မွာတုန္းက အသင့္အတင့္ ခ်မ္းသာသလုိလုိ ရိွၿပီးေတာ့ ယခု သမၼသနဉာဏ္သို႔ ေရာက္လာတဲ့အခါ အလြန္ဆိုးစြာ ခံရတာဆိုေတာ့ ျမတ္စြာဘုရား တရားေဒသနာေတာ္နဲ႔ မိမိျဖစ္တာနဲ႔ မကိုက္ညီေတာ့ေပဘူး။ မိမိဟာ တရားထူး တရားျမတ္ ရထုိက္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ မဟုတ္ေပဘူးဆိုၿပီး ခ်ဳံးခ်ဳံးခ်ၿပီး ငိုၾကတယ္။

အဲဒီအခါမွာ ဘဝါဘဝက ျဖစ္ခဲ့တာေတြလည္း ေပၚလာတတ္တယ္။ နဂါးႀကီးလုိလို၊ ဂဠဳန္ႀကီးလုိလုိ ကိုယ္ခႏၶာကလည္း ျဖစ္ေနတတတ္တယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ကလည္း မိေခ်ာင္းဘဝက လာေတာ့ မိေခ်ာင္းလုိ သြားခ်င္လာတယ္။ ကေခ်သည္ဘဝကလာတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကလည္း ကခ်င္တယ္။ ကလည္ ကေနတတ္တယ္။

"အရင္တုန္းက တပည့္ေတာ္မ မကတတ္ပါဘူးဘုရား။ ယခုေတာ့ မ်ဳိးစံုေအာင္ ကတတ္လာပါတယ္ဘုရား"လုိ႔ ေလွ်ာက္ထားတယ္။ ဘာဉာဏ္ပါလဲ ... သမၼသနဉာဏ္ ျဖစ္တယ္။

စိတ္လည္း ဆင္းရဲ၊ ကိုယ္လည္း ဆင္းရဲေတာ့ စိတ္ဓာတ္ေတြ က်ဆင္းသြားတတ္ပါတယ္။ ကမၼ႒ာန္းဆရာမ်ားက အားေပးရပါတယ္။ "ေယာဂီ ... ဒီဉာဏ္မွာ ဒီလုိပဲ ေတြ႕ရပါတယ္။ ေယာဂီအေနနဲ႔သာ မေကာင္းတာ၊ တရားသေဘာအေနနဲ႔က အလြန္ေကာင္းပါတယ္။ ဒီအဆင့္မွာ ဆိုးတာနဲ႔အမွ် ေနာက္တစ္ဆင့္ ေရာက္တဲ့အခါ ခ်မ္းသာခြင့္ ရပါလိမ့္မယ္"လုိ႔ အေၾကာင္းျပၿပီး ေျပာျပအားေပးရပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က မေက်နပ္ေပဘူး။ "အရွင္ဘုရားကသာ ေကာင္းတယ္လုိ႔ ေျပာေနတာပါဘုရား။ တပည့္ေတာ္ ေသရပါေတာ့မယ္"တဲ့။ ေသပါ့မလား ... မေသပါဘူး။ ေရာဂါေဝဒနာေတြေတာင္ ေပ်ာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ယိမ္းတာ ယိုင္တာေတြ မ်ားမ်ားျဖစ္ေနေတာ့ နဂိုက အေၾကာတတ္တာ၊ ေခါင္းထိုး ဇက္ေၾကာထုိးတာေတြ ေပ်ာက္သြားပါတယ္။

ဆရာသမားေတြ ညႊန္ျပတဲ့အတို္င္း ျပန္ၿပီးေတာ့ အားထုတ္ရပါတယ္။ စိတၱာဓိပတိျဖစ္လာေအာင္ အားထုတ္ရတယ္။ အမွတ္စိပ္စိပ္ မွတ္လိုက္တာနဲ႔ မၾကာမီ ရက္အတြင္းမွာပဲ ေယာဂီတရားတက္သြားပါတယ္။ ဥဒယဗၺယဉာဏ္သို႔ ေရာက္သြားပါတယ္။ ေရာက္သြားတာနဲ႔ ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး သြက္သြက္လက္လက္ ျဖစ္လာတယ္။ ကာယလဟုတာ စိတၱလဟုတာ - ကိုယ္ကလည္း ေပါ့ပါး စိတ္ကလည္း ေပါ့ပါး၊ ကာယမုဒုတာ စိတၱမုဒုတာ - ကိုယ္ကလည္း ႏူးည့ံ စိတ္ကလည္း ႏူးညံ့ ျဖစ္လာတယ္။

ကာယကမၼညတာ စိတၱကမၼညတာ - ကိုယ္ကလည္း ခ့ံက်န္း စိတ္ကလည္း ခံ့က်န္း၊ တရားမွတ္ခါစက တစ္နာရီမွာ တစ္ခါ ႏွစ္ခါ ျပင္ခဲ့ရတဲ့ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္သည္ ဥဒယဗၺယဉာဏ္သို႔ ေရာက္လာတဲ့အခါ တစ္ခါမွ မျပင္ရေတာ့ေပဘူး။ နဂိုထဲက မျပင္ရတဲ့ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္က်ေတာ့ ၂-နာရီ၊ ၃-နာရီ၊ ၄-နာရီ၊ ၅-နာရီ စသျဖင့္ တစ္ဆက္တည္း ထိုင္သြားႏိုင္တယ္။ ကိုယ္ကလည္း ခံ့က်န္း စိတ္ကလည္း ခံ့က်န္းတာ သိရပါတယ္။

ကာယပါဂုညတာ စိတၱပါဂုညတာ - ကုိယ္ကလည္း ေလ့လာၿပီးသား စိတ္ကလည္း ေလ့လာၿပီးသား၊ မွတ္စရာအာ႐ံုနဲ႔ မွတ္သိစိတ္တို႔သည္ အလုိလို မွတ္ေနရသကဲ့သို႔ ေယာဂီမွာ ေၾကာင့္ၾက သိပ္မစိုက္ရေတာ့ေပဘူး။ "ထိုင္ၾကည့္ေနရသလုိပါပဲဘုရား" ဥဒယဗၺယဉာဏ္ အႏုပိုင္းသို႔ ေရာက္တဲ့ ေယာဂီမ်ား မၾကာခဏ ေလွ်ာက္ထားၾကတယ္။ ဥဒယဗၺယဉာဏ္ အႏုပိုင္းေရာက္လုိ႔ ခ်မ္းသာခြင့္ ရသြားတယ္။

ဥဒယဗၺယဉာဏ္ အရင့္ပိုင္းသို႔ ေရာက္သြားေသာအခါ ေဖာင္းတယ္၊ ပိန္တယ္-ဟု ႐ႈမွတ္လုိက္လွ်င္ ေဖာင္းစႏွင့္ ေဖာင္းဆံုး၊ ပိန္စႏွင့္ ပိန္ဆံုးတို႔ အထူးတင္ရွားလာၾကေပတယ္။ ေဖာင္းစက ျဖစ္၊ ေဖာင္းဆံုးက ပ်က္။ ပိန္စက ျဖစ္၊ ပိန္ဆံုးက ပ်က္တာ ေတြ႕သိလာၾကရေပတယ္။

အဲဒီ ဥဒယဗၺယဉာဏ္ကေန ဆက္ကာ ဆက္ကာ ႐ႈမွတ္လုိက္တဲ့အခါမွာ ဘဂၤဉာဏ္ ေရာက္လာေတာ့ ျဖစ္တာက မထင္ရွားေတာ့ေပဘူး။ ပ်က္တာပဲ ထင္ရွားေတာ့တယ္။ မွတ္လုိက္တာနဲ႔ ကုန္ပ်က္၊ မွတ္လုိက္တာနဲ႔ ကုန္ပ်က္သြားတာကို ျမင္ၾကရတယ္။ ေဖာင္းတယ္လုို႔ မွတ္လုိက္တဲ့အခါ ေဖာင္းတာေလးလည္း ရိပ္ခနဲ ကုန္ပ်က္သြားတာ၊ ပိန္တယ္လုိ႔ မွတ္လိုက္တဲ့အခါ ပိန္တာေလးလည္း ရိပ္ခနဲ ကုန္ပ်က္သြားတာကို ျမင္ၾကရတယ္။

ေနာက္ဘဂၤဉာဏ္ ရင့္က်က္သြားတဲ့အခါ ေဖာင္းတယ္လုိ႔ မွတ္လုိက္ရင္ ေဖာင္းတဲ့ အမူအရာကလည္း ရိပ္ခနဲ ကုန္ပ်က္သြားတာ၊ မွတ္သိစိတ္ပါေနာက္က လိုက္လိုက္ၿပီး ကုန္ပ်က္သြားတာ။ ပိ္န္တယ္လုိ႔ မွတ္ရင္လည္း ပိန္တဲ့အမူအရာေလးေတြ ရိပ္ခနဲ ကုန္ပ်က္သြားတာ၊ မွတ္သိစိတ္ပါလုိက္၍၊ ကုန္ပ်က္သြားတာကို ျမင္ၾကရေပတယ္။ မွတ္စရာအာ႐ံု ႐ုပ္တရားေတြလည္း မျမဲဘူး၊ မွတ္သိစိတ္လည္း မျမဲဘူး။ ႏွစ္ပါးလံုး မျမဲပါလား၊ မျမဲပါလားဆိုတာ ျမန္မာလုိ ျဖစ္တယ္။ ပါဠိလုိက်ေတာ့ - အနိစၥပါ။ ကုန္ပ်က္သြားတာ အလြန္လ်င္ျမန္ေတာ့ ႏိွပ္စက္ေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္၍ ဆင္းရဲပါလား၊ ဆင္းရဲပါလားဆိုတာ ျမန္မာလို ျဖစ္တယ္။ ပါဠိလိုက်ေတာ့ - ဒုကၡပါ။ အဲဒီလုိ ကုန္ပ်က္ဆင္းရဲေနတာေတြကို ဘယ္လုိမ်ား ကာကြယ္လို႔ ရပါ့မလဲ၊ ဘယ္လုိမွ ကာကြယ္လုိ႔ မရပါဘူး။ သူ႕သေဘာအတိုင္းသူ ကုန္ပ်က္ႏိွပ္စက္ေနတာပဲ။ ကိုယ္အစိုးမရပါလား၊ ကိုယ္အစိုးမရပါလားဆိုတာ ျမန္မာလုိ ျဖစ္တယ္။ ပါဠိလိုက်ေတာ့ အနတၱပါ။ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ အစစ္ေတြ ျမင္သြားတယ္။ အဲဒီ ဘဂၤဉာဏ္က အေျခခံ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ တရားထူး တရားျမတ္ရတဲ့အထိ ဘဂၤဉာဏ္က အေျခခံသြားတာပဲ ျဖစ္တယ္။

ဘဂၤဉာဏ္ၿပီးေတာ့ ဘယဉာဏ္ ျဖစ္လာတယ္။ ကုန္ပ်က္တာေတြက လ်င္ျမန္လြန္းေတာ့ ေၾကာက္စရာႀကီးလို ထင္လာတယ္။ ဤကဲ့သို႔ ထင္လာျခင္းသည္ ဘယဉာဏ္ ျဖစ္တယ္။ အပ်က္ေတြက မ်ားလွ၍ ပုပ္ေဆြးေနသကဲ့သို႔ အျပစ္ကုိ ျမင္လာျခင္းသည္ အာဒီနဝဉာဏ္ ျဖစ္တယ္။ အပ်က္ေတြကိုခ်ည္း ျမင္ေနရေသာေၾကာင့္ ၿငီးေငြ႕လာျခင္းသည္ နိဗၺိဒဉာဏ္ ျဖစ္တယ္။ အပ်က္ေတြမ်ားလွတဲ့ ဤခႏၶာကိုယ္ႀကီးမွ လြတ္ေျမာက္လုိျခင္းသည္ မုဥၥိတုကမ်တာဉာဏ္ ျဖစ္တယ္။ မုဥၥိတုကမ်တာဉာဏ္သို႔ ေရာက္လာေသာအခါ ဘယ္ဘံုဘဝကိုမွ မလုိခ်င္ေတာ့ပဲ ျဖစ္လာတတ္တယ္။ အမွတ္ေတြကိုလည္း မမွတ္ခ်င္ေတာ့ပဲ ျဖစ္လာတတ္တယ္။ အမွတ္ေတြ လႊတ္ၿပီးလည္း ေနမိတတ္ၾကေပတယ္။ မမွတ္ဘူးလုိ႔ ေနျငားေသာ္လည္း အလိုလို သူ႕ဟာသူ မွတ္ေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနတယ္။ မမွတ္ပဲလည္း ေနလို႔မရဘူး။

မုဥၥိတုကမ်တာဉာဏ္ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ပဋိသခၤါဉာဏ္ ျဖစ္လာတယ္။ မမွတ္ပဲေတာ့ ေနလုိ႔မရဘူး။ ျပန္မွတ္မွ ရမယ္။ အဲဒီဉာဏ္ေရာက္ေတာ့ နာတာ က်င္တာ ကိုက္တာ ခဲတာ မူးတာ ယားတာ ဖိတာ ေလးတာေတြ ျပန္ေတြ႕ရျပန္ေတာ့ စိတ္ဓာတ္ေတြ က်သြားတယ္။ စိတၱာဓိပတိ မရိွေတာ့ေပဘူး။ အရင္ေရွးတုန္းက ေကာင္းခဲ့ၿပီးေတာ့ အခုျပန္ဆိုးေနတယ္။ တရားေတာ့ ရေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အထင္ႀကီးခဲ့တာပဲ၊ အဲဒီလုိ ယူဆၿပီး စိတ္ဓာတ္ေတြ က်သြားတယ္။

အခ်ဳိ႕အခ်ဳိ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ား အေၾကာင္းညီညြတ္ရင္ တရားအားထုတ္မယ္ဆိုၿပီး ငယ္ရြယ္စဥ္အခါကတည္းက သီလကို လံုျခံဳေအာင္ ေစာင့္ထိန္း၊ သမထတရားေတြကိုလည္း ထိုက္သင့္သေလာက္ ပြားမ်ား၊ သမထတရားေတာ္ေတြကိုလည္း ထိုက္သင့္သေလာက္ ဆည္းပူးထားတယ္။ မိမိတရား အားထုတ္ရင္ေတာ့ ဧကန္မုခ် တရားရရမယ္ဆိုၿပီး လာအားထုတ္တဲ့အခါ ပထမပိုင္းဉာဏ္စဥ္ေတြမွာေတာ့ တရားေတြ တက္တက္လာၿပီး အဲဒီ ပဋိသခၤါဉာဏ္သို႔ ေရာက္တဲ့အခါ မတက္ႏိုင္ေတာ့ေပဘူး။

စိတ္ဆင္းရဲ ကိုယ္ဆင္းရဲေတြလည္းျဖစ္၊ အခ်ိန္မျပည့္ပဲနဲ႔ ထသြားခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြလည္းျဖစ္၊ လက္ကေလးေတြ ေရႊ႕လိုက္ခ်င္၊ ဟိုလႈပ္ခ်င္ ဒီလႈပ္ခ်င္၊ နာတာ က်င္တာ ေအာင့္တာေတြကလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေတြ႕ရေတာ့ စိတ္ဓာတ္ေတြ က်သြားတယ္။ "တပည့္ေတာ္ကိုယ္ တပည့္ေတာ္ အထင္ႀကီးခဲ့တာပဲဘုရား။ တကယ္အားထုတ္ေတာ့ မရႏိုင္ပါဘူးဘုရား"တဲ့။ ဘယ္သူကေျပာတာလဲ ... ေယာဂီက ေျပာတာပါဘုရား။ "မဟုတ္ပါဘူးေယာဂီ .. ဒီဉာဏ္အဆင့္မွာ ဒီလုိပဲ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ စိတၱာဓိပတိေတြ မက်စမ္းပါနဲ႔၊ စိတ္ဓာတ္ေတြ မက်ဆင္းပါနဲ႔။ အားထုတ္ပါ။ ရကို ရႏိုင္ပါတယ္"ဟု တိုက္တြန္းပါေသာ္လည္း "မရေတာ့ပါဘူးဘုရား"ဟု ေလွ်ာက္ထားၿပီး အားမထုတ္ေတာ့ပါပဲ ေဝယ်ာဝစၥေတြပဲ သြားလုပ္ေနတယ္။ ေဝယ်ာဝစၥ လုပ္ေနတာ (၁၀)ရက္ေလာက္ ၾကာသြားေပတယ္။

ေဝယ်ာဝစၥလုပ္ေနေပမဲ့ အမွတ္ေတြက ကပ္ေနေတာ့ ေနာက္တစ္ခါ ျပန္အားထုတ္တယ္။ ဒီေတာ့မွ စိတၱာဓိပတိေတြ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ တရားေတြ ျပန္တက္သြားတယ္။ တရားေတြ ရသြားတယ္။ ရသြားၿပီး ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့လည္း ဘာျဖစ္ျဖစ္ တရားမွ တရားျဖစ္သြားတယ္။ ေနမေကာင္းလည္း တရားမွတ္၊ ေခါင္းကိုက္လည္း တရားမွတ္၊ "ေဆးစားရတာ နည္းနည္းၾကာပါတယ္ဘုရား၊ တရားမွတ္မွ တပည့္ေတာ္က ေဝဒနာေတြ ျမန္ျမန္ေပ်ာက္တတ္ပါတယ္ဘုရား"ဟု ေလွ်ာက္ထားတယ္။ ေနရာက်သြားပါတယ္။ စိတၱာဓိပတိ ျဖစ္သြားတယ္။ ဆရာသမားမ်ားကလည္း တခ်ဳိ႕တခ်ဳိ႕ေသာ ေယာဂီမ်ားကို စိတၱာဓိပတိ ျဖစ္ေအာင္ ေဟာျပေပးရတယ္။

တရားကို မရရေအာင္ အားထုတ္ေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ တရားအားထုတ္မယ္ဆိုတဲ့ ဆႏၵဟာ အဓိပတိ ထိုက္ပါတယ္။ တရားေဘာင္သို႔ ဝင္လာၿပီး၊ ရိပ္သာထဲသုိ႔ ဝင္လာၿပီး၊ မျပတ္မလပ္ ႀကိဳးစားၿပီး အားထုတ္ေနတာက ဝီရိယာဓိပတိ ထိုက္ပါတယ္။ စိတၱာဓိပတိ ျဖစ္ပံုမွာ ဉာဏ္စဥ္ေတြ ဆိုးပင္ဆိုးျငားေသာ္လည္း ရေအာင္ အားထုတ္မယ္၊ စိတ္ဓာတ္မက်ပဲ ရေအာင္ အားထုတ္မယ္လုိ႔ ေဆာက္တည္ထားပါတယ္။ ဤကဲ့သို႔ ေဆာက္တည္းထားျခင္းသည္ စိတၱာဓိပတိ ထိုက္ေပတယ္။

ဝိပႆနာဉာဏ္ေတြ အဆင့္ဆင့္တက္သြားတာ ဝီမံသာဓိပတိ ျဖစ္တာပါပဲ။ ဝီမံသာဆိုတာ ပညာျဖစ္တယ္။ ဝိပႆာနာတရား အားထုတ္တဲ့အခါမွာ အဓိပတိတရားေတြ မိမိရဲ႕ သႏၲာန္မွာ ျဖစ္တာ ထင္ရွားပါတယ္။

အဲဒီ အဓိပတိပစၥည္းတရားေတြက အဓိပတိပစၥယုပၸန္တရားေတြကို ေက်းဇူးျပဳေနတဲ့ အခိုက္အတန္႔မွာလည္း ဝိပႆနာ႐ႈလို႔ ရပါတယ္။ ဝိပႆနာ႐ႈေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ ေယာဂီမ်ား ႐ႈတတ္ေနပါတယ္။ 'နာဘူးထပ္မံ' ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ညႊန္ျပတဲ့နည္းဆိုရင္ ဆိတ္ျငိမ္ရာအရပ္ကို ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေတာ့ မိမိတုိ႔ ထုိင္တတ္သလုိထုိင္၊ ၾကာၾကာထုိင္ႏိုင္တဲ့ ဣရိယာပုထ္မ်ဳိး ဒူတုပ္၍ ျဖစ္ေစ၊ တင္ပလႅင္ခ်ိတ္၍ ျဖစ္ေစ ထုိင္ၿပီး မ်က္စိကေလးကိုလည္း မိွတ္ထား၊ ခါးကိုလည္း တည့္တည့္မတ္မတ္ထား၊ ေခါင္းေလးကို တည့္တည့္မတ္မတ္ထား၊ စိတ္ကို ဝမ္းဗိုက္မွာစိုက္ထား၊ အသက္႐ႈသြင္းလုိက္လုိ႔ ဝမ္းဗိုက္က အဆင့္ဆင့္ ေဖာင္းတက္လာတာကို ေဖာင္းစမွ ေဖာင္းဆံုးတုိင္ေအာင္ စိတ္ဘယ္မွ ထြက္မသြားရေအာင္ 'ေဖာင္းတယ္'လုိ႔ မွတ္ရပါတယ္။ အသက္႐ႈထုတ္လုိက္လုိ႔ ဝမ္းဗိုက္ ျပန္ပိန္က်သြားေတာ့ ပိန္စက ပိန္ဆံုးတိုင္ေအာင္၊ ဝမ္းဗိုက္ အဆင့္ဆင့္ ပိန္က်သြားတာကို သိႏိုင္သမွ် သိေအာင္ စူးစိုက္ၿပီးေတာ့ 'ပိန္တယ္'လုိ႔ မွတ္ရပါတယ္။

ေဖာင္းတယ္လုိ႔ မွတ္တဲ့အခါမွာေတာ့ ဝမ္းဗိုက္ပံုသဏၭာန္ျဒပ္ႀကီးကို ခြာႏိုင္သမွ်ခြာ၊ ေလ႐ႈသြင္းလုိက္တာနဲ႔အမွ် အဆင့္ဆင့္ ေတာင့္တင္း တြန္းကန္တက္လာတာကို သိႏိုင္သမွ် သိေအာင္ စူးစိုက္၍ ႐ႈမွတ္ရပါတယ္။ ဝမ္းဗိုက္ ပံုသဏၭာန္ျဒပ္ႀကီးက ပညတ္ပဲ။ ဝိပႆနာ႐ႈဖုိ႔ရာ မဟုတ္ေပဘူး။ ဝိပႆနာရဲ႕ အာ႐ံုမဟုတ္ဘူး။ ေတာင့္တင္း တြန္းကန္တဲ့ သေဘာတရားက ပရမတ္ပဲ။ ဝိပႆနာ႐ႈဖုိ႔ရာ အာ႐ံု ျဖစ္တယ္။ ပိန္တယ္လုိ႔ မွတ္တဲ့အခါမွာလည္း ဝမ္းဗိုက္ပံုသဏၭာန္ျဒပ္ႀကီးကိုေတာ့ ခြာႏိုင္သမွ်ခြာ၊ အတြင္းကေနၿပီး လႈပ္သြားတဲ့သေဘာ၊ ေလ်ာ့သြားတဲ့သေဘာကိုေတာ့ သိႏိုင္သမွ် သိေအာင္ စူးစိုက္၍ ႐ႈမွတ္ရပါတယ္။ လႈပ္သြား ေရြ႕သြားတဲ့သေဘာက ပရမတ္ျဖစ္တယ္။ "ေထာက္ကန္ ေတာင့္တင္း ေလ်ာ့ျခင္းတစ္မည္" ဆိုသည့္အတုိင္း ဝါေယာဓာတ္ရဲ႕ လကၡဏာျဖစ္တယ္။ ေထာက္ကန္တဲ့ သေဘာဟာ ေဖာင္းတဲ့အခါမွာ ထင္ရွားပါတယ္ ေလ်ာ့သြားတဲ့ သေဘာဟာ ပိန္တဲ့အခါမွာ ထင္ရွားပါတယ္။

ဆက္ရန္ ... အဓိပတိ - ၃ (ဂ)သို႔ ...

အျပည့္အစံုသို႔...

အဓိပတိပစၥည္း - ၃ (က)

အဓိပတိပစၥည္း - ၃ (က)

၁၃၅၃-ခု၊ ဝါေခါင္လျပည့္ေန႔၊ ေန႔လည္မွာ ေဟာၾကားရမည့္ တရားေတာ္ကေတာ့ အဓိပတိပစၥည္းတရား ျဖစ္တယ္။ ပစၥယနိေဒၵသ ပါ႒ိေတာ္လာ အဓိပတိပစၥည္းတရား ျဖစ္တယ္။ အဓိအတိပစၥည္းဆိုတာ အႀကီးအမွဴးအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္တဲ့တရား ျဖစ္တယ္။ ဣၿႏၵိယကလည္း အစိုးရေသာအားျဖင့္ အႀကီးအမွဴးျပဳၿပီးေတာ့ ေက်းဇူးျပဳတတ္တဲ့တရား ျဖစ္တယ္။

ဘယ္လုိမ်ား ထူးျခားပါသလဲ ... အဓိပတိပစၥည္း၏ ေက်းဇူးျပဳပံုက စၾကာမင္းႀကီး အစိုးရပံုႏွင့္ တူေပတယ္။ စႀကာမင္းႀကီး၏ ေလးကၽြန္းတစ္ျမင့္မိုရ္၌ တစ္ပါးေသာ မင္းတို႔၏ အုပ္စိုးမႈ အစြမ္းသတၱိမ်ားကို တားျမစ္၍ မိမိတစ္ဦးတည္း အုပ္စိုးမႈ အစြမ္းသတၱိျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါေတြ အက်ဳိးမ်ားေအာင္ ေက်းဇူးျပဳတယ္။ အဲဒီလုိပါပဲ။ အဓိပတိပစၥည္းရဲ႕ ေက်းဇူးျပဳတာကလည္း တစ္ပါးေသာ ပစၥည္းတို႔ရဲ႕ အစြမ္းသတၱိေတြကို တားျမစ္ၿပီးေတာ့ သူတစ္ဦးတည္းေက်းဇူးျပဳတယ္။

ဣၿႏၵိယပစၥည္း ေက်းဇူးျပဳတာကေတာ့ ဒီလုိမဟုတ္ဘူး။ သူ႔ဌာနအားေလ်ာ္စြာ ေက်းဇူးျပဳတာပဲ။ ပေဒသရာဇ္၊ ဧကရာဇ္ေတြလုိ သူရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ေနရာဌာနမွာသာ ေက်းဇူးျပဳႏိုင္တယ္။ အဓိပတိပစၥည္း၏ ေက်းဇူးျပဳပံုႏွင့္ ဣျႏၵိယပစၥည္း၏ ေက်းဇူးျပဳပံုတုိ႔သည္ ဤကဲ့သို႔ ကြာျခားပါတယ္။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ စၾကာမင္းရွင္၊ အုပ္စိုးသြင္သို႔၊ ၿပိဳင္ရွင္မရိွ၊ အုပ္စိုးဘိ၊ အဓိပတိေခၚ။
ျဖစ္ေစတည္ေစ၊ ဤႏွစ္ေထြ၊ ေခၚေလေက်းဇူးျပဳ။

အဓိပတိပစၥည္းကို ေဟာၾကားတဲ့ ေနရာမွာ ပထမ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူတဲ့အတိုင္း အဓိပတိပစၥည္းရဲ႕ ပါဠိေတာ္နဲ႔ အနက္နဲ႔ ျမတ္စြာဘုရားကို ပူေဇာ္ေသာအားျဖင့္ ေဟာပါမယ္။ ဒုတိယ အဓိပတိပစၥည္းေတြ တရားနာပရိသတ္ရဲ႕ သႏၲာန္မ်ာ ျဖစ္ေပၚေနပံု၊ တတိယ အဓိပတိပစၥည္း ပစၥယုပၸန္တရားမ်ားကို ဝိပႆနာရႈပံု (၃)ဆင့္ ေဟာၾကားပါမယ္။

အဓိပတိပစၥေယာတိ -
ဆႏၵာဓိပတိ ဆႏၵသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။
ဝီရိယဓိပတိ ဝီရိယသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။
စိတၱာဓိပတိ စိတၱသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။
ဝီမံသာဓိပတိ ဝီမံသသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။
ယံ ယံ ဓမၼံ ဂ႐ုံ ကတြာ ေယ ေယ ဓမၼာ ဥပၸဇၨႏၲိ စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ၊ ေတ ေတ ဓမၼာ ေတသံ ေတသံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ဆႏၵာဓိပတိ = ဆႏၵဟုဆိုအပ္ေသာ အဓိပတိသည္ ဆႏၵသမၸယုတၱကာနံ = ဆႏၵႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ၊ ဓမၼာနဥၥ = စိတ္ေစတသိက္တို႔အားလည္းေကာင္း၊ တံသမု႒ာနာနံ = ထိုဆႏၵ ဆႏၵႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ေစတသိက္လွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရိွကုန္ေသာ၊ ႐ူပါနဥၥ = သာဓိပတိ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အားလည္းေကာင္း၊ အဓိပတိပစၥေယန = သဟဇာတာဓိပတိပစၥယသတၱိျဖင့္၊ ပစၥေယာ+ဥပကာရေကာ = ေက်းဇူးျပဳသည္၊ ေဟာတိ = ျဖစ္၏ ။

ဝီရိယာဓိပတိ = ဝီရိယဟုဆိုအပ္ေသာ အဓိပတိသည္၊ ဝီရိယ သမၸယုတၱကာနံ = ဝီရိယႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ၊ ဓမၼာနဥၥ = စိတ္ေစတသိက္တို႔အားလည္းေကာင္း၊ တံသမု႒ာနာနံ = ထုိဝီရိယ ဝီရိယႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ စိတ္ေစတသိက္လွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရိွကုန္ေသာ၊ ႐ူပါနဥၥ = သာဓိပတိ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အားလည္းေကာင္း၊ အဓိပတိပစၥေယန = သဟဇာတာဓိပတိပစၥယသတၱိျဖင့္၊ ပစၥေယာ+ဥပကာရေကာ = ေက်းဇူးျပဳသည္၊ ေဟာတိ = ျဖစ္၏ ။

စိတၱာဓိပတိ = စိတၱဟုဆိုအပ္ေသာ အဓိပတိသည္၊ စိတၱသမၸယုတၱကာနံ = စိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ၊ ဓမၼာနဥၥ = စိတ္ေစတသိက္တို႔အားလည္းေကာင္း၊ တံ သမု႒ာနာနံ = ထိုစိတၱ စိတၱႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ စိတ္ေစတသိက္လွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရိွကုန္ေသာ၊ ႐ူပါနဥၥ = သာဓိပတိ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အားလည္းေကာင္း၊ အဓိပတိပစၥေယန = သဟဇာတာဓိပတိပစၥယသတၱိျဖင့္၊ ပစၥေယာ+ဥပကာရေကာ = ေက်းဇူးျပဳသည္၊ ေဟာတိ= ျဖစ္၏ ။

ဝီမံသာဓိပတိ = ဝီမံသဟုဆိုအပ္ေသာ အဓိပတိသည္၊ ဝီမံသသမၸယုတၱကာနံ = ဝီမံသႏွင့္ယွဥ္ကုန္ေသာ၊
ဓမၼာနဥၥ = စိတ္ေစတသိက္တုိ႔အားလည္းေကာင္း၊ တံသမု႒ာနာနံ = ထုိဝီမံသ ဝီမံသႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ စိတ္ေစတသိက္လွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရိွကုန္ေသာ၊ ႐ူပါနဥၥ = သာဓိပတိ စိတၱဇ႐ုပ္တို႔အားလည္းေကာင္း၊ အဓိပတိပစၥေယန = သဟဇာတာဓိပတိပစၥယသတၱိျဖင့္၊ ပစၥေယာ+ဥပကာရေကာ = ေက်းဇူးျပဳသည္၊ ေဟာတိ = ျဖစ္၏ ။

ယံ ယံ ဓမၼံ = အၾကင္ အၾကင္သို႔ေသာ သေဘာရိွေသာ အာ႐ံု(၆)ပါး ပစၥည္းတရားကို၊ ဂ႐ံု ကတြာ = အေလးျပဳ၍၊ ေယ ေယဓမၼာ = အၾကင္ အၾကင္သို႔ေသာ သေဘာရိွကုန္ေသာ၊ စိတၱေစတသိကာ = စိတ္ေစတသိက္ ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ ဓမၼာ = နာမကၡႏၶာတရားတို႔သည္၊ ဥပဇၨႏၲိ = ျဖစ္ကုန္၏ ။ ေတ ေတ ဓမၼာ = ထုိထုိသို႔ေသာ အာ႐ံု(၆)ပါး ပစၥည္းတုိ႔သည္၊ ေတသံ ေတသံ ဓမၼာနံ = ထိုထိုသို႔ေသာ သေဘာရိွကုန္ေသာ အာရမၼဏိက ပစၥယုပၸန္တရားတို႔အား၊ အဓိပတိပစၥေယန = အာရမၼဏာဓိပတိပစၥယသတၱိျဖင့္၊ ပစၥေယာ+ဥပကာရေကာ = ေက်းဇူးျပဳသည္၊ ေဟာတိ = ျဖစ္၏၊ ဣတိ = ဤသို႔၊ ဘဂဝါ = ျမတ္စြာဘုရားသည္၊ အေဝါစ = က႐ုဏာေရွ႕သြား ပညာအားျဖင့္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါေပသတည္း ...။
သာဓု ... သာဓု ... သာဓု ။

ပစၥည္း = အာရမၼဏာဓိပတိ, သဟဇာတာဓိပတိ ဟူ၍ (၂)ပါး ရိွ၏ ။

(၁) အာရမၼဏာဓိပတိ = အေလးအျမတ္ ျပဳအပ္သည့္ အတိတ္, အနာဂတ္, ပစၥဳပၸန္ျဖစ္ေသာ နိပၹႏၷ႐ုပ္ ၁၈-ပါး, ေဒါသမူေဒြ, ေမာဟမူေဒြ, ဒုကၡသဟဂုတ္ ကာယဝိညာဏ္ ၾကဥ္ေသာ စိတ္ ၈၄-ပါး, ေဒါသ, ဣႆာ, မစၧရိယ, ကုကၠဳစ, ဝိစိကိစၧ ၾကဥ္ေသာ ေစတသိက္ ၄၇-ပါး၊ ကာလဝိမုတ္ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္၊ ဤအာ႐ံု(၆)ပါး တရားတုိ႔ကို အာရမၼဏာဓိပတိပစၥည္းဟု ေခၚ၏ ။

ပစၥယုပၸန္ = အေလးအျမတ္ျပဳတတ္ေသာ ေလာဘမူစိတ္ ၈-ပါး၊ မဟာကုသိုလ္စိတ္ ၈-ပါး၊ မဟာႀကိယာဉာဏသမၸယုတ္စိတ္ ၄-ပါး၊ ေလာကုတၱရာစိတ္ ၈-ပါး၊ ေဒါသ, ဣႆာ, မစၧရိယ, ကုကၠဳစ, ဝိစိကိစၧာ, အပၸမညာ ၾကဥ္ေသာ ေစတသိက္ ၄၅-ပါး၊ ဤတရားတို႔ကို အာရမၼဏာဓိပတိပစၥည္း၏ အက်ဳိးပစၥယုပၸန္ဟု ေခၚ၏ ။

(၂) သဟဇာတာဓိပတိ = ဒြိဟိတ္ေဇာ၊ တိဟိတ္ေဇာ ၅၂-ပါးႏွင့္ ၎တို႔၌ ယွဥ္ၾကေသာ ဆႏၵ, ဝီရိယ, ဝီမံသ (ပညာ) ဟူေသာ အဓိပတိတရားကိုယ္။

ပစၥယုပၸန္ = အဓိပတိတရားကိုယ္ ၾကဥ္ေသာ သာဓိပတိေဇာ ၅၂-ပါး၊ ဝိစိကိစၧာ ၾကဥ္ေသာ ေစတသိက္ ၅၁-ပါး၊ သာဓိပတိစိတၱဗဇ႐ုပ္။ ဤတရားတုိ႔ကို သဟဇာတာဓိပတိပစၥည္း၏ အက်ဳိးပစၥယုပၸန္ ဟု ေခၚ၏ ။

ပစၥယသတၱိ = စၾကာဝေတးမင္းသည္ အထြတ္အထိပ္ အခ်ဴပ္အခ်ာ အာဏာတန္ခိုးျဖင့္၊ တစ္ပါးသူတို႔၏ ႀကီးစိုးျခင္းကို တားျမစ္၍ ႏိုင္ငံသားအေပါင္းတို႔အား မိမိအလိုသို႔ လုိက္ပါေစကာ အႀကီးအကဲျဖစ္ျဖင့္ အစိုးရသကဲ့သို႔ ပစၥယုပၸန္တရားတို႔အား မိမိအလုိသို႔ လုိက္ေစ၍ ေရွ႕ေဆာင္အႀကီးအကဲ အျဖစ္ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳမႈကို အဓိပတိပစၥယသတၱိဟု ေခၚ၏ ။

သၿဂႋဳဟ္ဆိုင္ရာ မွတ္သားဖြယ္

နိပၹႏၷ႐ုပ္ ၁၈-ပါးကို ေဟတုပစၥည္း - ၁(က) ၌ ရွင္းၿပီးပါၿပီ။ ထပ္ရွင္းပါအံုးမယ္။

နိပၹႏၷ႐ုပ္ ၁၈-ပါးကို ေဝဖန္ျခင္း

မဟာဘူတ (ဝါ) ဘူတ႐ုပ္ ၄-ပါး၊ ပသာဒ႐ုပ္ ၅-ပါး၊ ေဂါစရ႐ုပ္ ၄-ပါး (ပထဝီ,ေတေဇာ,ဝါေယာတုိ႔မွာ မဟာဘုတ္၌ပါၿပီး)၊ ဘာဝ႐ုပ္ ၂-ပါး၊ ဟဒယဝတၳဳ႐ုပ္ ၁-ပါး၊ ဇီဝိတ႐ုပ္ ၁-ပါး၊ အာဟာရ႐ုပ္ ၁-ပါး၊ ေပါင္း ၁၈-ပါးတုိ႔ဟာ နိပၹႏၷ-စေသာ အမည္မ်ား ရၾကပါတယ္။

(၁) သဘာဝ႐ုပ္ = နိပၹႏၷ႐ုပ္ ၁၈-ပါးကား ကကၡဠ (ခက္မာျခင္း) စေသာ မိမိတုိ႔၏ သေဘာအားျဖင့္ ရအပ္ေသာေၾကာင့္ သဘာဝ႐ုပ္ မည္ပါတယ္။

(၂) သလကၡဏာ႐ုပ္ = အနိစၥတာ, ဒုကၡတာ, အနတၱတာ-ဟူေသာ လကၡဏာတို႔ႏွင့္တကြ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သလကၡဏာ႐ုပ္ မည္၏ ။

(၃) နိပၹႏၷ႐ုပ္ = ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အဟာရ-ဟူေသာ အေၾကာင္းတရား ၄-ပါးတို႔သည္ ျဖစ္ေစအပ္, ၿပီးေစအပ္ေသာေၾကာင့္ နိပၹႏၷ႐ုပ္ မည္ပါတယ္။

(၄) ႐ူပ႐ုပ္ = အပူ, အေအး-စေသာ ဆန္႔က်င္ဘက္အေၾကာင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ ေဖာက္ျပန္တတ္ေသာေၾကာင့္ ႐ူပ႐ုပ္ မည္ပါတယ္။

(၅) သမၼသန႐ုပ္ = အနိစၥ, ဒုကၡ, အနတၱ-ဟူေသာ လကၡဏာယာဥ္ ၃-ပါးသို႔ တင္ကာ သံုးသပ္ျခင္းငွာ ထိုက္ေသာေၾကာင့္ သမၼာသန႐ုုပ္ မည္ပါတယ္။

က်န္႐ုပ္ ၁၀-ပါးတို႔ကား အသဘာဝ႐ုပ္, အလကၡဏာ႐ုပ္, အ႐ူပ႐ုပ္, အသမၼသန႐ုပ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အဓိပတိ (အရေကာက္ပံု)
(ေကာက္-၃၈၉)

"ဒြိေဟတုက တိေဟတုက ဇဝေနေသြဝ ယထာသမ႓ဝံ အဓိပတိ ဧေကာဝ လဗ႓တိ" အရ ဒြိဟိတ္၊ တိဟိတ္ ေဇာ ၅၂-ခုသာ အဓိပတိထုိက္၍ "သာဓိပတိေဇာ" အမည္ရသည္။  ထုိေဇာ ၅၂-ခုကို ပဒအလုိက္ခြဲ၍ ကာမေဇာ ေကာက္ရာ၌ "အေနကန္"။ အပၸနာေဇာ၌ "ဧကန္" ဟု ေကာက္သည္။ (ေဇာ-၅၅တြင္ ဟသိႏွင့္ ေမာေဒြး မရ)

ဒိြဟိတ္ေဇာမ်ား၌ ဝီမံသာဓိပတိ မရ၍ ဓိ-၃ပါး။ တိဟိတ္ေဇာမ်ား၌ ဓိ-၄ ပါးလံုး ရ၏ ။ ထုိသို႔ အသီးသီး ရၾကေသာ္လည္း အဓိပတိတို႔ သေဘာသည္ ဧကရာဇ္မင္းကဲ့သို႔ ၿပိဳင္ဘက္မရိွ အစိုးရ၏ ။ (သၿဂႋဳဟ္ကို ျပန္ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။)

အဓိပတိႏွင့္ ပတ္သက္၍ အယူအဆ 

ဆႏၵာဓိပတိက "ငါပစၥည္းအေနနဲ႔ ဗိုလ္လုပ္မည္၊ မင္းတို႔က်န္ ၃-ပါးက ပစၥယုပၸန္ အေနနဲ႔ ေနာက္လုိက္ၾက" ဟုဆိုလွ်င္ ဘယ္အဓိပတိကမွ လက္ခံမွာ မဟုတ္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ 'ကုသလာဓိပတိ' အရ ေကာက္ရာ၌္ "စိတၱကၡဏ တစ္ခုတစ္ခု၌ ရိွေသာ အဓိပတိတရားကိုယ္ ၃-ပါး, ၄-ပါးတုိ႔တြင္ တပါးပါး" ဟု ေကာက္ရပါတယ္။ မိမိကိုယ္ကို ျပန္ၿပီး အဓိပတိ ကိစၥႏွင့္ ေက်းဇူးျပဳေသာ တရားမရိွ၍ ပစၥယုပၸန္၌ အဓိပတိတရားကိုယ္ ၾကဥ္ရပါတယ္။

က႐ိုဏ္းအရလည္း "သဟဇာတာဓိပတၱိ သတၱိရ၏"ဟု ေကာက္ရမည္ဟု- မူလပ႒ာန္းဆရာေတာ္က ဆိုထားပါတယ္။ သဘာဂပစၥည္းမ်ား ေထာက္ဆပါက လက္ရိွအရေကာက္လည္း ေကာင္းပါ၏ ။

  • ေဟတူ ေဟတု သမၸယုတၱကာနံ-ဟု ေဟာေတာ္မူသကဲ့သို႔ 'အဓီပတိ အဓိပတိ သမၸယုတၱကာနံ'ဟု ေဟာေတာ္မမူဘဲ ဆႏၵာဓိပတိ ဆႏၵသမၸယုတၱကာနံ စသည္ျဖင့္ ေဟာေတာ္မူရျခင္း။
ဟိတ္တရားတို႔ကား- တၿပိဳင္နက္ တခဏတည္း၌ ဟိတ္ ၂-ပါး, ၃-ပါးစသည္ျဖင့္ ပစၥည္းတပ္သကဲ့သို႔ အဓိပတိတရားတို႔ကား ထိုသို႔ မတပ္ကုန္၊ အသီးသီးသာ ၿပိဳင္ဘက္မရိွ ပစၥည္းတပ္ၾကေသာေၾကာင့္ 'အဓီပတိ အဓိပတိ သမၸယုတၱကာနံ'-ဟု မေဟာဘဲ ဆႏၵာဓိပတိ စသည္ျဖင့္ အသီးသီး ေဟာရပါတယ္။ ( ေကာက္-၆၂၆)

ဒီေနရာမွာ ပစၥယရာသီအေၾကာင္း အနည္းငယ္ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။

ပစၥယရာသီ = ပစၥည္းစု ၆-မ်ဳိး

၁။ နာမ္သည္ နာမ္အား ေက်းဇူးျပဳေသာ ပစၥည္း ၆-ပါး။
နာမ္ျဖစ္၍ နာမ္အားသာလွ်င္ ေက်းဇူးျပဳၾကေသာ ပစၥည္းတုိ႔သည္ အနႏၲရ, သမနႏၲရ, အာေသဝန, သမၸယုတၱ, နတၳိ, ဝိဂတ-တို႔ ျဖစ္ၾက၏ ။

၂။ နာမ္သည္ နာမ္႐ုပ္အား ေက်းဇူးျပဳေသာ ပစၥည္း ၅-ပါး။
နာမ္ျဖစ္၍ နာမ္႐ုပ္ ၂-ပါးအား ေက်းဇူးျပဳၾကေသာ ပစၥည္းတို႔သည္ ေဟတု, စ်ာန, မဂၢ, ကမၼ, ဝိပါက-တုိ႔ ျဖစ္ၾက၏ ။

၃။ နာမ္သည္ ႐ုပ္အား ေက်းဇူးျပဳေသာ ပစၥည္း ၁-ပါး။
နာမ္ျဖစ္၍ ႐ုပ္အားသာလွ်င္ ေက်းဇူးျပဳေသာ ပစၥည္းသည္ ပစၧာဇာတ ျဖစ္၏ ။

၄။ ႐ုပ္သည္ နာမ္အား ေက်းဇူးျပဳေသာ ပစၥည္း ၁-ပါး။
႐ုပ္ျဖစ္၍ နာမ္အားသာလွ်င္ ေက်းဇူးျပဳေသာ ပစၥည္းသည္ ပုေရဇာတ ျဖစ္၏ ။

၅။ နာမ္, ႐ုပ္, ပညတ္တို႔သည္ နာမ္အား ေက်းဇူးျပဳေသာ ပစၥည္း ၂-ပါး။
နာမ္, ႐ုပ္, ပညတ္ျဖစ္၍ နာမ္အားသာလွ်င္ ေက်းဇူးျပဳေသာ ပစၥည္းတို႔သည္ အာရမၼဏႏွင့္ ဥပနိႆယ-တို႔ ျဖစ္ၾက၏ ။

၆။ နာမ္႐ုပ္ ၂-ပါးက နာမ္႐ုပ္ ၂-ပါးအား ေက်းဇူးျပဳၾကေသာ ပစၥည္း ၉-ပါး။
နာမ္႐ုပ္ ႏွစ္ပါးစံု ျဖစ္၍ နာမ္႐ုပ္ ႏွစ္ပါးစံုအား ေက်းဇူးျပဳၾကေသာ ပစၥည္းတုိ႔သည္ အဓိပတိ, သဟဇာတ, အညမည, နိႆယ, အာဟာရ, ဣျႏၵိယ, ဝိပၸယုတၱ, အတၳိ, အဝိဂတပစၥည္း-တုိ႔ ျဖစ္ၾက၏ ။
------------
၆။ နာမ္႐ုပ္ ၂-ပါးက နာမ္႐ုပ္ ၂-ပါးအား ေက်းဇူးျပဳပံုမွာ -

အဓိပတိ, သဟဇာတ, အညမည, နိႆယ, အာဟာရ, ဣျႏၵိယ, ဝိပၸယုတၱ, အတၳိ, အဝိဂတ-ဟူေသာ ပစၥည္း ၉-ပါးတုိ႔သည္ ထုိက္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ၉ ပစၥယသတၱိတို႔ျဖင့္ နာမ္႐ုပ္တုိ႔အား ေက်းဇူးျပဳၾကကုန္၏ ။ (ဆိုင္ရာပစၥည္းအလုိက္ တစ္ပစၥည္းျခင္းစီပဲ ရွင္းသြားပါမယ္)

အဓိပတိပစၥည္း ေက်းဇူးျပဳပံု

ဤတြင္ အဓိပတိပစၥည္းသည္ အာရမၼဏဓိပတိ၊ သဟဇာတဓိပတိ-ဟူ၍ ၂-မ်ဳိး ျပား၏ ။

အာရမၼဏဓိပတိ-ဟူသည္မွာ သာမာန္အာ႐ံု, အေလးဂ႐ုျပဳအပ္ေသာ အာ႐ံု ၂-ပါးတို႔တြင္ အာ႐ံုမျပဳလွ်င္ မေနႏိုင္ေလာက္ေအာင္ စိတ္ကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ ဂ႐ုကတ အာ႐ံုမ်ဳိး ျဖစ္၏ ။ ထုိအာ႐ံုသည္ စိတ္ေစတသိက္တို႔အား အာရမၼဏဓိပတိပစၥည္း၏ အစြမ္းျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏ ။

သဟဇာတာဓိပတိ - ပစၥည္း ၄-ပါး (ဆႏၵ, ဝီရိယ, စိတၱ, ဝီမံသ)တုိ႔သည္ တကြျဖစ္ၾကကုန္ေသာ နာမ္႐ုပ္တုိ႔အား သဟဇာတာဓိပတိပစၥည္း၏ အစြမ္းျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳၾက၏ ။


အဓိပတိက ၂-မ်ဳိး ရိွပါတယ္။ သဟဇာတာဓိပတိ၊ အာရမၼဏဓိပတိ-လို႔ ႏွစ္မ်ဳိး ရိွပါတယ္။ သဟဇာတာဓိပတိကိုပဲ ေဟာၾကားပါမယ္။ အာရမၼဏာဓိပတိကေတာ့ အေလးအျမတ္အာ႐ံုျပဳတာ။ ဒါတစ္ခုေလာက္ပဲ ထူးျခားပါတယ္။ အာရမၼဏႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပတိတရားကိုယ္ (၄)ပါးမွာ ဆႏၵ၊ ဝီရိယ၊ စိတၱ၊ ဝီမံသလုိ႔ (၄)ပါး ျဖစ္ပါတယ္။

ဆႏၵဆိုတာ ဆႏၵေစတသိက္ပါပဲ။ ဝီရိယဆိုတာလည္း ဝီရိယေစတသိက္ပါပဲ။ စိတၱဆိုတာ သာဓိပတိေဇာ ၅၂-ခု၊ ဝီမံသဆိုတာ ပညာေစတသိက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ဆႏၵာ ဝီရိယ စိတၱ တစ္ျဖာ၊ ဝီမံသာ၊ ေလးျဖာ အဓိပတိ။

ဆႏၵာဓိပတိ၊ ဝီရိယဓိပတိ၊ စိတၱဓိပတိ၊ ဝီမံသာဓိပတိ ဤ(၄)မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဓိပတိတရားေတြ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ေတြသႏၲာန္မွာ ျဖစ္တာမ်ားသလဲဆိုေတာ့ ဘုရားေလာင္းစေသာ ပုဂၢိဳလ္ထူးတုိ႔၏ သႏၲာန္မွာ ျဖစ္တာ မ်ားပါတယ္။ အဓိပတိတရား (၄)ပါး ဘုရားေလာင္းသႏၲာန္မွာ ျဖစ္တာ သိပ္ထင္ရွားပါတယ္။

ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား အေလာင္းေတာ္ဟာ ဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္ေတာ္အခါက စ်ာန္သမာပတ္ေတြရတဲ့ သုေမဓာရေသ့ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ သုေမဓာရေသ့ဘဝတြင္ ဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္မွာ ဝိပႆနာတရားကို အားထုတ္လုိက္မယ္ဆိုရင္ နိဗၺာန္တည္းဟူေသာ တစ္ဖက္ကမ္းကို ေရာက္သြားႏို္င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ မိမိကဲ့သို႔ေသာ အားအစြမ္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာေယာက္်ား၊ ဘုရားအျဖစ္ကို ရယူႏိုင္တဲ့ ေယာက္်ားျဖစ္လ်က္ တစ္ေယာက္တည္း ကူးသြားသျဖင့္ ဘာအက်ဳိးရိွမွာလဲ။ တစ္ေလာကလံုးမွာ ရိွတဲ့ လူေတြ နတ္ေတြ သတၱဝါေတြကို ကယ္တင္ႏိုင္ဖို႔ရာ ဘုရားအျဖစ္ကို ရေအာင္ ယူမယ္ဆိုတဲ့ ဆႏၵ၊ သတၱဝါေတြကို ကယ္တင္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵ၊ ဘုရားျဖစ္လိုတဲ့ ဆႏၵေတြ ထင္ရွားပါတယ္။

ကႎ ေမ ဧေကန တိေဏၰန၊ ပုရိေသန ထာမဒႆိနာ။
သဗၺညဳတံ ပါပုဏိတြာ၊ သႏၲာေရႆံ သေဒဝတံ။

ထာမဒႆိနာ = အားအစြမ္းကို ျမင္ေသာ၊ ပုရိေသန = ေယာက္်ားျမတ္သည္၊ ဧေကန = တစ္ေယာက္ထီးတည္း၊ တိေဏၰန = နိဗၺာန္တည္းဟူေသာ တစ္ဖက္ကမ္းသို႔ ကူးသြားျခင္းျဖင့္၊ ေမ = ငါ့အား၊ ကႎ = အဘယ္ အက်ဳိးရိွအ့ံနည္း။ သဗၺညဳတံ = သဗၺညဳဘုရားအျဖစ္သို႔၊ ပါပုဏိတြာ = ေရာက္၍၊ သေဒဝကံ = နတ္ႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ လူအေပါင္းကို၊ သႏၲာေရႆံ = ကယ္တင္ေပအံ့။ ဣတိ = ဤသို႔၊ ေဗာဓိသေတၱာ = ဘုရားအေလာင္းသည္၊ ဥဒါေနသိ = ေကာင္းစြာမေသြ ဥဒါန္းက်ဴးရင့္ေတာ္မူလိုက္ပါေပသတည္း ...။
သာဓု ... သာဓု ... သာဓု ။

မိမိကဲ့သို႔ေသာ အားအစြမ္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ေယာက္်ားျမတ္ တစ္ေယာက္ျဖစ္လ်က္။ တစ္ေယာက္ထီးတည္း နိဗၺာန္တည္းဟူေသာ တစ္ဖက္ကမ္းသို႔ ကူးသြားလွ်င္ ဘာအက်ဳိးရွိမွာလဲ။ တစ္ေလာကလံုးမွာရိွတဲ့ လူ၊ နတ္ေတြကို၊ သတၱဝါေတြကို ကယ္တင္သြားမယ္။ ကယ္တင္လုိတဲ့ ဆႏၵ ထင္ရွားပါတယ္။ ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္လိုတဲ့ ဆႏၵ ထင္ရွားပါတယ္။

အဓိပတိ ျဖစ္ပံု

ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကမ႓ာတစ္သိန္း အသက္ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ကို မငဲ့ညႇာပဲ ပါရမီေတာ္ေတြ ျဖည့္က်င့္ခဲ့တာ အဲဒီဆႏၵေၾကာင့္ပါပဲ။ ဒီဆႏၵေၾကာင့္ ပါရမီ(၁၀)ပါး၊ အျပား(၃၀)ကို ျဖည့္က်င့္ေတာ္မူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါနပါရမီအတြက္ စီးပြားဥစၥာရတနာ မင္းစည္းစိမ္ေတြကို စြန္႔ၿပီး ပါရမီေတာ္ေတြ ျဖည့္ခဲ့တယ္။ ကိုယ္မွအပ ျဖစ္တဲ့ ပစၥည္းဥစၥာေတြကို စြန္႔ၿပီးေတာ့ ပါရမီေတာ္ေတြ ျဖည့္တာက ဒါနပါရမီ။ ေျခ လက္အဂၤါ၊ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း-စတဲ့ အဂၤါႀကီးငယ္ေတြကို လွဴဒါန္းၿပီး ပါရမီျဖည့္ခဲ့တာက ဒါနဥပပါရမီ။ ကိုယ္ႏွင့္ အသက္ကို လွဴဒါန္းခဲ့တာက ဒါနပရမတၳပါရမီ။

ဆႏၵာဓိပတိ ျဖစ္ပံု

အဲဒီလုိ ပါရမီ(၁၀)ပါး၊ အျပား(၃၀)ကုိ က်င့္ႏိုင္တာ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ဆႏၵေၾကာင့္ပါပဲ။ သတၱဝါေတြကို ကယ္တင္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵေၾကာင့္ပါပဲ။ ဘုရားျဖစ္လုိတဲ့ ဆႏၵေၾကာင့္ပါပဲ။ အဓိပတိ ထိုက္ပါတယ္။ ဆႏၵာဓိပတိ ျဖစ္ေပတယ္။

စြန္႔ျခင္းႀကီး(၅)ပါးကလည္း စြန္႔ခဲ့ရတယ္။

ဓနပရိစၥာဂ
= မင္းစည္းစိမ္ေတြ၊ စီးပြားဥစၥာေတြ စြန္႔ခဲ့ရတယ္။

ပုတၱပရိစၥာဂ
= သာသမီးေတြကိုလည္း ဘဝမ်ားစြာ စြန္႔ခဲ့ရတယ္။ စြန္႔ၿပီးေတာ့ ထြက္ရပါတယ္။ အဲဒါ ဘာျဖစ္လုိ႔ စြန္႔ႏိုင္တာလဲ .. ဆႏၵေၾကာင့္ ဘုရားျဖစ္လုိတဲ့ဆႏၵ၊ သတၱဝါေတြကို ကယ္တင္လုိတဲ့ ဆႏၵတို႔ေၾကာင့္ စြန္႔ခဲ့ရတာ ျဖစ္တယ္။

ဘရိယပရိစၥာဂ = ဇနီးမယားေတြကိုလည္း စြန္႔ခဲ့ရတယ္။ နန္းစည္းစိမ္ေတြကိုလည္း စြန္ခဲ့၊ မိဖုရား သားသမီးေတြကိုလည္း စြန္႔ခဲ့တယ္။ ဘာေၾကာင့္ စြန္႔ခဲ့ရတာလဲ ... ဘုရားျဖစ္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵေၾကာင့္၊ ဆႏၵာဓိပတိေၾကာင့္ စြန္႔ခဲ့ရတာျဖစ္တယ္။

အဂၤပရိစၥာဂ = ဘဝေပါင္းမ်ားစြာ လက္ ေျခ ႏွာေခါင္းဆိုတဲ့ အဂၤါႀကီးငယ္ေတြကို စြန္႔ခဲ့ရတယ္။ ဘုရားျဖစ္လုိတဲ့ ဆႏၵေၾကာင့္ စြန္႔ရပါတယ္။ ဆႏၵာဓိပတိ ျဖစ္ေပတယ္။

ဇီဝိတပရိစၥာဂ - အသက္ႏွင့္ ခႏၶာကုိယ္ကိုလည္း စြန္႔ခဲ့ရတယ္။ ဘာေၾကာင့္ စြန္႔ရတာလဲ .. ဘုရားျဖစ္လိုတဲ့ဆႏၵ၊ သတၱဝါေတြကို ကယ္တင္လုိတဲ့ ဆႏၵေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ ဆႏၵာဓိပတိထိုက္တာ သိပ္ထင္ရွားပါတယ္။ ပါရမီ(၁၀)ပါး၊ အျပား(၃၀)ျဖည့္တာ၊ ကိုယ္အဂၤါေတြပါ စြန္႔ခဲ႔တာ ဘုရားျဖစ္လုိတဲ့ဆႏၵ၊ သတၱဝါေတြကို ကယ္တင္လုိတဲ့ ဆႏၵမ်ားေၾကာင့္ စြန္႔ခဲ့ရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဆႏၵာဓိပတိ ထိုက္တယ္။

ဝီရိယာဓိပတိ ျဖစ္ပံု

ဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္ရင္းမွာ ဗ်ာဒိတ္ခံၿပီးတဲ့ အခ်ိန္က စၿပီးေတာ့ ျဖစ္ေလရာ ဘဝတိုင္း ဘဝတိုင္း၌ ဘုရားျဖစ္လိုတာေၾကာင့္ ဝီရိယပါရမီကို ျဖည့္က်င့္ရပါတယ္။

စိတၱာဓိပတိ ျဖစ္ပံု

ဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္ရင္းမွာ ဗ်ာဒိတ္ခံၿပီးသည္မွ စ၍ ေလးသေခၤ်ႏွင့္ ကမ႓ာတစ္သိန္း ဘဝါဘဝေတြမွာ ျဖည့္ခဲ့ရတာ နိမ္႔ခ်ီျမင့္ခ်ီ၊ နိမ့္ခ်ီျမင့္ခ်ီနဲ႔ နိမ့္က်သြားတဲ့ ဘဝအမ်ဳိးမ်ဳိးေတြလည္း ျဖစ္ခဲ့ဘူးတယ္။ အဲဒီ နိမ့္က်သြားတဲ့ ဘဝအမ်ဳိးေတြမွာလည္း ဘုရားျဖစ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြက မေပ်ာက္သြားေပဘူး။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ဒုကၡေတြနဲ႔ ေတြ႔ရေတြ႕ရ၊ ဘုရားျဖစ္လုိတဲ့ စိတ္က မေပ်ာက္သြားေပဘူး။ စိတၱာဓိပတိ ထိုက္ေနပါတယ္။

ျမင့္ျမတ္တဲ့ဘဝေတြ ေရာက္ေနတဲ့အခါ လူစည္းစိမ္၊ နတ္စည္းစိမ္ေတြ ခံစားေနရတဲ့အခါမွာလည္း ဣ႒ာ႐ံုေတြနဲ႔ ေတြ႕ရလုိ႔၊ ေကာင္းတဲ့ အာ႐ံုေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ေမြ႕ေနရေသာ္လည္း ဘုရားျဖစ္လုိတဲ့စိတ္ မေပ်ာက္သြားေပဘူး။ စဲြျမဲတည္ေနတာ စိတၱာဓိပတိ ထိုက္ေနပါတယ္။

ဆက္ရန္ ... အဓိပတိ ၃ (ခ) သို႔..

အျပည့္အစံုသို႔...

အာရမၼဏပစၥည္း - ၂ (င)

အာရမၼဏပစၥည္း - ၂ (င)


အရွင္ေပါ႒ိလမေထရ္ ရဟႏၲာ ျဖစ္ပံု

ဒြါရ(၆)ပါးလံုး လံုျခံဳေအာင္၊ ဒြါရ(၆)ပါးလံုး ပိတ္ထားလို႔ေတာ့ မရေပဘူး။ (၅)ဒြါရကို ပိတ္ထားၿပီး တစ္ဒြါရကေန ႐ႈမွတ္ရမယ္။ ႐ႈမွတ္ရမည့္ အေၾကာင္းကို ျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္ေတာ္အခါက ျပႆနာတစ္ခုေၾကာင့္ ရဟႏၲာကိုရင္ေလးက ေဟာၾကားပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္ေသာအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္မွာ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူပါတယ္။ ဂိုဏ္းႀကီး(၁၈)ဂိုဏ္းကို အုပ္ခ်ဴပ္ၿပီး စာေပက်မ္းဂန္ေတြကို ပို႔ခ်ေနတဲ့၊ ပိဋကတ္(၃)ပံုကို ႏႈတ္ငံုေဆာင္ထားတဲ့ အရွင္ေပါ႒ိလ ဆိုတာ ရိွတယ္။ သံဃာေတာ္ေတြကို ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ေန႔မအား ညမအား စာေပက်မ္းဂန္ေတြ ပို႔ခ်ၿပီး သင္ၾကားေပးတယ္။

မၾကာခဏလည္း ျမတ္စြာဘုရားထံလာၿပီး ပူေဇာ္ကန္ေတာ့တယ္။ ျမတ္စြာဘုရားက "တုစၧေပါ႒ိလ"။ "အခ်ည္းႏီွး အလကား ေပါ႒ိလ သြားေတာ့၊ ျပန္ေတာ့" စသည္ျဖင့္ မိန္႔ၾကားတဲ့အခါ "ဘယ္လိုပါလိမ့္မလဲ၊ သာသနာအတြက္လည္း ေန႔မအား ညမအား စာေပက်မ္းဂန္ေတြကို ပို႔ခ် သင္ၾကားေပးေနရေသးတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားက 'တုစၧ - အခ်ည္းႏွီး အလကားပဲ'လို႔လည္း အေျပာခံေနရေသးတယ္။ ေနရာမက်ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ'လုိ႔ စဥ္းစားတဲ့အခါ မိမိသႏၲာန္မွာ တရားထူး တရားျမတ္ မရေသးလုိ႔ ျမတ္စြာဘုရား ဒီလိုေျပာတာပဲလို႔ ပညာရိွပုဂၢိဳလ္ဆိုေတာ့ သိသြားပါတယ္။ သိေတာ့ မေနေတာ့ဘူး၊ ေတာထြက္မယ္ဆိုၿပီး ေတာထြက္သြားပါတယ္။

ယူဇနာ(၁၂၀)ေဝးကြာတဲ့ ေတာေက်ာင္းကို ေရာက္သြားတယ္။ သံဃာအပါး(၃၀) ရိွပါတယ္။ သံဃာအပါး(၃၀)လံုး ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္ခ်ည္း ျဖစ္ၾကတယ္။ ေရွးဦးစြာ အႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ မေထရ္ႀကီးထံသြားၿပီး ခ်ဥ္းကပ္တယ္။ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး "ဆရာေတာ္ႀကီးဘုရား ... တပည့္ေတာ္ရဲ႕ မီွခိုအားထားရာ ျဖစ္ေတာ္မူပါဘုရား၊ ကမၼ႒ာန္းတရား ေပးသနားေတာ္မူပါဘုရား"ဟု ေလွ်ာက္ထားေတာ့ ဆရာေတာ္ႀကီးက "အရွင္ေပါ႒ိလဟာ ပိဋကတ္(၃)ပံုကို ႏႈတ္ငံုေဆာင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လုိ႔ မာန္မာနေတြ ရိွေနတယ္။ တရားေပးလုိ႔ ရႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။" လုိ႔ သိေနေသာေၾကာင့္ "အရွင္ေပါ႒ိလထံမွာသာ ဆရာေတာ္တို႔က ဆည္းပူးရမွာပါ၊ အရွင္ေပါ႒ိလဆိုတာ ပိဋကတ္(၃)ပံုကို ႏႈတ္ငံုေဆာင္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ ျဖစ္ပါတယ္။ တပည့္ေတာ္ကသာ အရွင္ေပါ႒ိလအထံမွာ ကမၼ႒ာန္း ဆည္းပူးရမွာပါ၊ ကမၼ႒ာန္းတရား မေပးႏိုင္ပါဘူး။ ဒုတိယ အႀကီးဆံုး မေထရ္ထံ သြား၍ ေလွ်ာက္ထားပါ"ဟု ေျပာလုိက္ေပတယ္။

ဒုတိယမေထရ္ႀကီးကလည္း ဒီအတုိင္းပဲ မိန္႔ၾကားတယ္။ လက္မခံေပဘူး ကမၼ႒ာန္းတရား မေပးဘူး။ တတိယမေထရ္ႀကီးကလည္း ဒီအတိုင္းပဲ ပယ္လုိက္တယ္။ အဆင့္ဆင့္ မေထရ္ႀကီးေတြ ပယ္လုိက္တာ ဘယ္ေရာက္သြားလဲဆိုေတာ့ (၇)ႏွစ္သားအရြယ္ ရဟႏၲာ ရွင္သာမေဏေလးထံ ေရာက္သြားတယ္။ "ကိုရင္ဘုရား... တပည့္ေတာ္ရဲ႕ အားထားကုိးကြယ္ရာ ျဖစ္ေတာ္မူပါဘုရား ကိုရင္တစ္ပါးသာ က်န္ပါေတာ့တယ္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္ရဲ႕ ကိုးကြယ္အားထားရာ ျဖစ္ေတာ္မူပါဘုရား။ ကမၼ႒ာန္းတရား ေပးသနားေတာ္မူပါဘုရား"လုိ႔ ေလွ်ာက္ထားတယ္။

ကိုရင္ေလးက ျပန္ေလွ်ာက္ထားပါတယ္။ "အရွင္ဘုရား ... ဘယ္လုိမိန္႔ၾကားတာပါလဲဘုရား။ တပည့္ေတာ္က အသက္လည္း ငယ္ပါတယ္ဘုရား။ စာေမက်မ္းဂန္လည္း မတတ္ပါဘူးဘုရား။ အရွင္ဘုရားထံမွာသာ တပည့္ေတာ္က ကမၼ႒ာန္းတရားေတြ ဆည္းပူးဖုိ႔ရာ ျဖစ္ပါတယ္ဘုရား"ဟု ပယ္လုိက္ျပန္ေတာ့ အရွင္ေပါ႒ိလမွာ အားကိုးရာမဲ့ၿပီး "ကိုရင္... ကိုရင္မွတစ္ပါး ယခုအခ်ိန္မွာ တပည့္ေတာ္ အားကိုးစရာ မရိွေတာ့ပါဘူးဘုရား။ တပည့္ေတာ္ကို သနားခ်ီးေျမႇာက္ေသာအားျဖင့္ ကမၼ႒ာန္းတရား ေပးသနားေတာ္မူပါဘုရား"လုိ႔ ေလွ်ာက္ထားျပန္တယ္။

ထိုအခါ ကိုရင္ေလးက 'အရွင္ေပါ႒ိလ မာနေတြက်သြားေပၿပီ၊ တရားေပးမွပဲ' ဆိုၿပီး -
"အရွင္ဘုရား ... တပည့္ေတာ္ ေျပာတဲ့စကား နားေထာင္ႏိုင္ပါ့မလား"
"နားေထာင္ႏိုင္ပါတယ္ဘုရား၊ ကိုရင္က အခု မီးပံုထဲ ခုန္ခ်လိုက္ပါဆိုရင္ အခု မီးပံုထဲ ခုန္ခ်လုိက္ပါမယ္။"
"မီးပံုေတာ့ မရိွဘူး၊ ဟုိေရွ႕မွာ ေရအိုင္ႀကီး၊ အရွင္ဘုရား ေတြ႕ရဲ႕လား"
"ေတြ႕ပါတယ္ဘုရား"
"အဲဒီေရအုိင္ႀကီးထဲကို အရွင္ဘုရား အခုဝတ္ထားတဲ့ သကၤန္းအသစ္ေတြနဲ႔ ဆင္းသြားရမယ္။"

တစ္ခြန္းတည္းေသာ စကားျဖင့္ ေရအိုင္ထဲသို႔ ဆင္းသြားပါတယ္။ သကၤန္းအနားေတြ ေရစိုတဲ့အခါ - "အရွင္ဘုရား၊ ျပန္ၾကြလာပါေတာ့"ဟု ဆိုလိုက္ရာ တစ္ခြန္းတည္းေသာ စကားနဲ႔ပဲ ျပန္ၾကြလာတယ္။

(၆)ဒြါရ၌ (၅)ဒြါရပိတ္၍ တစ္ဒြါရက ႐ႈမွတ္ပံု

"အရွင္ဘုရားကို ကမၼ႒ာန္းတရား ေပးေတာ့မယ္။ အရွင္ဘုရား သတိထားၿပီးေတာ့ နားေထာင္ပါ။ ေတာထဲမွာ ေတာင္ပို႔တစ္ခုရိွပါတယ္။ အေပါက္က (၆)ေပါက္ ရိွပါတယ္။ အဲဒီေတာင္ပို႔ထဲမွာ ဖြတ္တစ္ေကာင္ ဝင္ေနပါတယ္။ အဲဒီဖြတ္ကို လိုခ်င္တဲ့ ေယာက္်ားဟာ (၅)ေပါက္က ပိတ္ထားၿပီးေတာ့ တစ္ေပါက္က ေစာင့္ဖမ္းရပါတယ္။"

"အရွင္ဘုရားသႏၲာန္မွာလည္း ဒီအတုိင္းပဲ။ မ်က္စိ နား ႏွာ လွ်ာ ကိုယ္ စိတ္-တည္းဟူေသာ ဒြါရ(၆)ပါး အေပါက္(၆)ေပါက္ ရိွပါတယ္။ (၅)ဒြါရကို ပိတ္ၿပီးေတာ့ တစ္ဒြါရကေန ႐ႈရပါမယ္"ဟု ကိုရင္ေလး မိန္႔ၾကားလုိက္ေတာ့ အရွင္ေပါ႒ိလ သေဘာေတြက်သြားပါတယ္။ "ကိုရင္ .. ဒီမွ်နဲ႔ပဲ တပည့္ေတာ္အတြက္ ကမၼ႒ာန္းေပးတာ ျပည့္စံုသြားပါၿပီ"။ ေမွာင္မိုက္ထဲမွာရိွတဲ့ အဖုိးတန္ပစၥည္းကို မီးထြန္းျပလုိက္သလုိ ခ်က္ျခင္းသိသြားတယ္။ အားထုတ္လုိက္တာ မၾကာမီ အခ်ိန္အတြင္းမွာပဲ ရဟႏၲာ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ကိုရင္ေလးေပးတဲ့ ကမၼ႒ာန္းနည္း ေနရာက်ပါတယ္။

ဘယ္ႏွစ္ေပါက္ကို ပိတ္ထားရပါသလဲ ... (၅)ေပါက္ကို ပိတ္ထားရပါတယ္။ တစ္ေပါက္ကေန၍ ဖြတ္ကို ေစာင့္ၿပီး ဖမ္းရသလုိ တစ္ေပါက္ကေန၍ ႐ႈမွတ္ရမယ္။ မ်က္စိ နား ႏွာ လွ်ာ ကိုယ္-ဆိုတဲ့ (၅)ဒြါရကို ပိတ္ထားရမယ္။ ဘယ္ကေန ႐ႈေနရပါသလဲ ... မေနာဒြါရကေန ႐ႈေနရပါမယ္။ ႐ႈလုိ႔ရိွရင္ေတာ့ (၅)ဒြါရဟာလည္း လုံျခံဳေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

မ်က္စိမွာက်လာတဲ့ အာ႐ံုကိုလည္း ဘယ္ကေန႐ႈရမလဲ ... မေနာဒြါရကေန ႐ႈရပါမယ္။ နားမွာက်လာတဲ့ အာ႐ံုကိုလည္း ... မေနာဒြါရကေန ႐ႈရပါမယ္။ ႏွာေခါင္းမွာ က်လာတဲ့ အာ႐ံုကိုလဲ ... မေနာဒြါရကေန ႐ႈရပါမယ္။ လွ်ာမွာ က်လာတဲ့ အာ႐ံုကိုလဲ ... မေနာဒြါရကေန ႐ႈရပါမယ္။ ကိုယ္မွာ က်လာတဲ့ အာ႐ံုကိုလဲ ... မေနာဒြါရကေန ႐ႈရပါမယ္။ တစ္ေပါက္ကေန၍ မ႐ႈရပါဘူးလား ... ႐ႈရပါတယ္။ တစ္ေပါက္ကေန၍ ေစာင့္ၿပီး ဖြတ္ကို ဖမ္းေနတဲ့ ေယာက္်ားႏွင့္ တူေပတယ္။

ဒီမွာ သဘာဝက်က် စဥ္းစားစရာ မ်က္စိမွာက်တဲ့ အာ႐ံုကို ဘယ့္ႏွယ္ မေနာဒြါရက တစ္ျခားကေန႐ႈလုိ႔ ရမွ ရပါ့လား။ မ်က္စိေတြ နားေတြ ႏွာေခါင္းေတြ လွ်ာေတြ ကိုယ္ေတြမွာ က်တာက တစ္ျခား၊ ႐ႈတာက တစ္ျခား။ ဒီလုိ မျဖစ္ေနဘူးလားလုိ႔ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေပတယ္။ သဘာဝက်က် သိပၸံနည္းက်က် စဥ္းစားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက ဒီလုိလည္း ေမးလာတတ္ၾကေပတယ္။ ေမးလာတဲ့အခါ အေျဖရိွပါတယ္။

ဒြါရ(၅)ပါးမွာ က်လာတဲ့ အာ႐ံုေတြဟာ မေနာဒြါရသို႔ ခ်က္ခ်င္းပဲ ေရာက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ မြန္းတည့္ခ်ိန္မွာ သစ္ပင္ဖ်ား၌ ငွက္ေတြ လာနားတယ္။ နားလုိက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေျမမွာ အရိပ္ေတြ သြားၿပီး မထင္ပါဘူးလား ... ထင္ပါတယ္။ သစ္ပင္ေအာက္မွာ ရိွေနတဲ့ ေယာက္်ား မသိပါဘူးလား ... သိပါတယ္။ အရိပ္ေတြ ထင္လာတာ ေတြ႕တာနဲ႔ ေအာ္ .. ငွက္လာနားၿပီလုိ႔ သိရပါတယ္။

အဲဒီလုိပဲ ဒြါရ(၅)ပါးမွာ က်လာတဲ့ အာ႐ံုေတြဟာ မေနာဒြါရကို ခ်က္ခ်င္းပဲ ေရာက္လာတယ္။ မေနာကေန ႐ႈလုိ႔မရပါဘူးလား ... ႐ႈလုိ႔ ရပါတယ္။ အဲဒါေလးေတြကို ဥပမာနဲ႔ အ႒ကထာဆရာေတြ ဖြင့္ျပထားပါတယ္။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ သစ္ပင္ဖ်ား၌၊ ငွက္နားပမာ၊ အာ႐ံုငါးပါး၊
ထိျငားထင္လာ၊ ေျမ၌ ငွက္ရိပ္၊ ခပ္ႏိွပ္ပမာ၊
မေနာေပါက္၊ ဆိုက္ေရာက္ေလသည္သာ။

သစ္ပင္ဖ်ားမွာ ငွက္နားလုိက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေျမမွာ အရိပ္ေတြ သြားထင္တယ္။ ေအာက္က ေယာကၤ်ားက ငွက္ေတြ လာနားၿပီလုိ႔ သိသလုိပါပဲ။

မ်က္စိအၾကည္၊ နားအၾကည္၊ ႏွာေခါင္းအၾကည္၊ လွ်ာအၾကည္၊ ကိုယ္အၾကည္မွာ အာ႐ံု(၅)ပါး လာတိုက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း မေနာအၾကည္မွာ မေနာေပါက္ကို လာၿပီးေတာ့ ထင္ေတာ့တာပါပဲ။ ငွက္ရိပ္ထင္သလုိ ထင္လာေတာ့ 'ျမင္တယ္၊ ျမင္တယ္' 'ၾကားတယ္၊ ၾကားတယ္' 'နံတယ္၊ နံတယ္' 'စားတယ္၊ စားတယ္' 'ထိတယ္၊ ထိတယ္'လုိ႔ မွတ္လုိ႔ရပါတယ္။ အဲဒီ မေနာတစ္ဒြါရက ေစာင့္ၿပီးေတာ့ ႐ႈမွတ္ေနတာ ဖြတ္ကို လုိခ်င္တဲ့ ေယာကၤ်ားႏွင့္ အလြန္တူေပတယ္။

ကိုရင္ေလးေပးတဲ့ ကမၼ႒ာန္းသည္ အခုေယာဂီမ်ား ႐ႈေနတဲ့ ကမၼ႒ာန္းနဲ႔ မတူပါဘူးလား ... တူေပတယ္။ ရဟႏၲာမေထရ္ ေပးတဲ့ ကမၼ႒ာန္းနဲ႔ ျမတ္စြာဘုရားေပးတဲ့ ကမၼ႒ာန္း အတူတူပါပဲ။ ဒြါရ(၆)ပါး လုံျခံဳသြားတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေယာဂီမ်ား အလုိရိွအပ္ ေတာင့္တအပ္တဲ့ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာသို႔ ေရာက္သြားေတာ့တာပါပဲ။ လံုျခံဳလုိ႔ ေရာက္သြားတဲ့ သာဓကေတြ ျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္ေတာ္အခါက အမ်ားႀကီး ရိွခဲ့ေပတယ္။

ဒြါရ(၆)ပါးကို လံုျခံဳေအာင္ ေစာင့္စည္းႏိုင္၍ ရဟႏၲာျဖစ္ပံု

တစ္ခ်ိန္ေသာအခါ ရဟန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျမတ္စြာဘုရားထံမွာ ကမၼ႒ာန္းတရားေတြ ယူၿပီး တရားအားထုတ္ဖို႔ရာ ေဒသစာရီ ၾကြခ်ီၿပီးေတာ့ ဝါဆိုရန္ ေနရာရွာၾကတယ္။ တိုင္းစြန္ၿမိဳ႕ဖ်ားတစ္ခုသို႔ ေရာက္သြားတဲ့အခါ အဲဒီမွာ ဝါဆိုၾကတယ္။ တိုင္းစြန္တုိင္းဖ်ား ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတို႔သည္ ကမၼ႒ာန္းတရား ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနတဲ့ ရဟန္းေတြ ေရာက္လာေတာ့ အလြန္ပဲ ဂ႐ုစိုက္ၿပီး ျပဳစုၾကတယ္။ ဝါလယ္ေလာက္ေရာက္တဲ့အခါ တိုင္းစြန္တိုင္းဖ်ား ျဖစ္သည့္အားေလ်ာစြာ သူပုန္သူကန္ သူခိုးဓားျပေတြ ၿမိဳ႕ကိုဝင္ၿပီး လုယက္ဖ်က္ဆီး မီး႐ိႈ႕ လူေတြသတ္ျဖတ္၊ ပစၥည္းေတြလုယူသြားၾကတယ္။ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတြ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို ဂ႐ုမစိုက္ႏိုင္ေတာ့ပဲ ျဖစ္ၾကေပတယ္။

ၿမိဳ႕အျပင္က က်ဳံးေတြတူးၾကရ၊ ၿမိဳ႕အတြင္းက တံတိုင္းေတြ တံခါးေတြ ေဆာက္လုပ္ၾကရနဲ႔ ရဟန္းေတာ္ေတြကို ဂ႐ုမစိုက္ႏိုင္တဲ့အခါ ရဟန္းေတာ္ေတြ ၿငိဳၿငိဳၿငင္ၿငင္ ပင္ပင္ပန္းပန္းနဲ႔ ေနခဲ့ၾကရတယ္။ ဝါကြ်တ္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ၿပန္လာၾကတယ္။ ေရာက္တဲ့အခါ "ခ်စ္သားရဟန္းတို႔ ... သင္တို႔ ဝါဆိုခဲ့တဲ့ေနရာမွာ က်န္းက်န္းမာမာ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ရိွၾကပါရဲ႕လား၊ ဆြမ္းခဲဘြယ္ေဘာဇဥ္ေတြ လံုလံုေလာက္ေလာက္ ရိွၾကပါရဲ႕လား" စသည္ျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားက ႏႈတ္ဆက္စကား မိန္႔ၾကားေတာ္မူပါတယ္။

ရဟန္းေတာ္ေတြက ျပန္ၿပီးေတာ့ ေလွ်ာက္ထားၾကတယ္။ "ျမတ္စြာဘုရား ... တပည့္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းစြန္တိုင္းဖ်ားၿမိဳ႕ကို အမီွျပဳၿပီးေတာ့ တရားအားထုတ္ခဲ့ရပါတယ္ဘုရား။ တရားေတာ့ မရခဲ့ပါဘူးဘုရား။ ဝါဆိုဦးကေန ၿပီးေတာ့ ဝါလယ္ေလာက္ထိေအာင္ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ အားထုတ္ခဲ့ရပါတယ္ဘုရား။ ဝါလယ္ေရာက္ေတာ့ ၿမိဳ႕ကို သူပုန္သူကန္ေတြ ဝင္စီးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတြ တပည့္ေတာ္မ်ားကို မေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကေတာ့ပါဘုရား။ ဒါေၾကာင့္ ၿငိဳၿငိဳၿငင္ၿငင္ ပင္ပင္ပန္းပန္း ေနခဲ့ၾကရပါတယ္ဘုရား"လုိ႔ ေလွ်ာက္ထားတယ္။

ျမတ္စြာဘုရားက -
အလံ ဘိကၡေဝ မာ စိႏၲယိတၳ ဖာသုဝိဟာေရာနာမ နိစၥကာလံ ဒုလႅေဘာ။

ဘိကၡေဝ = သံသရာေဘး လာမည့္ေရးကို ေမွ်ာ္ေတြးေထာက္ဆ သိျမင္ၾကတဲ့ အို-ခ်စ္သားရဟန္းတို႔၊ အလံ မာ စိႏၲယိတၳ = ဟုိဟုိဒီဒီ မၾကံစည္ၾကကုန္လင့္။ ဖာသုဝိဟာေရာနာမ = ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းမည္သည္၊ နိစၥကာလံ = အၿမဲမျပတ္၊ ဒုလႅေဘာ = ရခဲ၏ - ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူပါတယ္။

ဟိုဟိုဒီဒီ ခ်မ္းသာတာ ဆင္းရဲတာေတြကို မၾကံစည္ေနနဲ႔ေတာ့၊ ကိုယ္တရားရဖို႔ရာ အဓိကျဖစ္တယ္။ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတြ မိမိတို႔ရဲ႕ ၿမိဳ႕ကို လံုျခံဳေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကသကဲ့သို႔ ကိုယ့္ရဲ႕ မ်က္စိ နား ႏွာ လွ်ာ ကိုယ္ စိတ္-တည္းဟူေသာ ကိုယ့္ခႏၲာကို လံုျခံဳေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ရာ အေရးႀကီးတယ္လုိ႔ မိန္႔ၾကားၿပီး ျမတ္စြာဘုရား ဂါထာတစ္ပုဒ္ ေဟာၾကားပါတယ္။

နဂရံ ယထာ မစၥႏၲံ၊ ဂုတၱံ သႏၲရဗာဟိရံ။
ဧဝံ ေဂါေပထ အတၳာနံ၊ ခေဏာ ေဝ မာ ဥပစၥဂါ။
ခဏာတီတာ ဟိ ေသာစႏၲိ၊ နိရယမိွ သမပၸိတာ။

ပစၥႏၲံ = တိုင္းစြန္တုိင္းဖ်ား၌ ျဖစ္ေသာ၊ နာဂရံ = ၿမိဳ႕ကို၊ သႏၲရဗာယိရံ = အတြင္းအပႏွင့္တကြ၊ ဂုတၳံယထာ = လံုျခံဳေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ရသကဲ့သို႔၊ ဧဝံ = ဤအတူ၊ အတၳာနံ = မိမိကိုယ္ကို (ဝါ) မ်က္စိ နား ႏွာ လွ်ာ ကို္ယ္ စိတ္-တည္းဟူေသာ မိမိကိုယ္ကို၊ ေဂါေပထ = လံုျခံဳေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကကုန္ေလာ့။ ခေဏာ = ဘုရားပြင့္ေတာ္မူလာေသာ အခြင့္ေကာင္း အခါေကာင္းသည္၊ ေဝ = စင္စစ္၊ မာ ဥပစၥဂါ = မလြန္သြားေစလင့္။ ခဏာတီတာ = ဘုရားပြင့္ေတာ္မူလာေသာ အခြင့္ေကာင္း အခါေကာင္းကို လြန္ေစၾကကုန္ေသာသူတို႔သည္၊ နိရယမွိ = ငရဲ၌၊ သမပၸိတာ = က်ေရာက္ကုန္သည္ျဖစ္၍၊ ေသာစႏၲိ အႏုေသာစႏၲ = အဖန္တလဲလဲ စိုးရိမ္ၾကရကုန္၏ ။ ဣတိ = ဤသို႔၊ ဘဂဝါ = ျမတ္စြာဘုရားသည္၊ အေဝါစ = က႐ုဏာေရွ႕သြား ပညာအားျဖင့္ ေဟာၾကားေတာ္ မူခဲ့ပါေပသတည္း ...။
သာဓု ... သာဓု ... သာဓု ။

ခ်စ္သားရဟန္းတို႔ ... ဆင္းရဲတာေတြ ခ်မ္းသာတာေတြကို မၾကံစည္ေနၾကနဲ႔။ တိုင္းစြန္တုိင္းဖ်ားမွာရိွတဲ့ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတြ သူတုိ႔ရဲ႕ ၿမိဳ႕ကို လံုျခံဳေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကသကဲ့သို႔ မ်က္စိ နား ႏွာ လွ်ာ ကိုယ္ စိတ္-တည္းဟူေသာ ကိုယ့္ခႏၶာကိုယ္ကို လံုျခံဳေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ရမယ္။

လံုျခံဳေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္တယ္ ဆိုတာဟာလည္း ဘုရားပြင့္ေတာ္မူလာတဲ့ အခါႏွင့္ ၾကံဳမွသာ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္တယ္။ ဘုရားပြင့္တဲ့ အခြင့္ေကာင္းအခါေကာင္း လြန္သြားၾကၿပီဆိုရင္ ဘဝသံသရာမွာ ဆင္းရဲဒုကၡ အမ်ဳိးမ်ဳိးေတြနဲ႔ ေတြ႕ၾကံဳၾကရလိမ့္မယ္။ ငရဲမွာ က်ေရာက္ၿပီး ပူပန္လုိ႔မဆံုး ျဖစ္ၾကရလိမ့္မယ္လုိ႔ ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔ၾကားေတာ္မူၿပီး အလုပ္ေပးတရားေတြ ေဟာၾကားတာကို နာၾကားၿပီး ရဟန္းေတာ္ေတြ တရားကို ႀကိဳးႀကိဳးစားစား အားထုတ္လိုက္ၾကတာ ရဟႏၲာ ျဖစ္သြားၾကေပတယ္။

မ်က္စိ နား ႏွာ လွ်ာ ကိုယ္ စိတ္-တည္းဟူေသာ ဣေျႏၵ(၆)ပါး၊ ဒြါရ(၆)ပါးကို လံုျခံဳေအာင္ ေစာင့္စည္းႏိုင္သြားတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဘာျဖစ္သြားၾကပါသလဲ ... ရဟႏၲာ ျဖစ္သြားၾကေပတယ္။
အဲဒီမွာ ျမတ္စြာဘုရား ဥပမာနဲ႔ ေဟာၾကားပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ေျမရယ္၊ သူပုန္သူကန္ ခိုးသားဓားျပေတြရယ္၊ အေစာင့္စစ္သားေတြရယ္လုိ႔ ဘယ္ႏွစ္မ်ဳိး ရိွပါသလဲ ... သံုးမ်ဳိးရိွေပတယ္။ အဲဒီလုိ႔ပါပဲ။ မိမိတုိ႔ရဲ႕ သႏၲာန္မွာလည္း ၿမိဳ႕နယ္ေျမနဲ႔တူတဲ့ အတြင္း အဇၥ်တၱိ ကာယတန(၆)ပါး။ သူခုိး သူပုန္ ဓားျပေတြနဲ႔တူတဲ့ အဆင္း႐ူပါ႐ံု၊ အသံသဒၵါ႐ံု၊ အနံ႔ဂႏၶာ႐ံု၊ အရသာရသာ႐ံု၊ အေတြ႕အထိေဖာ႒ဗၺာ႐ံု၊ သေဘာဓမၼာ႐ံု-ဆိုတဲ့ ဗာဟိရာယတနာ (၆)ပါး။ အေစာင့္စစ္သားေတြနဲ႔တူတဲ့ သတိပ႒ာန္တရား(၄)ပါး ႐ိွေနေပတယ္။

ေယာဂီမ်ားမွာ ရိွေနတဲ့ မ်က္စိအၾကည္၊ နားအၾကည္၊ ႏွာေခါင္းအၾကည္၊ လွ်ာအၾကည္၊ ကိုယ္အၾကည္၊ စိတ္အၾကည္ဆိုတဲ့ အၾကည္ဓာတ္(၆)ျဖာကေတာ့ သူပုန္သူကန္ေတြ လုယက္ဖ်က္ဆိးရာ ၿမိဳ႕နယ္ေျမေတြနဲ႔ တူေပတယ္။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ အတြင္းေျခာက္ေထြ၊ ၿမိဳ႕နယ္ေျမ၊ တူေလဥပမာ။

မ်က္စိအၾကည္၊ နားအၾကည္၊ ႏွာေခါင္းအၾကည္၊ လွ်ာအၾကည္၊ ကိုယ္အၾကည္၊ စိတ္အၾကည္-ဆိုတဲ့ အၾကည္ဓာတ္(၆)ျဖာက သူပုန္သူကန္ေတြ လုယက္ဖ်က္ဆီးရာ ၿမိဳ႕နယ္ေျမနဲ႔ တူတယ္ဟု ဆိုလုိပါတယ္။

အဆင္း႐ူပါ႐ံု၊ အသံသဒၵါ႐ံု၊ အန႔ံဂႏၶာရံု၊ အရသာရသာ႐ံု၊ အေတြ႕အထိေဖာ႒ဗၺာ႐ံု၊ သေဘာဓမၼာ႐ံုဆုိတဲ့ ဗာဟိရာတန(၆)ပါးကေတာ့ ခိုးသား ဓားျပ သုူပုန္ သူုကန္ေတြနဲ႔ တူေပတယ္။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ အျပင္ေျခာက္ေထြ၊ ခုိးသားေတြ၊ တူေလဥပမာ။

အာ႐ံု(၆)ပါးကေတာ့ ခိုးသားဓားျပေတြနဲ႔ တူတယ္။ ခုိးသားဓားျပေတြ ၿမိဳ႕နယ္ေျမ ဝင္လာၿပီးေတာ့ လုယက္ဖ်က္ဆီး၊ လူေတြကို သတ္ျဖတ္၊ မီးေတြ႐ႈိ႕သြား၊ ဖ်က္ဆီးသြားၾကသလို အာ႐ံု(၆)ပါးက အၾကည္ဓာတ္(၆)ျဖာမွာ ေရာက္လာၿပီး တုိက္တဲ့အခါ ကုသိုလ္ေတြ ျဖစ္ခြင့္မရေအာင္ ကုသိုလ္ေတြကို လုယက္ဖ်က္ဆီးသြားၾကတယ္။ မ႐ႈမွတ္ႏိုင္လုိ႔ရိွရင္ ဘာေတြလာျဖစ္သလဲ ... အကုသိုလ္ေတြ ျဖစ္လာေပတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အာ႐ံု(၆)ပါးဟာ ဘာနဲ႔တူသလဲဆိုရင္ ခိုးသားဓားျပေတြနဲ႔ တူတယ္။

စင္စစ္ေတာ့ အာ႐ံု(၆)ပါးက တကယ္လုယက္ဖ်က္ဆီးႏိုင္တာ မဟုတ္ဘူး။ အာ႐ံု(၆)ပါးေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္မွာ ျဖစ္တဲ့ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟေတြက ကုသိုလ္ေတြကို ဖ်က္ဆီးလိုက္တာပဲ ျဖစ္ေပတယ္။

အာ႐ံု(၆)ပါးေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟေတြက ဖ်က္ဆီးတာကိုပဲ အာ႐ံု(၆)ပါးမွာ တင္စားၿပီး မိန္႔ၾကားတဲ့ တရားေတာ္ျဖစ္တယ္။ အက်ဳိး ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟတုိ႔ရဲ႕ အမည္ကို အေၾကာင္းအာ႐ံု(၆)ပါး၌ တင္စားၿပီးေတာ့ အေၾကာင္းအာ႐ံု(၆)ပါးကုိပင္ ခုိးသားဓားျပလုိ႔ ဖလူပစာအားျဖင့္ မိန္႔ၾကားတဲ့ တရားေတာ္ျဖစ္တယ္။

သတိပ႒ာန္တရား(၄)ပါးကေတာ့ ဘာနဲ႔တူပါသလဲ ... ၿမိဳ႕ေစာင့္စစ္သားေတြ၊ လက္နက္ကိုင္ စစ္သားေတြနဲ႔ တူေပတယ္။ အာ႐ံု(၆)ပါးက ဒြါရ(၆)ပါး အၾကည္ဓာတ္(၆)ျဖာကို လာတုိက္တဲ့အခါ 'ျမင္တယ္၊ ျမင္တယ္' 'ၾကားတယ္၊ ၾကားတယ္' 'နံတယ္၊ နံတယ္' 'စားတယ္၊ စားတယ္' 'ထိတယ္၊ ထိတယ္' 'ၾကံစည္တယ္၊ စိတ္ကူးတယ္'လုိ႔ မ႐ႈမွတ္ပါဘူးလား .... ႐ႈမွတ္ရေပတယ္။ ဘာနဲ႔႐ႈမွတ္ရတာလဲ ... သတိပ႒ာန္တရားနဲ႔ ႐ႈမွတ္ရေပတယ္။ သတိပ႒ာန္တရား(၄)ပါးက အေစာင့္စစ္သား ၿမိဳ႕ေစာင့္ေတြနဲ႔ တူေပတယ္။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ သတိပ႒ာန္ေပ၊ ၿမိဳ႕ေစာင့္ေတြ၊ တူေလ ဥပမာ။

ဤကဲ့သို႔ အာ႐ံု(၆)ပါးက အၾကည္ဓာတ္(၆)ျဖာဟူေသာ ဒြါရ(၆)ပါး၌ လာတိုက္ေသာအခါ သတိပ႒ာန္တရား(၄)ပါးျဖင့္ 'ျမင္တယ္၊ ျမင္တယ္' 'ၾကားတယ္၊ ၾကားတယ္' 'နံတယ္၊ နံတယ္' 'စားတယ္၊ စားတယ္' 'ထိတယ္၊ ထိတယ္' 'ၾကံစည္တယ္၊ စိတ္ကူးတယ္'ဟု ႐ႈမွတ္ႏိုင္၍ ဒြါရ(၆)ပါးလံုး လံုျခံဳသြားေသာအခါ မိမိတို႔ အလုိရိွအပ္ ေတာင့္တအပ္ေသာ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ခ်ဴပ္ၿငိမ္းရာျဖစ္သည့္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာသို႔ ေရာက္သြားၾကမည္ ျဖစ္ေပတယ္။

ဤကဲ့သို႔ ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္ ပစၥယနိေဒၵသပါဠိေတာ္လာ အာရမၼဏပစၥည္းတရားေတာ္ကို နာၾကားရသျဖင့္ နာၾကားရတဲ့အတိုင္း လုိက္နာက်င့္ၾကံပြားမ်ား အားထုတ္ႏိုင္ၾကၿပီးလွ်င္ မိမိတုိ႔ အလုိရိွအပ္ ေတာင့္တအပ္တဲ့ တရားထူး တရားျမတ္တို႔ကို ဒုကၡခပ္သိမ္း ေအးၿငိမ္းရာ ျဖစ္တဲ့ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို လြယ္ကူေသာအက်င့္ လွ်င္ျမန္စြာ ဆိုက္ေရာက္၍ မ်က္ေမွာက္ ျပဳႏိုင္ၾကပါေစကုန္သတည္း..။

ဆရာေတာ္ဘုရား ေပးသနားေတာ္မူတဲ့ ဆုနဲ႔ ျပည့္စံုရပါလို၏။

သာဓု ... သာဓု ... သာဓု ။

ဆက္ရန္ ... အဓိပတိပစၥည္းသို႔...

အျပည့္အစံုသို႔...

အာရမၼဏပစၥည္း - ၂(ဃ)

အာရမၼဏပစၥည္း - ၂(ဃ)

ပိန္တယ္လို႔ ႐ႈမွတ္လိုက္တဲ့အခါမွာလည္း ႐ႈမွတ္ၿပီးတာနဲ႔ ပိန္တာေလးက မရိွေတာ့ေပဘူး။ ေဖာင္းတယ္လို႔ ႐ႈမွတ္ရတာ အသစ္လား .. အေဟာင္းလား ... အသစ္ပဲ ျဖစ္္တယ္။ ကုန္ပ်က္တဲ့ဘက္ကို စိတ္ကို ညြတ္ထားရမယ္ဆိုတာ ကုန္ပ်က္တာေတြကို မျမင္ေသးပဲနဲ႔ 'ကုန္တယ္၊ ပ်က္တယ္' 'ကုန္တယ္၊ ပ်က္တယ္'လုိ႔ မ႐ႈမွတ္ရေပဘူး။ အဲဒီလို ႐ႈမွတ္လို႔ရိွရင္ ပိုေႏွးသြားလိမ့္မယ္။

သူ႕႐ႈျမဲတို္င္းပဲ 'ေဖာင္းတယ္၊ ပိန္တယ္၊ ထိုင္တယ္၊ ထိတယ္၊ ၾကြတယ္၊ လွမ္းတယ္၊ ခ်တယ္'လို႔ မရႈမွတ္ရပါဘူးလား ... ႐ႈမွတ္ရပါတယ္။ စိတ္ကိုေတာ့ ကုန္ပ်က္တဲ့ဘက္ကို ညြတ္ထားရေပတယ္။ အေလးျပဳထားရေပတယ္။ မိမိရဲ႕ သမာဓိဉာဏ္ေတြ အားနည္းေနေသးလို႔ မျမင္ေသးတာပဲ။ တကယ္စင္စစ္ေတာ့ ကုန္ပ်က္ေနတာပဲလို႔ ကုန္ပ်က္တာေတြကို ျမင္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ စိတ္ကို အေလးျပဳထားေတာ့ သမာဓိ ပိုျဖစ္ေပတယ္။

သမာဓိျဖစ္လာလုိ႔ သမာဓိေတြ အားေကာင္းလာတဲ့အခါ ဝိပႆနာဉာဏ္ ျဖစ္လာေပတယ္။ ဝိပႆနာဉာဏ္ ျဖစ္လာ၍ ဣေျႏၵ ၅-ပါး ညီသြားတဲ့အခါ ကုန္ပ်က္တာေလးေတြ အသင့္အတင့္ ေတြ႕လာတတ္ပါတယ္။ ကုန္ပ်က္တဲ့ ဉာဏ္အဆင့္ေတာ့ မေရာက္ေသးေသာ္လည္း ကုန္ပ်က္တာေလးေတြကို ဣေျႏၵ ၅-ပါး ထက္သန္ညီမွ်တဲ့အခါ တစ္ခါတစ္ရံ ေတြ႕လာတတ္ပါတယ္။

'ေဖာင္းတယ္၊ ပိန္တယ္'လုိ႔ ႐ႈမွတ္လိုက္တဲ့အခါ ေဖာင္းတဲ့အမူအရာေလးဟာ ပိန္တဲ့ဆီကို လိုက္မပါလာေပဘူး။ ျပတ္က်န္ေနသကဲ့သို႔၊ ပ်က္က်န္ေနခဲ့သလို၊ ပိန္တဲ့ အမူအရာလည္း ေဖာင္းတဲ့ဆီကို ျပန္လိုက္မပါလာေပဘူး။ ပ်က္ၿပီး က်န္ေနခဲ့သလို စိတ္ထဲဉာဏ္ထဲမွာ တစ္ခါတစ္ရံ ထင္ထင္လာတတ္ေပတယ္။

'ၾကြတယ္၊ လွမ္းတယ္၊ ခ်တယ္'လို႔ မွတ္တဲ့အခါမွာလည္း ၾကြတဲ့အမူအရာေလးေတြဟာ လွမ္းတဲ့အမူအရာသို႔ လိုက္မပါလာေပဘူး။ ေနာက္မွာ အရိပ္ေလးေတြလိုပဲ က်န္ေနခဲ့တယ္။ လွမ္းတဲ့ အမူအရာေတြဟာလည္း ခ်တဲ့ အမူအရာေနာက္သို႔ လိုက္မပါလာေပဘူး။ ေနာက္မွာ အရိပ္ေလးေတြလုိပဲ က်န္ေနခဲ့တယ္။ နင္းခ်လုိက္တဲ့ အမူအရာကလည္း ၾကြတဲ့ အမူအရာသို႔ လိုက္မပါလာေပဘူး။ ေနာက္မွာ အရိပ္ေလးေတြလိုပဲ က်န္ေနခဲ့သလို ေယာဂီရဲ႕ ဉာဏ္ထဲမွာ တစ္ခါတစ္ခါ ထင္ထင္လာေပတယ္။

ဉာဏ္ထဲမွာ ထင္ထင္လာတဲ့အတိုင္း တရားေလွ်ာက္တဲ့အခါ ေယာဂီက ထည့္ေလွ်ာက္တယ္။ "အရိပ္ေလးေတြလို က်န္က်န္ေနခဲ့တယ္ဘုရား၊ ကုန္ပ်က္ ကုန္ပ်က္တဲ့ သေဘာေလး တစ္ခါတစ္ရံ ေတြ႕ရတယ္ဘုရား။ အဲဒါ ဟုတ္မွ ဟုတ္ပါရဲ႕လားဘုရား" "ဘယ့္ႏွယ္ မဟုတ္ပဲ ျဖစ္ရမလဲ။ ေယာဂီကိုယ္တိုင္ ေတြ႕ေနရတာပဲ"။ အမွန္အတိုင္း ေတြ႕ရတာျဖစ္တယ္။

သမာဓိဉာဏ္က အားနည္းေနေသးလို႔ ထင္ထင္ရွားရွား မေတြ႕ရေသးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ "စိတ္ထဲက ထင္လုိ႔ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ တစ္ကယ္ကုန္ပ်က္တာေတာ့ ဟုတ္မယ္မထင္ပါဘူး"လို႔ မကုန္ပ်က္တဲ့ဘက္ကလည္း စိတ္ကို ျပန္ျပန္ၿပီး တင္းမိတတ္တယ္။ အဲဒီလုိလည္း မတင္းမိေစရေပဘူး။ "ကုန္ပ်က္တာေတြကို အသင့္အတင့္ ေတြ႕သိလာၿပီ။ ေနာင္ေတာ့ တစ္ကယ္တမ္း ကုန္ပ်က္တာေတြ ျမင္ရေတာ့မွာပဲ"ဟု ကုန္ပ်က္တဲ့ဘက္သို႔ပဲ စိတ္ကို ညြတ္ၿပီးေတာ့ ႐ႈမွတ္ေပးရမယ္။

ညြတ္၍ ႐ႈပါမ်ားေတာ့ သမာဓိဉာဏ္ေတြ အားေကာင္းလာၿပီး ဘဂၤဉာဏ္သို႔ ေရာက္သြားတဲ့အခါ ကုန္ပ်က္တာေတြကို ပကတိေသာ မ်က္စိျဖင့္ ျမင္ရသလုိ ထင္ထင္ရွားရွားေတြ႕ၾကပါတယ္။ ေဖာင္းတယ္လုိ႔ မွတ္လုိက္ရင္ ေဖာင္းတဲ့ အမူအရာေလး ရိပ္ခနဲ ရိပ္ခနဲ ကုန္ပ်က္သြားတာ၊ ပိန္တယ္လုိ႔ မွတ္လိုက္ရင္လည္း ပိန္တဲ့ အမူအရာေလး ရိပ္ခနဲ ရိပ္ခနဲ ကုန္ပ်က္သြားတာ။ 'ၾကြတယ္၊ လွမ္းတယ္၊ ခ်တယ္'လို႔ မွတ္တဲ့အခါမွာလည္း ၾကြတဲ့ လွမ္းတဲ့ ခ်တဲ့ အမူအရေလးေတြ ရိပ္ခနဲ ရိပ္ခနဲ ကုန္ပ်က္သြားတာကို သမာဓိဉာဏ္ အေျခခံ ရင့္က်က္လာတဲ့ ေယာဂီမ်ား ကိုယ္တုိင္ မေတြ႕ရပါဘူးလား ... ေတြ႕ရေပတယ္။

ကုန္ပ်က္သြားတာ ျမင္ရေတာ့ မျမဲဘူးဆိုတာလည္း မသိေနပါဘူးလား ... သိေနပါတယ္။ ေနာက္သမာဓိဉာဏ္တစ္ဆင့္ ရင့္က်က္အား႐ိွ ထက္သန္လာတဲ့အခါ မွတ္စရာအာ႐ံုသာ ကုန္ပ်က္ ကုန္ပ်က္သြားတာ မဟုတ္ဘူး၊ မွတ္သိစိတ္ပါ ကုန္ပ်က္ ကုန္ပ်က္သြားတာကို တစ္ဆင့္ ျမင္ၾကျပန္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕တခ်ဳိ႕ ေယာဂီမ်ားက ေတာ္ေတာ့ကို ဉာဏ္ထက္တာပဲ။ (၁၀)ရက္ေလာက္အတြင္းမွာပဲ အဲဒီလုိ ကုန္ပ်က္တာကို ျမင္ၾကတယ္။

ေဖာင္းတယ္လုိ႔ မွတ္လုိက္ရင္ ေဖာင္းတဲ့ အမူအရာေလး ရိပ္ခနဲ ရိပ္ခနဲ ကုန္ပ်က္သြားတာ၊ မွတ္သိစိတ္ပါ လိုက္ၿပီး ကုန္ပ်က္သြားတာ။ ပိန္တယ္လုိ႔ မွတ္လိုက္ရင္ ပိန္တဲ့ အမူအရာေလး ရိပ္ခနဲ ရိပ္ခနဲ ကုန္ပ်က္သြားတာ၊ မွတ္သိစိတ္ပါ လိုက္ၿပီး ကုန္ပ်က္သြားတာကို ျမင္ၾကတယ္။ 'ၾကြတယ္၊ လွမ္းတယ္၊ ခ်တယ္။'လုိ႔ မွတ္ေနတဲ့အခါမွာလည္း ၾကြတယ္လို႔ မွတ္လုိက္တဲ့အခါ ၾကြတဲ့ အမူအရာေလး ရိပ္ခနဲ ရိပ္ခနဲ ကုန္ပ်က္သြားတာ၊ မွတ္သိစိတ္ပါ လိုက္ၿပီး ကုန္ပ်က္သြားတာ။ လွမ္းတယ္လုိ႔ မွတ္တဲ့အခါ လွမ္းတဲ့ အမူအရာေလး ရိပ္ခနဲ ရိပ္ခနဲ ကုန္ပ်က္သြားတာ၊ မွတ္သိစိတ္ပါ လိုက္ၿပီး ကုန္ပ်က္သြားတာ။ ခ်တယ္လို႔ မွတ္တဲ့အခါ ခ်တဲ့ အမူအရာေလး ရိပ္ခနဲ ရိပ္ခနဲ ကုန္ပ်က္သြားတာ၊ မွတ္သိစိတ္ပါ လိုက္ၿပီး ကုန္ပ်က္သြားတာ ကို ျမင္ၾကေပတယ္။

အဲဒီလုိ ကုန္ပ်က္တာေတြကို ျမင္တဲ့အခါ မွတ္စရာအာ႐ံု ႐ုပ္တရားေတြလည္း မျမဲဘူး။ မွတ္သိစိတ္ နာမ္တရားလည္း မျမဲဘူးလို႔ မသိသြားပါဘူးလား ... သိသြားပါတယ္။ မျမဲဘူးဆိုတာ ျမန္မာလုိ ျဖစ္တယ္။ ပါဠိလိုက်ေတာ့ .. အနိစၥပါ။ ကုန္ပ်က္တာေတြ လွ်င္ျမန္အားႀကီးေတာ့ ႏိွက္စပ္ေနသလုိ ျဖစ္၍ ဆင္းရဲပါလား..။ ဆင္းရဲဆိုတာ ျမန္မာလုိ ျဖစ္တယ္။ ပါဠိလုိက်ေတာ့ ... ဒုကၡပါ။ ဒီလုိ ကုန္ပ်က္ ႏိွပ္စက္ေနတဲ့ ဆင္းရဲေတြကို ဘယ္လုိမ်ား ကာကြယ္လုိ႔ ရပါ့မလဲ၊ ဘယ္လုိမွ ကာကြယ္လို႔ မရဘူး၊ သူ႕သေဘာအတိုင္း ကုန္ပ်က္ ႏိွပ္စက္ေနတာပဲ ကိုယ္အစိုးမရပါလား...။ ကိုယ္အစိုးမရပါလားဆိုတာ ျမန္မာလုိ ျဖစ္တယ္။ ပါဠိလိုက်ေတာ့ .. အနတၱပါ။ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱေတြ ကိုယ္တိုင္ေတြ႕ၾကရေပတယ္။

ငယ္ရြယ္စဥ္အခါကတည္းက လူႀကီးသူမေတြ ေျပာလို႔ ၾကားခဲ့ရတဲ့ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱေတြ ကိုယ့္ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ကိုယ္တိုင္ေတြ႕ရေတာ့ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာစရာ မေကာင္းပါဘူးလား... ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္စရာ ေကာင္းပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ေတာ့ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္လို႔ ပီတိေတြျဖစ္လုိ႔ ႐ႈေတာင္ မ႐ႈႏိုင္ေတာ့ဘူး။ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱေတြ ျမင္ၿပီး ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာေတြ ျဖစ္ေနတာ ေနရာက်ပါတယ္။ ဒီပီတိကလည္း တရားရဖို႔ ေက်းဇူးျပဳေနေပတယ္။ ကုန္ပ်က္ ကုန္ပ်က္တဲ့ဘက္ကို စိတ္ကို ညြတ္ၿပီး ႐ႈမွတ္လိုက္တဲ့အခါ ကုန္ပ်က္တာေတြ ျမင္သြားေတာ့ အနိစၥ မျမင္သြားပါဘူးလား ... အနိစၥ ျမင္သြားပါတယ္။ အနိစၥျမင္သြားေတာ့ ဒုကၡလည္း ထင္ေတာ့တာပါပဲ။ ဒုကၡထင္ေတာ့ အနတၱလည္း ျမင္ေတာ့တာပါပဲ။ လကၡဏာစစ္ တစ္ခုျမင္သြားလုိ႔ရိွရင္ သံုးပါးလုံးပင္ ျမင္သြားေပတယ္။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ လကၡဏာစစ္တြင္၊ တစ္ခုျမင္၊ အကုန္ပင္ သိေတာ့သည္။

ကုန္ပ်က္တဲ့ဘက္ကို စိတ္ကိုညြတ္ၿပီး ႐ႈလုိက္လုိ႔ ကုန္ပ်က္တဲ့ မျမဲတဲ့ အနိစၥ လကၡဏာစစ္ကို ျမင္လိုက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ဒုကၡလကၡဏာကိုလည္း ျမင္တယ္။ အနတၱလကၡဏာကိုလည္း ျမင္တယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ ျဖစ္ေပတယ္။ ကုန္ပ်က္တဲ့ဘက္ကို စိတ္ကို ညြတ္ၿပီး ႐ႈတဲ့အခါ တကယ္တမ္း ကုန္ပ်က္တာေတြ ျမင္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ႐ို႐ိုေသေသ စူးစူးစိုက္စိုက္ ႐ႈမွတ္ရမယ္။

႐ို႐ိုေသေသဆိုတာ ကိုယ္အမူအရာေလးေတြကို သိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕ ႏူးႏူးည့ံညံ့ ျပဳလုပ္တာ ျဖစ္တယ္။ ေဖာင္းတာ ပိန္တာကို မွတ္တဲ့အခါ မွန္မွန္ေလး ႐ွဴတာကို ႐ို႐ိုေသေသပဲ ျဖစ္တယ္။ စူးစူးစိုက္စိုက္ဆိုတာကေတာ့ ပစၥဳပၸန္လည္း တည့္ေအာင္ ပရမတ္ကိုလည္း သိေအာင္ စူးစိုက္ရတယ္။ ေဖာင္းတယ္လုိ႔ မွတ္တဲ့အခါ အဆင့္ဆင့္ ေဖာင္းတက္လာတဲ့ အစဥ္ေလး သႏၲတိ ပစၥဳပၸန္ကို တည့္ႏိုင္သမွ် တည့္ေအာင္၊ မီႏိုင္သမွ် မီေအာင္ စူးစိုက္ရပါတယ္။ ဝမ္းဗိုက္ ပံုသဏၭာန္ ပညတ္ႀကီးကိုေတာ့ ခြာႏိုင္သမွ် ခြာရပါတယ္။

ပိန္တယ္လုိ႔ မွတ္တဲ့အခါမွာလည္း ဒီအတိုင္းပဲ။ အဆင့္ဆင့္ ေလ်ာ့က်သြားတဲ့ အစဥ္ေလး သႏၲတိ ပစၥဳပၸန္ကို တည့္ႏိုင္သမွ် တည့္ေအာင္၊ မီႏိုင္သမွ် မီေအာင္ စူးစိုက္ရပါတယ္။ ဝမ္းဗိုက္ ပံုသဏၭာန္ ပညတ္ႀကီးကိုေတာ့ ခြာႏိုင္သမွ် ခြာရပါတယ္။ ဝိပႆနာတရား ႐ႈမွတ္တဲ့အခါမွာ ပစၥဳပၸန္လည္း တည့္ေအာင္၊ ပရမတ္ကိုလည္း သိေအာင္ စူးစိုက္ဖို႔ရာတုိ႔သည္ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ေတြပင္ ျဖစ္ေပတယ္။ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္ကေလးမွာမွ တရားသေဘာေတြက ရိွပါတယ္။

ဒီတရားသေဘာေတြကိုလည္း ပညတ္ ပံုသဏၭာန္ေတြ ႐ႈမွတ္ေနလုိ႔လည္း မေတြ႕ႏိုင္ေပဘူး။ ပံုသဏၭာန္ျဒပ္ေတြကို ခြာၿပီး သေဘာတရားေတြကို ႐ႈႏုိင္မွသာ သေဘာေတြကို ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ရေပတယ္။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ပညတ္ကိုခြာ၊ ပရမတ္သာ၊ မွန္စြာ႐ႈရမည္။

ဝိပႆနာစစ္စစ္ျဖစ္ခ်င္လုိ႔ရိွရင္ ပညတ္ ပံုသဏၭာန္ျဒပ္ေတြကို ခြာႏိုင္သမွ် ခြာရပါမယ္။ ႐ႈတဲ့အခါမွာလည္း ကုန္တဲ့ ပ်က္တဲ့ဘက္ကို စိတ္ကို ညြတ္ၿပီး ႐ႈရေပမယ္။ ဝိပႆာနာစစ္စစ္ျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုမ်ား ႐ႈရပါမလဲလုိ႔ ေမးရင္ ပညတ္ပံုသဏၭာန္ျဒပ္ေတြကို ခြာႏို္င္သမွ်ခြာ၊ ပရမတ္ သေဘာတရားေတြကို သိႏိုင္သမွ် သိေအာင္ စူးစိုက္ၿပီး ကုန္ပ်က္တဲ့ဘက္ကေနၿပီးေတာ့ ႐ႈမွတ္ရမယ္လုိ႔ ေျပာျပရေပမယ္။

သမထဆိုကေတာ့ ႐ႈတဲ့အခါမွာလည္း ျမဲတဲ့ဘက္ကေန ႐ႈရတယ္။ အာ႐ံုကလည္း ပညတ္အာ႐ံုကိုပဲ ႐ႈရတယ္။ ပထဝီကသိုဏ္းဆိုရင္ ေျမကြက္ကေလး စေကာေလာက္၊ ဘန္းေလာက္ျပဳလုပ္ၿပီး ဒီေျမကြက္ကေလးကို ပကတိေသာ မ်က္စိႏွင့္ ျမင္ေအာင္ ၾကည့္ထားရတယ္။ မမိွတ္ေသာ မ်က္စိႏွင့္ ၾကည့္ႏိုင္ရင္ ပိုေကာင္းတယ္။ စိတ္ကလည္း ဒီေျမကြက္ကေလးကို အျမဲတမ္း စိတ္ထဲမွာ ထင္ေနရေအာင္ ႏွလံုးသြင္းၿပီးေတာ့ (ေျမ ေျမ၊ ပထဝီ ပထဝီ)လုိ႔ ႐ႈရတယ္။

စိတ္ထဲမွာ အျမဲတမ္း ထင္ေအာင္႐ႈရတယ္။ ျမဲတဲ့ဘက္က မ႐ႈရပါဘူးလား ... ျမဲတဲ့ဘက္က ႐ႈရပါတယ္။ အာ႐ံုကလည္း ပညတ္အာ႐ံုပဲ ျဖစ္ေပတယ္။ ႐ႈတဲ့အခါမွာလည္း ျမဲတဲ့ဘက္ကေန၍ ႐ႈရတယ္။ ေနာက္သမာဓိျဖစ္လာတဲ့အခါ မ်က္စိမိွတ္လိုက္ေသာ္လည္း ဒီေျမကြက္ကေလးဟာ စိတ္အာ႐ံုထဲမွာ ပကတိေသာ မ်က္စိျဖင့္ ျမင္ရတဲ့ ေျမကြက္ေလးလုိပဲ အျမဲထင္ေနတယ္ဆိုရင္ ဥဂၢဟနိမိတ္လုိ႔ ဆိုရေပတယ္။

ေနာက္တစ္ဆင့္တက္ ႐ႈမွတ္လုိ႔ သမာဓိအားရိွလာတဲ့အခါ ပကတိေသာ ေျမကြက္ထက္ ပိုၿပီး ၾကည္လင္ေတာက္ပတဲ့ ေျမကြက္ကေလး စိတ္ထဲမွာ ထင္လာတယ္။ ျမဲေအာင္ မ႐ႈရပါဘူးလား... ျမဲေအာင္ ႐ႈရပါတယ္။ အာ႐ံုကလည္း ပညတ္အာ႐ံုပဲ ျဖစ္ေပတယ္။ ႐ႈတဲ့အခါလည္း ျမဲေအာင္ပဲ ႐ႈရတယ္။ အဲဒါ သမထပါ။ ဝိပႆနာေယာဂီဆိုေတာ့ သမထလည္း သိထားရေပတယ္။

သမထဘာဝနာႏွင့္ ဝိပႆနာဘာဝနာထူးပံု

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ပညတ္အာ႐ံု၊ ျမဲေနပံု၊ ႐ႈတုံ သမထမည္။

အာ႐ံုကလည္း ပညတ္အာ႐ံု၊ ႐ႈတဲ့အခါမွာလည္း ျမဲတဲ့ဘက္ကေန ႐ႈရတာ သမထပဲ ျဖစ္ေပတယ္။ ဝိပႆနာကေတာ့ အာ႐ံုကလည္း ပရမတ္အာ႐ံု၊ ႐ႈတဲ့အခါမွာလည္း မျမဲတဲ့ဘက္ကေန ႐ႈရတယ္။ ပရမတ္ အာ႐ံုသေဘာေလးမွ်ကို ရႈမွတ္ရပါတယ္။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ပရမတ္အာ႐ံု၊ မျမဲပံု၊ ႐ႈတံု ဝိပႆ္မည္။

သမထနဲ႔ ဝိပႆနာ ကြဲျပားသြားၾကေပၿပီ ျဖစ္တယ္။ ဝိပႆနာတရားစစ္စစ္ ႐ႈတတ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ တခ်ဳိ႕ စာေပက်မ္းဂန္နယ္က ပရိယတၱိသမားေတြက ပဋိပတၱိသမားေတြကို မၾကာခဏ ေလ့လာၾကပါတယ္။ အဲဒီမွာ ႐ွင္းရွင္း ေျပာျပႏိုင္ရေအာင္ သူတို႔လည္း သေဘာက်ၿပီး အားထုတ္ႏိုင္ရေအာင္ ဝိပႆနာနဲ႔ သမထကို ကြဲျပားေအာင္ သိထားၾကရေပတယ္။

တခ်ဳိ႕ပုဂၢဳိလ္မ်ားက ပရိယတၱိေလာက္သာ အားသန္ၿပီး ပဋိပတၱိဉာဏ္က မရိွေတာ့ သေဘာမေပါက္ၾကေပဘူး။ ေယာဂီတစ္ဦး ငယ္ရြယ္စဥ္က ဆရာျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္ ဆရာႀကီးတစ္ဦးက "သင္တို႔ ေဖာင္းတယ္ ပိန္တယ္ ထိုင္တယ္ ထိတယ္လုိ႔ ႐ႈမွတ္ေနတာ သမထလည္း မဟုတ္ဘူး၊ ဝိပႆနာလည္း မဟုတ္ဘူး၊ မဟုတ္တာေတြ ႐ႈေနၾကတယ္"ဟု ေျပာလိုက္ေသာေၾကာင့္ ေယာဂီမွာ သံသယေတြျဖစ္ၿပီး စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ရတာ ရိွခဲ့ဖူးပါတယ္။ အဲဒီလုိ မျဖစ္ရေအာင္ သမထႏွင့္ ဝိပႆနာ ကြဲျပားေအာင္ ႐ႈမွတ္ပံုမ်ားကို သိထားသင့္ေပတယ္။

ပရမတ္ကို ႐ႈရပံုမွာ ေဖာင္းတယ္လုိ႔ ႐ႈတဲ့အခါ ေတာင့္တင္း တြန္းကန္မႈကိုပဲ ႐ႈရပါတယ္။ ပိန္တယ္လုိ႔ ႐ႈတဲ့အခါလည္း ေလ်ာ့သြား လႈပ္သြားတဲ့ သေဘာကိုပဲ ႐ႈရပါတယ္။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ေထာက္ကန္ ေတာင့္တင္း၊ ေလ်ာ့ျခင္းတစ္မည္၊ ဝါေယာဓာတ္၊ ႐ႈမွတ္ ျမတ္ေယာဂီ။

ဝါေယာဓာတ္ရဲ႔ လကၡဏာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဖာင္းတဲ့အခါ ေထာက္ကန္တာ၊ ေတာင့္တင္း တြန္းကန္တာ မထင္ရွားပါဘူးလား... ထင္ရွားပါတယ္။ ပိန္တဲ့အခါလည္း ေလ်ာ့သြားတာ မထင္ရွားပါဘူးလား .. ထင္ရွားပါတယ္။ ပညတ္ကို ႐ႈတာလား .. ပရမတ္ကို ႐ႈတာလား ... ပရမတ္ကို ႐ႈတာပါ။ ႐ႈတဲ့အခါမွာလည္း ျမဲတဲ့ဘက္က႐ႈတာလား .. မျမဲတဲ့ဘက္က ႐ႈတာလား... မျမဲတဲ့ဘက္က ႐ႈတာပါ။ ဝိပႆနာစစ္စစ္ကို ႐ႈတာပါလုိ႔ ျပန္ေျဖႏိုင္ပါတယ္။

အေမးခံရတဲ့အခါမွာ အဲဒီ ေယာဂီကေတာ့ မေျဖႏိုင္ေပဘူး။ စိတ္ေတြ ဂေယာက္ေျခာက္ျခားေတြ ျဖစ္သြားရပါတယ္။ ငယ္ရြယ္စဥ္အခါက ပရိယတၱိ ဆရာသမားျဖစ္သူက ေျပာလုိက္သည္မွာ "သင္တို႔ဟာေတြက သမထလည္း မဟုတ္၊ ဝိပႆနာလည္း မဟုတ္ဘူး"လုိ႔ ေျပာလုိက္ေတာ့ အုိ .. ခံရခက္လုိက္တာ။ ဝိပႆနာ႐ႈတာ အက်ဳိးမရေတာ့ဘူးလုိ႔ စိတ္ထဲမွာေတာင္ ေတာ္ေတာ္ေလး သံသယေတြ ျဖစ္သြားပါတယ္တဲ့။ အဲဒီလို မျဖစ္ရေအာင္ ေယာဂီမ်ားကေတာ့ သိထားရပါတယ္။

ဝိပႆနာစစ္စစ္ဆိုတာ ပရမတ္ကိုပဲ ႐ႈရပါတယ္။ ႐ႈတဲ့အခါမွာလည္း မျမဲတဲ့ဘက္ကဘဲ ႐ႈရပါတယ္လုိ႔ေျပာလုိ႔ ရပါတယ္။ မျမဲတဲ့ဘက္၊ ကုန္ပ်က္တဲ့ဘက္ကေန႐ႈေတာ့ မျမဲတဲ့ အနိစၥ၊ ဆင္းရဲတဲ့ ဒုကၡ၊ အစိုးမရတဲ့ အနတၱေတြကို ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။

ဝိဝိေဓန အနိစၥာဒိအာကာေရန ပႆတီတိ ဝိပႆနာ။

ဝိဝိေဓန အနိစၥာဒီအာကာေရန = အထူးထူး အျပားျပားေသာ အနိစၥ အစရိွေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္၊ ပႆတိ = ႐ႈတတ္၏ ။ ဣတိတသၼာ = ဤသို႔ အထူးထူး အျပားျပားေသာ အနိစၥအစရိွေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ႐ႈရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္၊ ဝိပႆနာ = ဝိပႆာနာ မည္၏ ။

အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ အစရိွေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ အထူးထူး အျပားျပား ေဖာင္းတယ္ ပိန္တယ္ ထိုင္တယ္ ထိတယ္ ၾကြတယ္ လွမ္းတယ္ ခ်တယ္လုိ႔ ႐ႈတာ ဝိပႆနာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယံုမွားသံသယ မျဖစ္ပါနဲ႔။ အဲဒီလို ဝိပႆာနာ႐ႈလုိ႔ ဘဂၤဉာဏ္သို႔ ေရာက္သြားတဲ့အခါ ကုန္ပ်က္တာေတြ ျမင္တဲ့အခါ ဒြါရ(၆)ပါးကေန လွည့္ၿပီး ႐ႈလုိ႔ ရသြားတတ္ပါတယ္။ သမာဓိဉာဏ္ အားေကာင္းတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြ မ်က္စိကလည္း 'ျမင္တယ္'လို႔ ႐ႈမွတ္လုိ႔ ရသြားပါတယ္။ နားကလည္း 'ၾကားတယ္'လုိ႔ ႐ႈမွတ္လို႔ ရသြားပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ နားကရတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြကေတာ့ မ်ားပါတယ္။ မ်က္စိကရတဲ့ ပုဂၢဳိလ္က နည္းနည္း နည္းေပတယ္။ ႏွာေခါင္းက 'နံတယ္၊ နံတယ္'။ လွ်ာကလည္း 'စားတယ္၊ ဝါးတယ္'။ ကိုယ္ကေတာ့ ရၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ကလည္း 'စိတ္ကူးတယ္၊ ၾကံစည္တယ္'လုိ႔ မွတ္လို႔ ရသြားေပတယ္။

စြဲလမ္းစရာ အာ႐ံုေတြေၾကာင့္ စိတ္ကူးၾကံစည္မႈေလးေတြ ျဖစ္လာတယ္ ဆိုလုိ႔ရိွရင္ 'စိတ္ကူးတယ္၊ ၾကံစည္တယ္'လုိ႔ မွတ္လုိက္တဲ့အခါ စိတ္ကူးၾကံစည္မႈေလးေတြ တစ္ခ်က္မွတ္ တစ္ခ်က္ေပ်ာက္၊ တစ္ခ်က္မွတ္ တစ္ခ်က္ေပ်ာက္သြားတာ သမာဓိဉာဏ္ အားေကာင္းတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ေတြ႕ၾကရတယ္။ ေနာက္သမာဓိဉာဏ္ေတြ အားရိွလာေတာ့ မွတ္သိစိတ္ပါ လိုက္လုိက္ၿပီး ကုန္ပ်က္ကုန္ပ်က္သြားတာ ေတြ႕ရျပန္တယ္။ ကုန္ပ်က္တာ ေတြ႕ရေတာ့ မျမဲဘူးဆိုတာ သိသြားၾကတယ္။ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱဉာဏ္ေတြ ျဖစ္သြားၾကတယ္။

ကာယဒြါရကေန၍ စၿပီးထူေထာင္လုိ႔ ဘဂၤဉာဏ္သို႔ ေရာက္သြားတဲ့အခါ မ်က္စိ နား နွာ လွ်ာ ကိုယ္ စိတ္တည္းဟူေသာ ဒြါရ(၆)ပါးလံုးမွာ လွည့္လည္ၿပီးေတာ့ ႐ႈမွတ္လုိ႔ ရသြားပါတယ္။ ဒြါရ(၆)ပါးလံုး လံုျခံဳသြားတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေယာဂီမ်ား အလုိရိွအပ္ ေတာင့္တအပ္တဲ့ တရားထူး တရားျမတ္မ်ား ရသြားၾကမွာ ျဖစ္ေပတယ္။

အာရမၼဏ ၂(င)သို႔

အျပည့္အစံုသို႔...

 
အမတံ ဒေဒါစ ေသာ ေဟာတိ - တရားအလွဴေပးလွဴသူသည္ အၿမိဳက္နိဗၺာန္ ေပးလွဴသူမည္၏။ (ဘဝတိုင္း ဉာဏ္ထက္ျမက္ေစ၏။)

ဤဓမၼblogမွ တရားမ်ားအား ဗုဒၶသာသနာေတာ္ အဓြန္႔ရွည္ တည္တန္႔ရန္ ျဖန္႔ေဝၾကပါခင္ဗ်ား။


တျခားဘာသာမ်ား ေလ့လာခ်င္ရင္....
သမၼာက်မ္းစာ-ျမန္မာျပန္ (Bible)
ကုရ္အာန္က်မ္းစာ-ျမန္မာျပန္ (Quran)
ဟိႏၵဴ ဘာသာ (Hinduism)
ဂ်ဴး ဘာသာ (Judaism)
ဂ်ိန္း ဘာသာ (Jainism)
အစၥလာမ္ ဘာသာ (Islam)

Followers

ကၽြန္ေတာ့္ အေၾကာင္း

ဆက္သြယ္ခ်င္ရင္